Najpopularniejsze tematy:

Koszty

Koszty to inaczej zużycie zasobów, materiałów, wartości ludzkiej pracy – wyrażone w pieniądzu. Koszty łączą się z okresem sprawozdawczym, są także nieodzownym elementem działalności gospodarczej.

 Pokaż więcej
Sortuj wg: