Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW „MIT Sloan Management Review Polska”

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani publikacją swojego artykułu w „MIT Sloan Management Review Polska”, bądź też na stronie internetowej magazynu (MITSMR.pl), prosimy o podesłanie krótkiego konspektu planowanego materiału na adres redakcja@mitsmr.pl

KONSPEKT POWINIEN ODPOWIADAĆ NA PYTANIA

 1. Jaka jest główna idea artykułu?

 2. Czy materiał będzie prezentował konsekwencje wykorzystania rozwiązań technologicznych w praktyce zarządzania firmą?

 3. Co sprawia, że idea jest nowa, nieoczywista, oryginalna?

 4. Jakie praktyczne znaczenie może mieć artykuł dla naszych czytelników: menedżerów wyższego i średniego szczebla, liderów także w obszarach technologicznych?

 5. Czy tezy w artykule poparte są praktycznym doświadczeniem bądź badaniami naukowymi? Jeśli tak, prośba o szczegóły.

 6. Jakie kompetencje autora pozwalają mu podjąć temat?

WSKAZÓWKI DODATKOWE

 1. Teksty powinny poruszać tematy na styku zarządzania i nowych technologii. Mogą na przykład dotyczyć innowacyjności, rozwiązań chmurowych, sztucznej inteligencji w biznesie, cyfrowych kanałów sprzedaży, marketingu cyfrowego, pracy rozproszonych zespołów, obsługi łańcuchów dostaw, rozwiązań fintechowych, ale też cyfrowego przywództwa, cyfrowej strategii czy cyfrowych kompetencji.

 2. Koncentrujemy się na treściach opartych na badaniach lub doświadczeniach przedsiębiorców. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie technologii w biznesie.

 3. Artykuły powinny być inspirujące, czyli zachęcać czytelników do działania lub wdrażania pewnych rozwiązań w ich firmach.

 4. Teksty powinny poruszać konkretne tematy biznesowe i odpowiadać zainteresowaniom naszych czytelników, a więc przedsiębiorców, menedżerów i liderów, także technologicznych. Niewskazane są treści zbyt ogólne i oczywiste.

 5. Materiały nie mogą mieć charakteru promocyjnego, reklamującego konkretny produkt lub usługę, z którą związany jest autor.

WSKAZÓWKI DLA TEKSTÓW PUBLIKOWANYCH ONLINE

 1. Optymalna długość publikowanego tekstu to 6 tysięcy znaków (ze spacjami). Maksymalna długość to 10 tysięcy znaków. Jeśli temat jest wyjątkowo ciekawy, a jego wyczerpanie wymaga dłuższej formy – istnieje możliwość rozbicia materiału na dwie lub więcej części.

 2. Teksty powinny być podzielone na krótkie akapity (do 5 zdań). Przy dłuższych tekstach prosimy o zastosowanie śródtytułów oddzielających bloki 3–4 akapitów.

 3. Bardzo ważny jest tytuł – najczęściej to on jest pierwszym (i ostatnim!) narzędziem zwracania uwagi czytelnika i dlatego jego jakość decyduje o tym, czy czytelnik w ogóle przeczyta tekst. Bardzo dobrze sprawdzają się pytania („Czego nauczyło mnie wprowadzenie nowego produktu?”) oraz listy („7 błędów, które popełniłem, wprowadzając nowy produkt”).

 4. Duże znaczenie ma także lead, czyli pierwszy, wprowadzający akapit tekstu. Powinien on zachęcać do przeczytania całości, być chwytliwy i intrygujący.

 5. Mile widziane są wypunktowania i cytaty.

 6. Po przesłaniu tekst jest redagowany i poddawany korekcie. Przed publikacją materiał jest wysyłany autorowi do akceptacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu i leadu. W przypadku odwołania się do źródła prosimy o podanie go w formie przypisu dolnego.


Najpopularniejsze tematy