Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Strategia ESG – kompas dla firmy pozwalający utrzymać kierunek na zrównoważony rozwój

Z roku na rok zrównoważony rozwój odgrywa w biznesie coraz istotniejszą rolę. To niepodważalny fakt. Zielone finansowania, oczekiwania inwestorów i klientów czy czający się za rogiem obowiązek raportowania zgodnie z CSRD nie pozostawiają wyboru nawet najbardziej zagorzałym przeciwnikom zielonych zmian. Jak wdrażać je w przedsiębiorstwach, aby miały sens i przynosiły oczekiwane rezultaty? Co powinno być pierwszym krokiem każdej firmy? Swoimi doświadczeniami dzieli się Rohlig SUUS Logistics, największy polski operator logistyczny.

Jesteśmy największą polską spółką w branży i postrzegamy to jako wielką odpowiedzialność, dlatego chcemy być liderem zielonej transformacji. Rozumiemy to jako wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w naszej działalności, ale także jako wsparcie w zakresie ESG innych polskich firm z sektora TSL, zwłaszcza tych najmniejszych – mówi Piotr Iwo Chmielewski, członek zarządu Rohlig SUUS Logistics. – W SUUSie od zawsze przykładamy wagę do projektów środowiskowych i społecznych. Cieszymy się, że możemy to teraz robić w sposób jeszcze bardziej uporządkowany i realizować konkretne cele wyznaczone w ramach strategii – dodaje.

Obecna lokalizacja na trasie do zrównoważonego rozwoju

Nieustannie w centrum wszystkich działań SUUS‑a jest człowiek. Flagowe projekty skierowane do pracowników Work&Care Academy oraz kompleksowy program well‑beingowy Stacja Dobrostan skupiają się na wsparciu odporności psychicznej, dbałości o zdrowego ducha i ciało. Istotna jest również psychoedukacja i uwrażliwienie, jak być uważnym na siebie i drugiego człowieka. W ramach programów odbywają się szkolenia, spotkania z ekspertami zewnętrznymi, konsultacje kryzysowe oraz liczne akcje wspierające diagnostykę medyczną. Firma przeszkoliła menedżerów, jak reagować na niepokojące znaki, które mogą świadczyć o kryzysie psychicznym członków ich zespołów. W ramach pełnego wsparcia osoby pracujące w SUUS‑ie mają bezpłatny dostęp do platformy HearMe, gdzie mogą skorzystać z porad terapeutów czy dietetyków. Działania na rzecz pracowników zostały docenione w tegorocznym plebiscycie Rzeczpospolitej, gdzie największy polski operator otrzymał tytuł Najlepszego pracodawcy branży TSL.

Stawiamy na dialog. Dlaczego? Ponieważ to pracownicy najlepiej wiedzą, czego potrzebują i jakie projekty sprawią, że SUUS będzie dla nich pracodawcą pierwszego wyboru. Słuchamy i wdrażamy proponowane inicjatywy, ponieważ oddolne pomysły cieszą się zazwyczaj największym zainteresowaniem. Zdrowie psychiczne i budowanie odporności mentalnej są dla nas priorytetem od kilku lat. Chcemy przełamywać tabu i zachęcić wszystkich do dbania o siebie, bo zdrowa głowa i zdrowe ciało to podstawa – mówi Jacek Głowacz, HR Director w Rohlig SUUS Logistics.

Firma stawia także na relacje partnerskie we współpracy ze swoimi przewoźnikami i kierowcami. Polski operator prowadzi cykliczne badania NPS monitorujące satysfakcję z pracy i potrzeby oraz systematycznie wdraża wyciągnięte wnioski. W 2022 roku swoją premierę miał projekt Znam, rozumiem, szanuję. Podczas dnia spędzonego z kierowcą pracownicy z działów współpracujących z przewoźnikami mieli okazję zrozumieć codzienne wyzwania, z którymi mierzą się najważniejsi partnerzy biznesowi SUUSa. Takie podejście buduje wzajemne zrozumienie, szacunek oraz poprawia komunikację, co w efekcie podnosi jakość obsługi klienta.

Dla SUUS‑a ważne jest również środowisko. Firma nieustannie doskonali swoje procesy, optymalizuje wypełnienia i trasy przejazdów, aby obsługiwane transporty miały jak najmniejszy wpływ na środowisko. Większość magazynów posiada certyfikację BREEAM. Stosowane w nich rozwiązania, jak np. oświetlenie LED, świetliki w dachach czy panele fotowoltaiczne to kolejne kroki na drodze do zielonej transformacji procesów magazynowych. Drugi rok z rzędu SUUS policzył swój ślad węglowy w trzech zakresach. Pozwoli to ustalić cele redukcyjne na kolejne lata. Ambicją operatora jest ustalenie celów dekarbonizacyjnych zgodnych z SBTi (Science Based Targets initiative), co gwarantuje ich wiarygodność.

Strategia ESG kompas wskazujący właściwy kierunek

W IV kwartale 2023 firma wyda swoją pierwszą strategię ESG, która wyznaczy kierunek rozwoju do 2026 roku. Jej założenia wywodzą się bezpośrednio ze strategii biznesowej spółki. Pierwszym krokiem, jaki organizacja podjęła, było zbadanie rynku i oczekiwań otoczenia biznesowego. Przeprowadzono również liczne wywiady i warsztaty z pracownikami, aby jak najlepiej zrozumieć, czym dla nich jest zrównoważony rozwój i gdzie widzą firmę za kilka lat. Zaangażowanie interesariuszy w proces budowania strategii pozwoliło nie tylko wypracować rozwiązania szyte na miarę, ale przede wszystkim zdiagnozować potencjalne ryzyka i szanse, które mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości.

Wspomniany wieloetapowy proces doprowadził do wyznaczenia kluczowych kierunków rozwoju: redukcja śladu węglowego i wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego, dbanie o warunki pracy i satysfakcję z jej wykonywania przez pracowników i kierowców, współpracę ze społecznościami lokalnymi oraz kompleksowe podejście do zarządzania organizacją w duchu ESG.

Czy bez firm logistycznych możliwa jest zielona transformacja biznesu?

Nasze decyzje biznesowe, społeczne i środowiskowe rzutują na procesy naszych dostawców i klientów. Logistyka to system naczyń połączonych, gdzie ESG odgrywa bardzo ważną rolę i nadaje tempo zmian ku zrównoważonym rozwiązaniom – mówi Magdalena Lejman, Head of PR w Rohlig SUUS Logistic, która w firmie jest również odpowiedzialna za obszar ESG.

Firmy logistyczne są nierozerwalnym elementem procesów zachodzącym w gospodarce. SUUS zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, która na nim ciąży, dlatego aktywnie szuka rozwiązań wspierających klientów w budowaniu zrównoważonych procesów logistycznych. W ramach usługi Logistics Solution Design eksperci SUUS‑a pomagają usprawniać łańcuchy dostaw. Krok po kroku przechodzą przez wszystkie procesy, szukają usprawnień i nowych możliwości. Jedną z opcji jest kompleksowa analiza pod kątem zmniejszania emisji i wsparcie w doborze najefektywniejszych środków transportu na danej trasie. Powszechnie wykorzystywane rozwiązania to m.in. transport intermodalny w dużym stopniu bazujący na kolei, optymalizacje tras i wypełnienia przejazdów czy zastosowanie ekologicznych opakowań.

Transport i logistyka są krwiobiegiem światowej gospodarki, bez którego współczesny biznes nie może istnieć. Kluczowym pytaniem nie jest to, jak ograniczać branżę, ale jak skutecznie ją transformować. Jako operator logistyczny mamy bezpośredni wpływ na procesy zachodzące u naszych klientów. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, przed którymi wszyscy stoimy, stworzyliśmy usługę, w której analizujemy procesy klienta i projektujemy zielone łańcuchy dostaw, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko – mówi Aleksandra Gumel, Head of Logistics Solution Design w Rohlig SUUS Logistics.

Do zrównoważonej transformacji nie dojdzie bez międzysektorowej współpracy oraz odpowiednio zaplanowanych działań. Uwzględnienie czynników ESG w strategii przedsiębiorstwa pokazuje dojrzałość organizacji, a sam proces pozwala spojrzeć głębiej na to, co dzieje się w firmie i lepiej zrozumieć zachodzące na rynku zmiany.


Najpopularniejsze tematy