Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Logistyka 2040: trzy wizje przyszłości branży transportowej

Rosnące znaczenie logistyki i transportu w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu stawia przed nami wiele pytań dotyczących przyszłości tej branży. W poszukiwaniu odpowiedzi na nie FM Logistic, we współpracy z ekspertami w dziedzinie foresightu strategicznego z firmy 4CF – bazując na megatrendach takich jak technologia i sztuczna inteligencja, ekologia oraz globalizacja – opisało możliwe scenariusze rozwoju branży logistycznej na łamach zaktualizowanego raportu „Logistyka 2040”.

GDY W GRUDNIU 2020 ROKU firmy FM Logistic i 4CF opublikowały raport pt. „Logistyka 2040”, świat zmagał się z globalną pandemią, która całkowicie zmieniła postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości. Kolejnym momentem, którym zaburzył porządek świata, był wybuch wojny w Ukrainie. Eksperci zaangażowani do tego badania zadali sobie wówczas pytanie: „Czy patrząc z perspektywy wciąż niestabilnej sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej, opracowanie jest wciąż aktualne?”. Postanowiono więc sprawdzić, czy pojawiły się nowe, nieprzewidziane wcześniej trendy i wyzwania; czy też może przewidziany wcześniej scenariusz realizuje się właśnie na naszych oczach.

– Kiedy już wydawało się, że nauczyliśmy się radzić sobie z tymi zagrożeniami, rok 2022 przyniósł kolejne nieoczekiwane wydarzenia. Zachwiał znanym nam porządkiem świata, zburzył poczucie bezpieczeństwa. Okoliczności te wpłynęły także na branżę logistyczną i łańcuchy dostaw. Dlatego też postanowiliśmy ponownie przyjrzeć się trzem różnym światom z przyszłości, które opisaliśmy trzy lata temu – mówi Yannick Buisson, Managing Director for France, Spain & Central Europe, FM Logistic.

Warto zaznaczyć, że powyższe scenariusze do 2040 roku powinny być odbierane jako potencjalne wizje przyszłości, w związku z tym mogą one (ale nie muszą) zaistnieć w pewnym jej momencie. Nie są również najbardziej prawdopodobnymi zdarzeniami, jednak jeśli się spełnią, będą wymagać od operatorów logistycznych i ich klientów znacznych inwestycji, odważnych zmian w modelach biznesowych, nawiązania lub wzmocnienia strategicznych partnerstw oraz zdobycia nowych umiejętności i ciągłego rozwoju.

– Rynek logistyczny we wszystkich trzech scenariuszach bardzo różni się od tego dzisiejszego, a dzieli go od naszych czasów około 20 lat. Jeśli scenariusze te inspirują do innego myślenia o przyszłości, to znaczy, że zadziałały tak jak powinny – komentuje Kacper Nosarzewski, Partner, 4CF Strategic Foresight.

Nadszedł czas na podjęcie działań

W jaki jednak sposób świadomość potencjalnego zaistnienia tych wizji świata może wpłynąć na działania decydentów już dziś? Weźmy pod uwagę pierwszy z przedstawionych scenariuszy, gdzie technologia hi‑tech miałaby doprowadzić do rozwiązania wszystkich problemów, a automatyzacja przyczyniłaby się do osiągnięcia neutralności środowiskowej w branży. Jeśli miałby się spełnić, firmy logistyczne już teraz powinny na masową skalę wprowadzać robotyzację po to, by w przyszłości zapewnić swoim klientom otrzymywanie zamówień w precyzyjnie wyznaczonym miejscu i czasie. Tym, którym w szczególności zależy na budowaniu gospodarki, w której biznes osiąga neutralność klimatyczną, do gustu z pewnością przypadł scenariusz numer dwa. Z tym że według prognozy ekspertów, taki efekt będą mogli osiągnąć tylko najwięksi gracze na ówczesnym rynku TSL, czyli ci, którzy już teraz podjęliby radykalne zmiany w swoich biznesach w tym zakresie. Ostatni, tzw. czarny, scenariusz zakłada brak międzynarodowej współpracy, co uniemożliwi rozwiązywanie globalnych problemów. Trzecia wizja stanowi zatem przestrogę dla wszystkich podmiotów z branży logistyki, ale też obrazuje skutki braku kooperacji. W rezultacie doprowadzi to do hegemonizacji korporacyjnej całego rynku.

Czy powinniśmy obawiać się czarnego scenariusza?

Niestety, jak wskazują komentatorzy, agresja Rosji na Ukrainę, jak i trwające napięcia pomiędzy Chinami a Tajwanem mogą doprowadzić do urzeczywistnienia się tego najgorszego, trzeciego scenariusza. Na przeszkodzie do zrealizowania dwóch pierwszych stoją wspomniana wcześniej niestabilna sytuacja geopolityczna i ekonomiczna, ale i różnice m.in. w zakresie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz ich legislacji przez poszczególne państwa. Niemniej, jak zaznaczają autorzy raportu, wszystko może się zmienić, a w tak niestabilnych czasach pojawienie się kolejnych scenariuszy jest bardzo prawdopodobne. •


Najpopularniejsze tematy