Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Delegowanie do innego miejsca pracy stymuluje kreatywność
Powiększ tekst
Udostępnij
Pobierz pdf

Kiedy pracownicy produkcji zamieniają się, choćby na krótki czas, miejscami pracy, to okazuje się, że zyskuje na tym ich kreatywność i mają bardziej wartościowe pomysły na usprawnienia.

W miarę jak cyfryzacja i automatyzacja prowadzą do kolejnych zmian w fabrykach, zmienia się także rola osób zatrudnianych w halach produkcyjnych. Coraz częściej wartość ich pracy wynika nie tylko z wykonywania podstawowych obowiązków w zakładzie, lecz także z pomocy w realizacji szerszych celów organizacyjnych, jak choćby dążenie do konkurencyjności oraz innowacyjności.

Szczególnie cenni się ludzie kreatywni i umiejący rozwiązywać problemy. Ich doświadczenie nabyte przy produkcji często daje początek obiecującym usprawnieniom procesów lub szansom biznesowym, których kadra menedżerska nie byłaby w stanie dostrzec. W konsekwencji pomysły na innowacje pochodzące od pracowników z pierwszej linii stały się jednym z ważniejszych źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej w wielu branżach produkcyjnych. W wiodących firmach nawet 75% rocznego przyrostu produktywności można przypisać pomysłom pracowników spoza działów B&R.

Choć ideę wykorzystywania innowacji opracowywanych przez pracowników pierwszej linii stosuje się dość powszechnie, to techniki, jakie mogą stosować menedżerowie, by jak najlepiej wspierać ich kreatywność, nie zostały dobrze poznane. W naszych badaniach udało nam się dowieść, że mobilność pierwszej linii (front‑line mobility) – krótkie, dobrze ukierunkowane wymiany pracowników hal produkcyjnych pomiędzy zakładami firmy o jasno sprecyzowanych celach – mogą znacząco zwiększyć wkład tych pracowników w innowacyjność oraz uczenie się organizacji z branży produkcyjnej.

Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badanie u międzynarodowego producenta części samochodowych o wielomiliardowych przychodach. Zebraliśmy dane o usprawnieniach proponowanych przez ludzi z pierwszej linii oraz ich wartości ekonomicznej w okresie czterech lat, a następnie zbadaliśmy powiązania między tymi pomysłami a mobilnością poszczególnych pracowników. By móc przedstawić rzetelne wnioski menedżerom, przeanalizowaliśmy – przy użyciu zaawansowanych metod ekonometrycznych – ponad 21 tys. sugestii przedstawionych przez prawie 2500 osób. Kluczowym elementem naszego podejścia do analizy było zestawienie pomysłów pracowników produkcji, którzy zamieniali się z kolegami z innych fabryk tej samej firmy, zajmującymi podobne stanowiska i z liczbą inicjatyw osób, które nie brały udziału w takich „wymianach”. Dzięki temu byliśmy w stanie dokładnie oszacować przyrost innowacyjności bezpośrednio powiązany z mobilnością.

Zostało 69% artykułu.

Materiał dostępny tylko dla subskrybentów

Dołącz do subskrybentów MIT Sloan Management Review Polska Premium!

Jesteś subskrybentem? Zaloguj się »

Fabian J. Sting

kieruje Wydziałem Strategii i Innowacyjności w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw (Department of Supply Chain Management – Strategy and Innovation) na University of Cologne, a także jest profesorem w dziedzinie cyfrowych innowacji w łańcuchach do-staw w Rotterdam School of Management na Erasmus University.

Bilal Gokpinar

Profesor w dziedzinach działalności operacyjnej, technologii oraz innowacji w UCL School of Management na University College London.

Philipp B. Cornelius

Adiunkt technologii i zarządzania operacyjnego w Rotterdam School of Management na Erasmus University.

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy