Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Wszystko zaczyna się od potrzeb

Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność biznesu nie jest chwilowym trendem, ale kierunkiem przyszłości wyznaczonym potrzebami całej społeczności: pracowników, klientów, partnerów i interesariuszy organizacji. Transformacja w duchu zrównoważonego rozwoju coraz bardziej dotyczy także obszaru świadczeń pozapłacowych, który w ostatnim czasie koncentruje się na dobrostanie pracowników.

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO – m.in. w tych obszarach Sodexo prowadzi działania wspierające cele zrównoważonego rozwoju. Jako Grupa Sodexo deklarujemy dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej CO2 do 2040 roku, rozwijamy własną Akademię CSR, dbamy o przyjazną kulturę organizacji i tworzymy produkty, które przyczyniają się do poprawy jakości życia. Jako Sodexo Benefits and Rewards Services Polska podejmujemy również szereg działań wspierających koncepcję ESG.

Jesteś zmianą!

Przeprowadzenie autentycznych zmian na zewnątrz organizacji nie jest możliwe bez wcześniejszego zadbania o to, co wewnątrz niej. Dlatego w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska przywiązujemy szczególną wagę do współpracy zarządu z liderami oraz partnerstwa biznesu i HR. Liderzy współuczestniczą w kształtowaniu dojrzałej kultury organizacji, angażując się w realizację wspólnych celów i wartości. Zrównoważony rozwój to troska o ludzi, dlatego budowanie relacji i poczucia przynależności ma kluczowe znaczenie. Jesteś zmianą – to jedno z haseł Sodexo, za którym podąża przekonanie, że każdy ma możliwość współtworzenia kultury organizacyjnej, wpływania na swoją ścieżkę kariery i kształtowania potrzebnych umiejętności. To właśnie poczucie sprawczości pozwala dokonywać ważnych zmian. Kultura feedbacku, docenianie wysiłku, transparentna komunikacja, udział w wewnątrzfirmowych procesach decyzyjnych – to wszystko składa się na przyjazne środowisko pracy i stanowi ważny wyznacznik pod kątem strategii zarządzania zespołami.

Holistyczne wsparcie dla pracowników

Towarzysząc firmom już od prawie 25 lat we wdrażaniu rozwiązań wzmacniających zaangażowanie i motywację, obserwujemy, jak bardzo wzrosła rola holistycznego wsparcia pracowników. Badania realizowane dla Sodexo wyraźnie pokazują, że pracownicy potrzebują dzisiaj czuć się dostrzegani, doceniani i wzmacniani w swoich miejscach pracy. Ostatnie lata, przepełnione niepokojem wynikającym z pandemii, a następnie trudną sytuacją geopolityczną, jeszcze bardziej uwypukliły potrzebę poczucia bezpieczeństwa finansowego i emocjonalnego. Aż 73% pracujących uważa, że pracodawca powinien oferować dodatkowe wsparcie w trudnych sytuacjach. 81% badanych podkreśla, że docenianie jest najważniejszym elementem budowania przyjaznej kultury, a 63% wskazuje na relacje oparte na zaufaniu. Badani są także zdania, że pracodawcy powinni w szczególny sposób udzielać im wsparcia w takich obszarach jak zdrowie, odpoczynek, bezpieczeństwo i work‑life balance. Tak istotny jest więc dostęp do rozwiązań, które odpowiadają na aktualne oczekiwania – realnie wzmacniają siłę nabywczą pracownika, a także oferują wsparcie w sferze psychologicznej i pozwalają dbać o jego kondycję i dobrostan.

Być blisko człowieka i jego potrzeb – właśnie takie założenie realizują rozwiązania benefitowe Sodexo, adresowane zarówno do dużych firm, jak i sektora MŚP. Przykładowo, dofinansowanie posiłków pracowniczych w formie karty przedpłaconej Lunch Pass Sodexo to jeden ze sposobów, by promować zrównoważony styl życia i dobre praktyki prozdrowotne. Zwłaszcza że regularność posiłków i dbanie o przerwy w pracy wciąż są sporym wyzwaniem dla pracowników. Benefity żywieniowe wspierają równowagę życiową i higienę pracy, wpisują się w profilaktykę zdrowotną i przyczyniają się do zwiększenia efektywności. Aż 61% badanych twierdzi, że regularne dofinansowanie posiłków wpłynęłoby pozytywnie na ich sposób odżywiania, a 78% dostrzega oddziaływanie tego benefitu na motywację.

Cyfrowe benefity - w stronę ekologii

Świadczenia pozapłacowe w tradycyjnej formie nadal cieszą się popularnością, ale coraz bardziej doceniane są też wirtualne, digitalowe rozwiązania współgrające z ekologicznymi trendami. Cyfryzacja w ostatnich latach nabrała tempa i wpłynęła również na rynek benefitów pracowniczych. Sodexo, jako pierwsza w Polsce firma niebędąca instytucją finansową, wprowadziło wirtualne karty przedpłacone, które stanowią odpowiedź na trendy e‑commerce oraz oczekiwania konsumentów i ich zwyczaje zakupowe. Oprócz wygody i szybkości takich rozwiązań dostrzegane są argumenty związane z ochroną środowiska. Z badania Sodexo wynika, że aż 69% respondentów uważa cyfrowe usługi i benefity za bardziej ekologiczne, a 73% chciałoby otrzymywać takie świadczenia. Pracodawca, który je oferuje, postrzegany jest jako nowoczesny. Zdaniem 64% badanych to dział HR powinien odpowiadać za edukację dotyczącą cyfrowych benefitów wśród pracowników.

Strategiczne partnerstwo NGOs

Karty Sodexo, zarówno wirtualne, jak i zbliżeniowe, są dla pracowników benefitem, ale w niektórych wypadkach są też nośnikiem pomocy. Sodexo Benefits and Rewards Services Polska od 2016 roku wspiera program dożywiania „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej. Pracodawcy kupujący swoim pracownikom Karty Podarunkowe z Pajacykiem, opłacają w ten sposób posiłki dla potrzebujących dzieci. Do tej pory zostało ufundowanych prawie 100 tys. posiłków. W DNA kultury organizacyjnej Sodexo wpisane jest pomaganie. W ramach globalnej inicjatywy Stop Hunger wspieramy różne społeczności w uzyskaniu bezpieczeństwa żywnościowego. Nasi pracownicy chętnie angażują się w akcje charytatywne i projekty zapobiegania problemowi głodu.

Być blisko ludzi i ich potrzeb – ta przywołana wcześniej myśl ponownie towarzyszyła nam, gdy wprowadzaliśmy na rynek jeszcze inne rozwiązanie wspierające zarówno organizacje non profit, jak i ich beneficjentów. Mowa o Karcie Pomoc Sodexo, która powstała w zaledwie kilka tygodni, jako odpowiedź na wyzwania trzeciego sektora w związku z sytuacją w Ukrainie. Dedykowana karta przedpłacona, działająca w ramach specjalnego, pomocowego programu kartowego Mastercard, umożliwia uchodźcom zaopatrzenie się w najpotrzebniejsze artykuły, a dla organizacji humanitarnych stanowi efektywne narzędzie wsparcia. Jest to tzw. pomoc godnościowa, która pozwala na budowanie poczucia sprawczości i decyzyjności u osób obdarowanych.

Aby działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przynosiły efekt, potrzebne jest zwinne reagowanie na pojawiające się wyzwania. Warto wsłuchać się w głosy odbiorców, gdyż to właśnie ich potrzeby stanowią dzisiaj punkt wyjścia do realnej zmiany. •

Arkadiusz Rochala

dyrektor generalny polskiego oddziału Sodexo Benefits and Rewards Services


Najpopularniejsze tematy