Najpopularniejsze tematy:

Magazyn

Uwolnij potencjał nowych technologii
Najnowsze wydanie

Nr 18, czerwiec - lipiec 2023

Uwolnij potencjał nowych technologii

W bieżącym wydaniu głównym tematem jest wykorzystanie w biznesie potencjału nowych technologii. Przełomowe rozwiązania z użyciem sztucznej inteligencji, komputery kwantowe, kolejna generacja internetu Web3, a wraz z nią zdecentralizowane uwierzytelnianie stwarzają firmom nowe możliwości.

By wykorzystać przełomową moc nowych technologii, liderzy muszą jednak umieć ocenić ich dojrzałość i przydatność oraz wykazać gotowość do ich wdrożenia przed konkurencją. Kluczem do sukcesu jest krytyczne myślenie, które z narzędzi przydadzą się w firmie oraz na podstawie jakich danych trenowano i testowano konkretny model AI wykorzystany w danym rozwiązaniu.

Lista artykułów

Nr 18, czerwiec - lipiec 2023

EDYTORIAL

Edytorial

1 czerwca 2023

Wyzwania stojące dziś przed firmami osiągnęły niespotykaną dotąd skalę, co ma swoje złe, ale i dobre strony. Złe, gdyż liderzy i menedżerowie zmuszani są do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań i kierunków, które pozwolą im wygrywać w tak trudnym środowisku. Dobre, ponieważ ci, którzy potrafią budować wartość w zmiennym i niestabilnym otoczeniu, osiągają kolejny poziom mistrzostwa w dziedzinie przywództwa, strategii i zarządzani.

TRENDY

Trzy lekcje płynące z rozmów z ChatGPT na temat strategii

PREMIUM

Gdy zdolność generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia strategii zostaje poddana próbie, okazuje się, na czym polegają jej mocne strony i w jakich obszarach ludzie wciąż mają przewagę.

Poczucie ambiwalencji pomoże podejmować lepsze decyzje

PREMIUM

Świadomość, że mamy ambiwalentny stosunek do danej sprawy, pomaga nam uniknąć podjęcia pochopnej decyzji. Sprawia też, że nie ulegamy tak łatwo błędom poznawczym oraz łagodzi rozdźwięk pomiędzy sprzecznymi informacjami.

W jaki sposób e-sklepy mogą zmniejszyć liczbę zwrotów

PREMIUM

Z badań wynika, że liczba zwrotów zakupionych przez internet produktów maleje, jeśli klienci otrzymują je w ramach jednej zbiorczej dostawy.

Nowe zagrożenia dla subskrypcyjnego modelu biznesowego

PREMIUM
1 czerwca 2023

Inflacja i zakłócenia w łańcuchach dostaw mogą utrudniać firmom wywiązanie się z zobowiązań wobec subskrybentów.

JAK TO ZROBILIŚMY

Odwróciliśmy los zagrożonej inwestycji

PREMIUM
1 czerwca 2023

W sektorze nowych technologii nawet bardzo obiecujące inwestycje pod wpływem działań konkurencji mogą szybko stracić swój potencjał. Z tego powodu inwestorzy muszą wykazać się elastycznością i szukać alternatywnych rozwiązań, począwszy od zmiany strategii poprzez modyfikację modelu biznesowego aż po sprzedaż firmy. Decyzja MCI Capital pokazuje, jak poprzez transakcje na rynku fuzji i przejęć fundusze skalują biznes i budują wartość spółek portfelowych.

Zbudowaliśmy biznes oparty na fusach

PREMIUM

Prowadzenie firmy w duchu ESG może być nie tylko spełnieniem wymogów środowiskowych i oczekiwań klientów, ale też fundamentem dochodowego biznesu. Udowadnia to EcoBean, start-up, który dzięki innowacyjnym technologiom wykorzystuje fusy kawy do tworzenia biosurowców stosowanych w produkcji kosmetyków, opakowań oraz ma ambitne plany dotyczące produkcji leków.

TEMAT NUMERU

W cichym zakątku Web3 wcale nie jest nudno

PREMIUM

Menedżerowie śledzący rozwój Web3, czyli nowej, przekazującej sieć w ręce użytkowników generacji internetu, mogą się wiele nauczyć, obserwując obiecujące wdrożenia technologii zdecentralizowanego uwierzytelniania.

Komentarz eksperta: Polska tożsamość cyfowa

PREMIUM
1 czerwca 2023

Rodacy chętnie korzystają z rozwiązań oferujących identyfikację elektroniczną. Dzięki wprowadzaniu rozwiązań prawnych w tym zakresie, Polska jest na dobrej pozycji, by odgrywać istotną rolę w kształtowaniu krajobrazu tożsamości cyfrowej w Europie.

Komentarz eksperta: Zdecentralizowane systemy w natarciu

PREMIUM
1 czerwca 2023

Niezależnie od ewolucji Web3, istotne będzie zapewnienie ram regulacyjnych i projektów, które wprowadzą innowacyjne i przydatne rozwiązania dla ich odbiorców.

Najważniejsze pytania dotyczące narzędzi opartych na AI

PREMIUM

Decyzja, czy dane rozwiązanie z zastosowaniem sztucznej inteligencji jest warte wdrożenia, wymaga od menedżerów nie tylko zapoznania się z wynikami raportów, ale bezpośredniej obserwacji, na podstawie jakich danych wzorcowych trenowano oraz testowano konkretny model AI.

Komentarz eksperta: Trening algorytmów

PREMIUM
1 czerwca 2023

Menedżerowie odpowiedzialni za wdrażanie systemów AI w organizacji powinni dokonać ewaluacji ryzyka i kosztów związanych z błędnym działaniem wdrażanego systemu. Jeżeli koszty (nie tylko finansowe) związane z błędną klasyfikacją danego przypadku przez model są wysokie, to oznaczanie danych treningowych powinno zostać powierzone ekspertom.

Komercyjny potencjał komputerów kwantowych

PREMIUM

Wykorzystanie komputerów kwantowych może być źródłem przewagi ekonomicznej w biznesie, nawet gdy zastosujemy je do obliczeń, z którymi radzą sobie klasyczne maszyny.

Komentarz eksperta: Przed komputerami kwantowymi jest jeszcze daleka droga

PREMIUM
1 czerwca 2023

Komputery kwantowe mają ogromny potencjał rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych. Nie zapominajmy jednak, że nadal w wielu przypadkach klasyczne rozwiązania są wystarczające, a nawet skuteczniejsze.

Komentarz eksperta: Rewolucja oparta na kubitach tuż za rogiem

PREMIUM
1 czerwca 2023

Weszliśmy w erę, w której biznes musi skorzystać z alternatywnego podejścia do obliczeń z wykorzystaniem komputerów kwantowych. Podstawy teoretyczne stworzone przez Charliego Bennetta, Richarda Feymana jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku w tym dziesięcioleciu otrzymały doskonałe uzupełnienie w postaci realnych komputerów kwantowych.

W PRAKTYCE

Wyzwól innowacyjne podejście w swojej firmie 

PREMIUM

Pobudzanie kreatywności i tworzenie innowacyjnych rozwiązań jest dla firmy L’Oréal niekończącym się procesem, a najważniejszym jego elementem są ludzie.

RAPORT: Ekspansja zagraniczna

Raport: Nowe technologie napędzają ekspansję zagraniczną

PREMIUM

Nowa technologiczna rzeczywistość zmienia model obecności na rynku międzynarodowym i kierunki globalnej ekspansji. Rozwój sztucznej inteligencji umożliwia polskim firmom skuteczniejsze i szybsze wejście na zagraniczny rynek, zacierając granicę tradycyjnej gospodarki.

Komentarz eksperta: Dostrzegamy potencjał polskich firm

Fundusz Ekspansji Zagranicznej jako jeden z kilkunastu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PFR TFI angażuje się kapitałowo w rozwój polskich firm technologicznych na rynkach międzynarodowych, gdyż widzi w nich nie tylko potencjał wzrostu, ale też liczy na istotne efekty w obszarze innowacji.

W szranki z największymi

Cały świat znowu zabiega o wpływy w Afryce, a Polska ma potencjał, by odegrać w tym wyścigu ważną rolę. Ze wsparciem KUKE polscy przedsiębiorcy mogą znaleźć tam wiele możliwości inwestycyjnych.

Przejęcia przepustką do globalnego wzrostu

Ekspansja zagraniczna to naturalny kierunek rozwoju przedsiębiorstw w wielu branżach. Firmy, aby zapewnić sobie rentowność i wzrost, muszą stale powiększać zasięg swojej działalności o nowe międzynarodowe rynki. Doskonałym przykładem takiego działania jest Rohlig SUUS Logistics, który wykorzystuje akwizycję jako dźwignię globalnego wzrostu.

ZASOBY DANYCH

Wejdź na wyższy poziom udostępniania danych

PREMIUM

Twoje zasoby danych są kluczem do tworzenia nowej wartości dla klientów i zapewniania im przewagi w cyfrowych ekosystemach.

PODEJMOWANIE DECYZJI

Chcesz lepiej rozwiązywać problemy? Opowiadaj ciekawsze historie

PREMIUM

Jedną z największych przeszkód w skutecznym podejmowaniu decyzji jest niewłaściwe zdefiniowanie problemu. Zbudowanie przekonującej narracji oraz prostej historii sprawi, że problem, który należy rozwiązać, zostanie właściwie sformułowany.

RAPORT: ESG

Zielone firmy nie boją się zmian

PREMIUM
1 czerwca 2023

Zrównoważony rozwój firm definiowany jest coraz częściej także jako ESG, a to już pojęcie znacznie szersze niż jeszcze kilka lat temu. Odnosi się do trzech czynników: środowiskowych, społecznych oraz zarządzania. Z tego względu właśnie ESG stał się kluczowy dla długoterminowego przetrwania i sukcesu firm w dynamicznym i zmieniającym się środowisku biznesowym.

Wszystko zaczyna się od potrzeb

Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność biznesu nie jest chwilowym trendem, ale kierunkiem przyszłości wyznaczonym potrzebami całej społeczności: pracowników, klientów, partnerów i interesariuszy organizacji. Transformacja w duchu zrównoważonego rozwoju coraz bardziej dotyczy także obszaru świadczeń pozapłacowych, który w ostatnim czasie koncentruje się na dobrostanie pracowników.

Raportowanie niefinansowe: Grupa Raben stawia na transparentność

Pierwsza połowa roku to dla coraz większej grupy przedsiębiorstw intensywny czas pracy nad przygotowaniem sprawozdań zrównoważonego rozwoju. Do podmiotów objętych obowiązkiem ujawniania informacji dotyczących wpływu na środowisko, otoczenie społeczne i związanych z ładem korporacyjnym (ESG) systematycznie dołączają firmy dobrowolnie publikujące swoje raporty. Do tego grona od wielu lat należy Grupa Raben, jeden z liderów branży logistycznej.

Jak realizować cele ESG z wykorzystaniem wiedzy o konsumentach

ESG staje się integralną częścią działalności firm niezależnie od sektora gospodarki. Aby zrealizować cele stawiane w ramach ESG, firmy poszukują nowych sposobów pozyskiwania surowców, zmian procesów produkcji i wytwarzania oraz dystrybucji i utylizacji,które oszczędzają zasoby naturalne, redukują emisje i zmniejszają ilość odpadów. Firmy muszą możliwie szybko dokonać transformacji, która pozwoli im rosnąć, jednocześnie dbając o stan naszej planety.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Nowe spojrzenie na służbową hierarchię

PREMIUM

Warto przemyśleć i na nowo zaprojektować ideę władzy menedżerskiej oraz sprawić, by była dopasowana do dzisiejszego środowiska biznesowego.

HANDEL DETALICZNY

Jak technologia zmieni sprzedaż stacjonarną?

PREMIUM

Automatyzacja i zastosowanie różnych czujników mogą poprawić doświadczenia klientów oraz procesy analityczne.

WSPÓŁPRACA

Kształtowanie strategii w metaorganizacjach

PREMIUM

Wykorzystanie szerokich możliwości i rozwiązywanie problemów systemowych będzie wymagało od poszczególnych organizacji nie tylko współpracy, ale też wspólnego opracowywania strategii grupy.

STUDIUM PRZYPADKU

Innowacja produktowa czy nowe rynki?

PREMIUM

Producenci namiotów sferycznych po utracie kluczowych klientów z branży eventowej zdali sobie sprawę, że ich model biznesowy wymaga modyfikacji. Muszą podjąć się nowych przedsięwzięć biznesowych, by zwiększyć wydajność i poprawić wyniki w obszarach wzrostu i rentowności. Zadają sobie pytanie, czy lepszym rozwiązaniem wyjścia z kryzysu jest innowacja produktowa i pozyskanie zupełnie nowej rynkowej niszy, czy ekspansja zagraniczna ze sprawdzonym już produktem.

Komentarz eksperta: Intraprzedsiębiorca: futurysta, który działa

PREMIUM
1 czerwca 2023

Każda zmiana jest podstawą progresu, ale trzeba pamiętać o kilku kwestiach, które zminimalizują ryzyko wprowadzania innowacji.

Komentarz eksperta: Potencjał dwóch ścieżek

PREMIUM
1 czerwca 2023

Firma GLAMTENT utraciła tempo wzrostu, więc próbuje zwiększyć rentowność i rozszerzyć działania. Jest to wyzwanie, ale w tej sytuacji nie mamy jeszcze do czynienia z kryzysem, który wymagałby zarządzania autorytarnego i wyboru jednej ścieżki.

Komentarz eksperta: Zmiany warto poprzedzić solidną analizą

PREMIUM
1 czerwca 2023

Przypadek firmy GLAMTENT to klasyczny dylemat, jaki przyjąć kierunek, aby zapewnić wzrost i rentowność organizacji, a jednocześnie wyjść z kryzysu i skutecznie rywalizować z konkurencją.

MATERIAŁY PARTNERSKIE

Podpis elektroniczny już od 20 lat zmienia polski biznes

1 czerwca 2023

Rozwój usług zaufania jest jednym z najważniejszych trendów technologicznych ostatnich dwóch dekad. W znaczący sposób przyczyniły się one do rozkwitu cyfrowej gospodarki, która wymaga rozwiązań zabezpieczających elektroniczną komunikację, dokumentację i transakcje finansowe.

Perfekcyjne zarządzanie doświadczeniami klientów

1 czerwca 2023

Zarządzanie doświadczeniami klientów jest coraz bardziej skomplikowanym procesem, nad którym firmy muszą umiejętnie zapanować, by nie pogubić się w gąszczu danych. O tym, jak budować nowoczesną kulturę organizacyjną skupioną na użytkownikach, opowiada Marek Walczak, dyrektor sprzedaży w Omnilogy.

Logistyka 2040: trzy wizje przyszłości branży transportowej

1 czerwca 2023

Rosnące znaczenie logistyki i transportu w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu stawia przed nami wiele pytań dotyczących przyszłości tej branży.