Najpopularniejsze tematy:

Magazyn

Strategia zrównoważonego rozwoju
Najnowsze wydanie

Nr 23, kwiecień - maj 2024

Strategia zrównoważonego rozwoju

W ostatnich latach wydarzenia geopolityczne oraz trudna sytuacja makroekonomiczna trochę zepchnęły na dalszy plan kwestie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. A tymczasem zmiany środowiskowe nie zwalniają i dociera do nas coraz więcej ostrzeżeń. Przypominają nam o tym aktywiści klimatyczni, posuwając się do tak idiotycznych zachowań, jak niszczenie pomników czy obrazów. Całkowicie potępiając te akty dewastacji, zgadzamy się jednak z tezą, że na środowisku biznesowym spoczywa obowiązek dbania o środowisko. Przypominamy o tym, polecając Państwu blok artykułów zawierających szereg praktycznych rad dotyczących zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.

Lista artykułów

Nr 23, kwiecień - maj 2024

EDYTORIAL

Klimatyczny biznes

1 kwietnia 2024

Deklaracje środowiskowe firm wskazują, że przedsiębiorcy i liderzy, a przynajmniej część z nich, zaczynają rozumieć swoją odpowiedzialność za środowisko i próbują minimalizować szkody spowodowane przez ich organizacje. Ostatnie miesiące przyniosły anomalie pogodowe, szokująco wysokie temperatury oceanów, niebezpieczne fale upałów, rekordowe pożary oraz katastrofalne powodzie, które zakłócały i niszczyły życie na całym świecie i brutalnie przypominały nam o kosztach bierności.

TRENDY

Polskie inwestycje w Afryce

PREMIUM

Rodzime firmy coraz odważniej wkraczają na rynki Afryki Subsaharyjskiej, konkurując z międzynarodowymi korporacjami. Jednak ta ambitna podróż to wyzwanie nawet dla doświadczonych graczy biznesowych, z racji dystansu, zmiennych uwarunkowań oraz zupełnie nieoczywistych lokalnych realiów. Inwestycje na afrykańskich rynkach wymagają cierpliwości, budowy relacji i stworzenia dobrej opowieści o przewagach firmy z dalekiego i nieznanego kraju.

Uwięzieni w Chinach: zakazy wyjazdu i biznesowi zakładnicy

PREMIUM
1 kwietnia 2024

Osoby prowadzące interesy w Chinach mogą zostać tam zatrzymane z powodu sporu biznesowego lub decyzji sądu. Jak firmy mogą się na to przygotować i radzić sobie w takich sytuacjach?

Praktyczne ograniczenia dużych modeli językowych

PREMIUM

Zawyżanie potencjału modeli sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, może skutkować tworzeniem zawodnych aplikacji.

Redukcja śladu węglowego zależy od liderów B+R

PREMIUM
1 kwietnia 2024

To szefowie jednostek odpowiedzialnych za badania i rozwój są kluczowi dla powodzenia działań prowadzących do neutralności węglowej.

Wrażliwość to supermoc liderów jutra

PREMIUM

W obliczu dynamicznie zmieniającego się świata biznesu wrażliwość i empatia wyłaniają się jako kluczowe atrybuty nowego modelu skutecznego przywództwa. Jacob Morgan, światowy autorytet w zakresie przywództwa, w rozmowie z Pauliną Chmiel‑Antoniuk zdradza, dlaczego wrażliwość jest fundamentem budowania zaangażowanych zespołów, a empatyczne podejście do zarządzania – kluczową cechą liderów przyszłości.

STRATEGIA

Ustal ambitne, ale realistyczne cele środowiskowe

Do jakiego stopnia firmy mogą oddalać się od realiów biznesowych, wyznaczając główne cele dotyczące obniżania emisji dwutlenku węgla?

TECHNOLOGIA

Wpływ sztucznej inteligencji na zmiany klimatyczne

PREMIUM
1 kwietnia 2024

Jeśli obecne tendencje się utrzymają, wkrótce przemysł sztucznej inteligencji może przyczynić się do znacznego wzrostu emisji dwutlenku węgla.

Sztuczna inteligencja i prawdziwa odpowiedzialność

PREMIUM
1 kwietnia 2024

Technologia zdemokratyzowała się jak nigdy wcześniej. Sztuczna inteligencja jest powszechnie dostępna, więc jej odpowiedzialne stosowanie staje się kluczową kwestią. Ponieważ już w tej chwili zaczyna ona wpływać na wszystko, co dotyczy naszego życia, musimy zadbać o to, żeby jej rozwój i wykorzystanie odbywały się w sposób zgodny z naszymi wartościami oraz z poszanowaniem praw i godności ludzi.

PRZYWÓDZTWO

Szansa ukryta w paradoksach

PREMIUM
1 kwietnia 2024

W obliczu najtrudniejszych wyborów organizacje, które łączą pozornie sprzeczne opcje, poszerzają zakres swoich możliwości.

RYZYKO

Dlaczego sztuczna inteligencja powinna być odpowiedzialna

PREMIUM

Zagrożenia i porażki wywołane przez zewnętrzne algorytmy sztucznej inteligencji sprawiają firmom problemy natury komercyjnej, prawnej i reputacyjnej. Większość organizacji ignoruje to ryzyko.

KOMUNIKACJA

Era przejrzystego raportowania dotyczącego zrównoważonego rozwoju już tu jest

PREMIUM
1 kwietnia 2024

Obowiązkowe raportowanie ESG oferuje inwestorom i zainteresowanym stronom nowe spojrzenie na przyszłość twojej firmy. Jaką narrację zamierzasz im przedstawić?

Skończyła się "zabawa w raportowanie"

PREMIUM

Transparentność i odpowiedzialność korporacyjna nabierają nowego znaczenia, a przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem adaptacji do nowych warunków raportowania zrównoważonego rozwoju. Ta zmiana jest podyktowana nie tylko rosnącymi oczekiwaniami społecznymi i naciskiem ze strony inwestorów, ale przede wszystkim wprowadzeniem nowych regulacji.

JAK TO ZROBILIŚMY

Od wielkiego do małego, czyli nieoczywista historia sukcesu

PREMIUM
1 kwietnia 2024

Doświadczenia Gett pokazują, że czasami warto zrobić nieoczywisty krok wstecz, aby rozwinąć skrzydła w konkurencyjnej branży i przezwyciężyć impas biznesowy. Oto historia o rezygnacji z wizji przedsiębiorstwa na wielką skalę na rzecz działalności o mniejszym zasięgu, ale przynoszącej większe zyski.

RAPORT

ESG: Czas przejść od słów do czynów

PREMIUM
1 kwietnia 2024

Wiele firm, przynajmniej deklaratywnie, już dawno obrało kurs na zrównoważony rozwój. Ale to unijne regulacje sprawią, że będą musiały precyzyjniej planować dalsze kroki na drodze ku lepszej przyszłości i skrupulatnie rozliczać się z interesariuszami z poczynionych postępów.

Jak BGK dba o zrównoważony rozwój firm

1 kwietnia 2024

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wspiera firmy w zrównoważonym rozwoju m.in. poprzez swój model zarządzania ryzykiem ESG czy programy edukacyjne dla przedsiębiorców. Prowadzi także badania, dzięki którym poznaje stosunek polskich przedsiębiorców z sektora MŚP do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG.

Jak za pomocą digitalizacji przekuć regulacje ESG w strategiczne korzyści

Digitalizacja ESG jest niezbędna do zapewnienia zgodności z nowymi wymogami regulacyjnymi, między innymi takimi jak dyrektywa w sprawie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (CSRD). Tymczasem wielu przedsiębiorstwom brakuje świadomości, jak skutecznie realizować proces digitalizacji ESG, a ponadto często bagatelizują jego znaczenie.

Społeczny wymiar walki z hejtem

Doświadczenia pandemii istotnie zmieniły codzienność dzieci i młodzieży, scalając ich rzeczywistość jeszcze mocniej ze światem online. To naturalnie zwiększyło ryzyko cyberprzemocy, której częstym przejawem jest hejt. W UNIQA Polska podeszliśmy do tego problemu wielowymiarowo, tworząc wokół walki z hejtem cały ekosystem, angażujący partnerów społecznych i pracowników.

ZARZĄDZANIE

Uczyń swoich pracowników lepszymi sojusznikami

PREMIUM
1 kwietnia 2024

Liderzy mogą unikać konfliktów z pracownikami i budować wartość firmy poprzez lepszą komunikację oraz uwzględnienie ich zdania w procesie podejmowania strategicznych decyzji.

KOMUNIKACJA

Jak produktywnie nie zgadzać się w trudnych kwestiach

PREMIUM
1 kwietnia 2024

Zamiast unikać kontrowersyjnych tematów, naucz się prowadzić przemyślane rozmowy, które budują wzajemne zrozumienie i szacunek.

EFEKTYWNOŚĆ

Cztery podejścia do skutecznego delegowania zadań

1 kwietnia 2024

Nie wystarczy zaufanie między ludźmi, by delegowanie zadań przyniosło efekty. Liderzy muszą również przeanalizować poziom swojego zaufania do procesu i starannie dopasować do niego swoje podejście.

SPRZEDAŻ

Jak utrudnienia mogą poprawić doświadczenia klientów

PREMIUM

Wiele firm dąży do tego, by zakupy online były jak najmniej problematyczne. Tymczasem spowolnienie procesu zakupowego może zwiększyć zadowolenie i lojalność klientów.

INKLUZYWNOŚĆ

Co menedżerowie na całym świecie muszą wiedzieć o kastach

PREMIUM

Południowoazjatycki system stratyfikacji społeczno-gospodarczej może kształtować nierówności w miejscu pracy. Menedżerowie powinni wiedzieć, jak można temu zaradzić.

STUDIUM PRZYPADKU

Kluczowy pracownik rezygnuje z pracy. Co robić?

PREMIUM
1 kwietnia 2024

W obliczu cyfrowej transformacji firma TECHNOVA stanęła przed wyzwaniem związanym nie tylko z restrukturyzacją zadań i procesów, lecz także z nagłą rezygnacją kluczowego specjalisty, odpowiedzialnego za właśnie wdrażaną nową platformę sprzedażową. Czy to niespodziewane odejście nosi znamiona cichego zwalniania (quiet firing) i tym samym rzuca cień na powodzenie całego projektu?

Kto przegapił sygnały ostrzegawcze?

PREMIUM
1 kwietnia 2024

Wiele czynników może skłonić pracownika do rezygnacji z pracy. Najczęściej są to poszukiwanie nowych wyzwań, chęć pozyskania lepszego wynagrodzenia czy zmiany środowiska. Każdy ma prawo do decydowania o nowej drodze zawodowej, ale odejście kluczowego specjalisty – szczególnie w tak krytycznym momencie jak finalizacja projektu – może być bardzo bolesne i trudne do zaakceptowania, czego dowodzą doświadczenia prezesa firmy TECHNOVA.

Subtelna praktyka cichego zwalniania

PREMIUM
1 kwietnia 2024

Współczesne organizacje, funkcjonujące w coraz bardziej skomplikowanym ekosystemie, muszą balansować pomiędzy efektywnością operacyjną a etycznymi dylematami związanymi z zarządzaniem personelem. Ciche zwalnianie, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się wygodne dla firmy, niesie ze sobą głębokie implikacje zarówno dla kultury organizacyjnej, jak i dla samych pracowników.

DOBRE PRAKTYKI

Sztuczna inteligencja potrzebuje człowieka u steru

Sztuczna inteligencja obiecuje, że wykonywanie zadań będzie łatwiejsze, praca – bardziej produktywna, a firmy – bardziej wydajne. Najnowsze badania przeprowadzone przez Slack wykazały, że 80% pracowników korzystających z generatywnych narzędzi AI doświadcza wzrostu produktywności – a to dopiero początek! Asystenci AI, tacy jak Salesforce Einstein Copilot, potrafią już odpowiadać na pytania, generować treści i dynamicznie automatyzować działania. Pewnego dnia asystenci AI staną się cyfrowymi agentami sprzedaży i usług. Będą przewidywać nasze potrzeby oraz działać w naszym imieniu.