Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Komentarz eksperta: Dostrzegamy potencjał polskich firm

Fundusz Ekspansji Zagranicznej jako jeden z kilkunastu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PFR TFI angażuje się kapitałowo w rozwój polskich firm technologicznych na rynkach międzynarodowych, gdyż widzi w nich nie tylko potencjał wzrostu, ale też liczy na istotne efekty w obszarze innowacji.

Nauka, technologia, inżynieria stanowią filary współczesnej gospodarki. W zasadzie każdy sektor nowoczesnej gospodarki powiązany jest z technologiami, a wyznacznikiem konkurencyjności są dziś w głównej mierze innowacje z tego obszaru. Firmy technologiczne wiodą prym w rankingu najszybciej rozwijających się spółek w Europie FT 1000 – z tego sektora pochodzi aż 1/5 spośród wszystkich podmiotów. Co więcej, zakłócenia wywołane najpierw przez pandemię COVID‑19, a następnie inwazję Rosji na Ukrainę uwydatniły, w jak dużym stopniu opieramy się na technologiach i jak bardzo ich potrzebujemy. By móc konkurować na rynku międzynarodowym, firmy stale ulepszają swoje produkty i usługi, a państwa uważnie analizują aspekty niezależności technologicznej. Stąd zupełnie naturalny jest rosnący poziom inwestycji w nowe technologie – także w kontekście inwestycji zagranicznych. Na ten trend wskazywaliśmy w raporcie „Polskie inwestycje zagraniczne – nowe trendy i kierunki. Jak pandemia zmieniła rynek bezpośrednich inwestycji zagranicznych?”, opracowanym wspólnie z PwC Polska we współpracy z KUKE.

Ostatnie dane, jak również prognozy, wskazują, że to właśnie sektor technologiczny pozostanie jednym z kluczowych segmentów globalnego rynku bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), a wśród obszarów, które napędzają inwestycje zagraniczne, wymienia się odnawialne źródła energii, półprzewodniki, sztuczną inteligencję, przetwarzanie w chmurze, cyberbezpieczeństwo czy robotykę. Aby zobrazować, o jakiej skali mówimy, odniosę się do danych Global Data, które wskazują, że globalnie tylko sektor sztucznej inteligencji osiągnie w tym roku wartość 93 mld dolarów, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z 2022 rokiem. Patrząc również na statystyki dotyczące inwestycji zagranicznych tworzonych od podstaw typu greenfield, widzimy, że sektory opierające się na zaawansowanych technologiach przyciągają inwestycje zagraniczne o najwyższej wartości. Sektory odnawialnych źródeł energii i półprzewodników zdominowały statystyki (odpowiednio 343 mld dolarów i pierwsze miejsce oraz 91 mld dolarów i drugie miejsce w tabeli wartości inwestycji greenfield), także sektor IT i oprogramowania (z nakładami ponad 66 mld dolarów) znalazł się w ubiegłym roku w pierwszej dziesiątce branż przyciągających inwestycje o najwyższej wartości.

W ostatnim czasie obserwujemy coraz więcej międzynarodowych inwestycji realizowanych przez rodzime firmy technologiczne, które wykorzystują silną markę rozwiązań IT „made in Poland”. Warto nadmienić, że polski sektor IT jest trzecim pod względem konkurencyjności wśród 23 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Pracuje w nim ponad pół miliona osób, a wartość jego eksportu wynosi blisko 10 mld euro, co stanowi 1,7% PKB. Te wyniki w połączeniu z wysokimi kompetencjami polskich specjalistów IT i menedżerów pozwalają wejść na wyższy poziom rozwoju poprzez zagraniczną ekspansję kapitałową.

Potencjał i aktywność polskich firm dostrzegamy w Funduszu Ekspansji Zagranicznej, który współfinansuje inwestycje w tej branży. W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę inwestycyjną ze spółką Netguru w sprawie finansowania zakupu udziałów studia innowacji cyfrowych Pilot 44 z San Francisco. Dzięki inwestycji Netguru może zaproponować kompleksową ofertę strategicznego doradztwa m.in. w zakresie wdrażania innowacji i infrastruktury cyfrowej klientom na całym świecie. Wcześniej – w 2018 roku i 2019 roku – współfinansowaliśmy inwestycje spółki R22 w spółki hostingowe w Rumunii i Chorwacji. Były to pierwsze projekty grupy na rynkach zagranicznych. Udział funduszu w tych inwestycjach zapewnił finansowanie, a także pozwolił naszemu partnerowi ograniczyć ryzyko ekspansji i uwiarygodnić pozycję na zagranicznych rynkach. W ten sposób spółka zdobyła też doświadczenie, które wykorzystuje przy kolejnych akwizycjach – w sumie w samej branży hostingu i domen zrealizowała ich aż 9. Pod koniec zeszłego roku sfinalizowaliśmy ten projekt. Dziś Grupa R22 obecna jest w 180 krajach i 40% jej przychodów pochodzi z rynków zagranicznych.

Co szczególnie ważne, swoich sił w ekspansji zagranicznej próbują nie tylko duże, lecz także średniej wielkości firmy technologiczne. W statystykach ich aktywność nie jest tak wyraźna, ale poprzez sieci relacji biznesowych takie firmy mogą w przyszłości wyrosnąć na istotnych graczy. Świadczą o tym wyniki badań London School of Economics i Harvard University z 2021 roku, dotyczące działań badawczo‑rozwojowych zagranicznych korporacji międzynarodowych. Wskazują one na kluczową rolę średniej wielkości przedsiębiorstw w tworzeniu innowacji technologicznych – to właśnie ich inwestycje zagraniczne przynoszą najlepsze efekty w obszarze innowacji, ponieważ firmy te mają tendencję do bardziej aktywnej wymiany wiedzy i współpracy w kraju, w którym inwestują.


*Komentarz jest częścią raportu „Nowe technologie napędzają ekspansję zagraniczną”


Najpopularniejsze tematy