Najpopularniejsze tematy:

Magazyn

Lato 2021
Najnowsze wydanie

Nr 9, czerwiec 2021

Lato 2021

Firmy o największej kapitalizacji na świecie to biznesy platformowe. Apple, Alphabet (Google), Amazon, Alibaba, Tencent – ich łączna wartość sięga prawie 6,5 biliona dolarów. Jako konsumenci indywidualni czy firmowi coraz częściej korzystamy z zakupów na platformach. Jako przedsiębiorcy coraz częściej sprzedajemy towary i usługi za pośrednictwem platform, czy to własnych, czy tworzonych przez inne organizacje. Czy jednak oznacza to, że wejście w biznes platformowy automatycznie kieruje nas na ścieżkę wzrostu i gwarantuje miliardowe przychody? Niekoniecznie. A co gorsza, jak wynika z analiz BCG, spośród wszystkich biznesów platformowych zaledwie 15% odnosi sukces w długim horyzoncie czasowym. Reszta kończy mniej lub bardziej spektakularną klapą. 

Sama obecność na platformach też nie jest usłaną różami drogą prowadzącą wprost do klienta. Często przypomina o tym prof. Michael Cusumano z MIT Sloan School of Management – gość majowej konferencji „MIT Sloan Management Review Polska”. Jego zdaniem, sukces w biznesie platformowym wcale nie jest gwarantowany z góry, a „pośród szumu związanego z platformami – nazywanego czasem platformanią – głos zdrowego rozsądku nie zawsze jest słyszany”. Jak zatem ustrzec się błędów i potknięć? Jak skutecznie budować swoją pozycję w środowisku platformowym? Jak korzystając z platform czy tworząc je, zachować zdrowy rozsądek?

Tym zagadnieniom poświęcamy letni numer „MIT Sloan Management Review Polska”. A w nim w artykule Jak, działając w ramach platformy, zachować konkurencyjność Donato Cutolo, Andrew Hargadon i Martin Kenney szkicują nowe, nieoczywiste strategie, pozwalające wyróżnić się na platformach biznesowych. W tekście Na ile efektywny jest twój ekosystem biznesowy? Ulrich Pidun, Martin Reeves i Edzard Wesselink piszą o tym, na jakie wskaźniki i sygnały ostrzegawcze powinni zwracać uwagę liderzy w trakcie czterech podstawowych faz rozwoju biznesowych ekosystemów. O rosnącej popularności biznesu platformowego i jego nieco szerszym rozumieniu w polskim kontekście można natomiast przeczytać w artykule Jak z platform powstają ekosystemy biznesowe?, który powstał na podstawie badań ICAN Research, oraz w wywiadzie z przedsiębiorcą Bartoszem Ferencem pt. Wojny platformowe. Kto zdobędzie polskiego konsumenta?. Zachęcamy też do lektury pozostałych tekstów w numerze. Mam nadzieję, że w postpandemicznej rzeczywistości ułatwią odkrycie nowych szans dla biznesu, nie tylko platformowego. 

Życzę owocnej lektury! 

Paweł Górecki, redaktor naczelny „MIT Sloan Management Review Polska”

Lista artykułów

Nr 9, czerwiec 2021

Edytorial

Myślisz o biznesie platformowym? Zacznij od zimnego kompresu

1 czerwca 2021

Jako konsumenci indywidualni czy firmowi coraz częściej korzystamy z zakupów na platformach. Jako przedsiębiorcy coraz częściej sprzedajemy towary i usługi za pośrednictwem platform, czy to własnych, czy tworzonych przez inne organizacje.

Inspiracje

Pod batutą prezesa – muzyczne lekcje przywództwa

PREMIUM

Chcesz wiedzieć, jaki styl przywództwa w największym stopniu angażuje zespół i skutecznie stymuluje kreatywność, obserwuj wielkich dyrygentów. O tym, czego mogą się od nich nauczyć prezesi, dyrektorzy zarządzający i inni menedżerowie opowiada Itay Talgam – dyrygent, uczeń Leonarda Bernsteina, doradca liderów oraz mówca motywacyjny, gość zbliżającego się kongresu „MIT Sloan Management Review Polska”. Rozmawia Paweł Górecki, redaktor naczelny MIT SMRP.

Wojny platformowe. Kto zdobędzie polskiego konsumenta?

Do tej pory rodzime Allegro miało monopol na usługi e-commerce w kraju. Można przypuszczać, że wraz z pojawieniem się Amazona, a już niebawem także marketplace’u Google’a, polski e-handel ulegnie dynamicznym zmianom. Czy jednak na pewno? Jaka przyszłość czeka rodzimy e-commerce, w tym Allegro, gdy na polskim rynku dojdzie do starcia Amazona i Google’a? Odpowiedzi na te i inne pytania udziela Bartosz Ferenc, seryjny przedsiębiorca, wizjoner i ekspert w dziedzinie e-commerce. 

Content intelligence – o wpływie sztucznej inteligencji na content marketing

PREMIUM

„Czy już się boisz, człowieku?” – pyta sztuczna inteligencja w tytule artykułu stworzonego przez nią dla „The Guardian”. Informacje prasowe, artykuły, powieści, scenariusze filmowe, symfonie – sztuczna inteligencja napisała już niejedno. Czy jednak rzeczywiście powinniśmy się tego bać?

Strefa Start-upów - zdrowie psychiczne

1 czerwca 2021

W „Strefie start-upów” prezentujemy innowacyjne polskie firmy rozwiązujące problemy współczesnego świata kreatywnie i z wykorzystaniem technologii – w tym wyzwania, z którymi mierzy się biznes. Tym razem przedstawiamy pięć start-upów, które zajęły się problemem stresu i zwiększenia wydajności intelektualnej zarówno w pracy, jak i poza nią. Popyt na tego typu usługi, w związku z pandemią, dynamicznie rośnie, dlatego już teraz warto przyjrzeć się, co w tym zakresie oferują rodzimi przedsiębiorcy.

Na rowerze, z czołgiem z kartonu

PREMIUM

O tym, jak dzięki zbiorowej inteligencji rozwiązywać problemy o wielkiej wadze, oraz o roli eksperymentu i kulturze krytycznego myślenia w tworzeniu innowacji opowiada Steven Spear z MIT Sloan School of Management, ekspert w dziedzinie projektowania skomplikowanych innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. 

Czy wiesz, że...

1 czerwca 2021

To seria krótkich informacji ze świata biznesu i nowych technologii. Pokazujemy w nich ciekawe zjawiska, nieoczekiwane statystyki i inspirujące grafiki.

Temat z okładki

Jak z platform powstają ekosystemy biznesowe?

PREMIUM
1 czerwca 2021

Dynamiczny rozwój systemów i aplikacji wspierających współpracę biznesową wielu podmiotów zmienia układ sił rynkowych w segmencie B2B. Platformy biznesowe stają się ekosystemami integrującymi coraz więcej dostawców i klientów w jednym miejscu. Wygrają ci, którzy szybciej rozwiną atrakcyjną ofertę wartości dla użytkowników platform.

Sztuczna inteligencja kluczem do budowania lojalności klientów biznesów platformowych

Biznesy oparte na modelu platformowym zyskują na popularności. Ich potencjał kryje się przede wszystkim w nieograniczonej terytorialnie, wielopoziomowej sieci wymiany wartości. Platformy dostarczają również ogromnych ilości danych o preferencjach zakupowych klientów, możliwościach sprzedażowych dostawców oraz nowych trendach rynkowych. Właściwa analiza tych danych pozwala w odpowiedni sposób realizować strategię rozwoju i ułatwia skalowanie.

Jak, działając w ramach platformy, zachować konkurencyjność

Firmy muszą opracować nowe strategie konkurowania, by odnieść sukces na wiodących platformach internetowych.

Handlowiec na nowe czasy

1 czerwca 2021

Podczas lockdownu, gdy możliwość bezpośredniej rozmowy z klientem została mocno ograniczona, handlowcy zostali zmuszeni do przejścia do sieci. Jakie trudności napotkali na swojej drodze polscy sprzedawcy i jak sobie z nimi poradzili?

Na ile efektywny jest twój ekosystem biznesowy?

PREMIUM

Reagowanie na właściwe mierniki i sygnały ostrzegawcze pomaga liderom ominąć najczęstsze pułapki towarzyszące czterem fazom rozwoju ekosystemu.

Identyfikatory GS1 wspierają sprzedaż

1 czerwca 2021

Łańcuchy dostaw oparte na standardach GS1 funkcjonują w sposób płynny i niezakłócony. W przypadku jakichkolwiek zawirowań ich odbudowa jest łatwa. Szybciej też można włączyć nowego partnera, który wykorzystując standardy GS1, praktycznie z dnia na dzień potrafi dostosować się do wymagań identyfikacyjnych i komunikacyjnych w takim łańcuchu dostaw.

Kiedy szybko, a kiedy wolno skalować biznes platformowy

PREMIUM
1 czerwca 2021

W powszechnej opinii firmy funkcjonujące jako cyfrowe platformy powinny szybko zwiększać skalę swojej działalności. Jednak na niektórych rynkach jest to błędne podejście.

Bezpieczeństwo IT to priorytet

1 czerwca 2021

Wraz z początkiem 2020 roku globalną rzeczywistością zawładnęła pandemia koronawirusa. Konieczność przejścia wielu podmiotów na tryb pracy zdalnej wymusiła poszukiwanie funkcjonalnych rozwiązań umożliwiających pracę na odległość. Choć bezpieczeństwo IT powinno być traktowane priorytetowo przez podmioty przetwarzające dane osobowe, z obserwacji z ostatnich kilku miesięcy wyłania się zgoła inny obraz.

Raport

Transformacja technologiczna - wymóg naszych czasów

1 czerwca 2021

Dziś strategie cyfrowe muszą stać się prawdziwymi strategiami korporacyjnymi, które uwzględniają nowoczesne rozwiązania technologiczne. Można wręcz stwierdzić, że w wiodących firmach strategie cyfrowe i korporacyjne to jedno i to samo, a kryzys sprawił, że liderzy czynią z tego hasła cel działania.

Digitalizacja HR - szansa dla twojej firmy

1 czerwca 2021

Cyfrowa rewolucja nie jest procesem liniowym ze ściśle określonym początkiem i końcem. To zjawisko wielowymiarowe, obejmujące szerokie spektrum obszarów działania firmy, a także mające wpływ na pracę całej kadry. Proces ten nie polega wyłącznie na zastąpieniu poszczególnych elementów analogowych narzędziami cyfrowymi, ale na ich wzajemnym połączeniu i zintegrowaniu. Wymaga on także całkowitego przebudowania procesów wewnętrznych lub stworzenia, czy też zdefiniowania, ich od nowa. Najlepszym tego przykładem jest digitalizacja obszaru „twardego” HR.

Rozwiązania, z którymi daleko zajedziesz

1 czerwca 2021

Od 2016 roku Hicron i Solaris udowadniają, że wdrożenie dobrze dopasowanego systemu obsługi gwarancyjnej to właściwy ruch w celu osiągnięcia wymiernych korzyści biznesowych.

Podpis elektroniczny zaufanym przyjacielem przedsiębiorcy

1 czerwca 2021

Kwalifikowany podpis elektroniczny to uniwersalne narzędzie, które jest cyfrowym odpowiednikiem podpisu odręcznego. E-podpis ułatwia przenoszenie firmowych procesów do sfery online, pozwala także na niemal całkowite wyeliminowanie dokumentów papierowych w organizacji. W ostatnim czasie elektroniczny podpis kwalifikowany jest coraz powszechniej stosowany w różnych sektorach gospodarki, m.in. w firmach telekomunikacyjnych.

Kierunki

Czy menedżerowie najwyższego szczebla w twojej firmie mają wystarczające kompetencje cyfrowe?

PREMIUM

Na najwyższych szczeblach firmowej hierarchii rzadko można spotkać menedżerów, którzy rozumieją znaczenie nowych technologii dla biznesu. Jeśli jednak się na nich znają, to ich wpływ na wzrost jest ogromny.

Podejmuj decyzje na podstawie właściwych danych

PREMIUM

Analitycy często nie potrafią generować wniosków, które pomagałyby w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych, ale to nie ich wina. Przywódcy muszą zadbać o to, aby analityka bazowała na potrzebach decyzyjnych.

4 kompetencje potrzebne w każdym dziale IT

PREMIUM

Cyfrowy biznes wymaga, aby specjaliści do spraw technologicznych umieli stosować nowe metody pracy.

11 źródeł zakłóceń, które musi monitorować każda firma

PREMIUM
1 czerwca 2021

Myślisz, że wiesz, jakie siły mogą zniszczyć twoje przedsiębiorstwo? Prawdopodobnie uwzględniasz zbyt wąską perspektywę.

Czego kryzys uczy nas o innowacyjności

PREMIUM
1 czerwca 2021

Świadomość, że o innowacyjne pomysły i duże zmiany łatwiej, wbrew pozorom, w trudnych czasach, może pomóc liderom podtrzymać innowacyjność w organizacji nawet wtedy, gdy kryzysu nie ma.

Problem z danymi, który hamuje rozwój sztucznej inteligencji

PREMIUM

Wysiłki wkładane w rozwój sztucznej inteligencji (AI) spełzną na niczym, jeżeli organizacje nie zapewnią odpowiedniego dostępu do danych w procesie rozwoju i cyklu życia produktu.

Narzędzia

Dlaczego projekty z zakresu analizy danych nie przynoszą spodziewanych rezultatów

PREMIUM

Organizacje mogą uzyskać konkretne korzyści biznesowe dzięki zaawansowanej analizie, jeśli tylko uda im się zidentyfikować i pokonać pięć typowych przeszkód.

W praktyce

TikTok, czyli biznes zaangażowany

PREMIUM

TikTok to najszybciej rosnąca platforma rozrywkowa służąca do dzielenia się krótkimi materiałami wideo, a także najczęściej pobierana aplikacja na świecie w 2020 roku. TikTok ma niebywale duży potencjał biznesowy i dziś wszystkie marki zabiegają o to, by się na nim znaleźć. Jak to się stało, że aplikacja z filmikami o tańcu i kotkach stała się potężnym narzędziem marketingu, zmieniającym powoli rynek e-commerce?

Praktyczne studium decyzji

Sposób na pracę hybrydową. Aplikacja pracownicza

PREMIUM

Producent sprzętu AGD zdecydował się na wprowadzenie po pandemii hybrydowego modelu pracy. Chcąc ułatwić pracownikom zorganizowanie swoich obowiązków na nowo, zarząd chce wdrożyć aplikację pracowniczą, pozwalającą rezerwować biurka, sale konferencyjne, organizować pracę zespołów, ułatwiającą komunikację i załatwianie kwestii administracyjnych. Jak wdrożyć taką aplikację w sposób najbardziej efektywny?