Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Trendy technologiczne 2021

Jak co roku firmy analityczne, audytorskie oraz te zajmujące się nowymi technologiami dzielą się swoimi przewidywaniami co do przyszłorocznych trendów. Postanowiliśmy przyjrzeć się najciekawszym prognozom.

Przewidywania Cisco

W mijającym roku technologie przyszłości stały się naszą codziennością szybciej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Z tego względu, według ekspertów z Cisco, zastanawiając się, jak będzie wyglądał rok 2021, musimy brać pod uwagę, że prognozy, które miały dotyczyć odległej przyszłości, mogą się ziścić szybciej, niż nam się wydaje.

1. Zasypanie cyfrowej przepaści dzięki 5G i Wi‑Fi 6 – dostęp do sieci stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania społeczeństwa i ekonomii, w którym wszyscy obywatele mogą uczyć się i rozwijać. Dlatego ogromne nadzieje pokłada się w nowej generacji technologii bezprzewodowych, w tym 5G i Wi‑Fi 6. Eksperci Cisco uważają, że postęp dotyczący bezprzewodowego dostępu do internetu jest sposobem na zasypanie cyfrowej przepaści.

Według badań PwC uzyskanie dostępu do sieci przez tych, którzy go obecnie nie mają, sprawiłoby, że do gospodarki światowej trafiłoby dodatkowe 6,7 bilionów dolarów, a 500 milionów ludzi wyszłoby z ubóstwa.

2. Aplikacje zwiększające elastyczność i odporność biznesu – przyszłość wymusi na zespołach IT jeszcze większą elastyczność. Korzystanie z rozwiązań zapewniających wgląd w infrastrukturę IT, pozwoli im przejść od monitorowania wszystkiego do monitorowania jedynie kluczowych danych. W miarę postępujących przemian wgląd i automatyzacja staną się podstawą dla przyszłego wzrostu, możliwości konkurowania i odporności na wyzwania w danej branży.

3. Cyberbezpieczeństwo bez haseł – dostawcy usług z zakresu bezpieczeństwa pracują nad rozwojem biometrii, która niebawem stanie się wszechobecna zarówno w sytuacjach związanych z biznesem, jak i w sferze prywatnej. Organizacje muszą rozpocząć przygotowania do tej zmiany. Niezbędne jest dostosowanie rozwiązań do wymogów nowych sposobów uwierzytelniania, które nie opierają się na haśle.

4. Nowe modele konsumpcji technologii – zmiany w modelu konsumpcji usług IT będą postępować, tym bardziej że coraz więcej z nich jest oferowanych za pośrednictwem aplikacji działających na podstawie infrastruktury firmowej lub chmury. Elastyczność i możliwość redukcji kosztów dzięki opłatom tylko za wykorzystane usługi sprawiają, że powrót do starych modeli rozliczeń wydaje się być niemożliwy. Ponad 81 proc. polskich CIO uczestniczących w badaniu Cisco zgodziła się ze stwierdzeniem, że możliwość przewidywania, jaka będzie skala wydatków IT i zarządzenie nimi, dzięki chmurze i elastycznym modelom konsumpcyjnym, jest ważna dla ich biznesu.

Źródła: „Cisco 2021 CIO and IT Decision Makers Trends Pulse”, „2020 Cisco Duo Trusted Access”.

Trendy Gartnera

Zdaniem specjalistów Gartnera najważniejszymi trendami w roku 2021 będą: inżynieria sztucznej inteligencji i siatka bezpieczeństwa cybernetycznego. Bardzo ciekawym trendem wskazanym przez ekspertów jest także IoB (internet zachowań), który polega na wykorzystaniu danych do zmiany zachowań.

1.      Internet zachowań (IoB) – wraz ze wzrostem liczby technologii, które zbierają „cyfrowy ślad” codziennego życia (dane obejmujące świat cyfrowy i fizyczny) informacje te zaczną być wykorzystywane do wpływania na zachowania poprzez tzw. feedback loops. Przykładowo w przypadku pojazdów użytkowych telematyka może monitorować to, w jaki sposób porusza się np. auto dostawcze. Firmy mogą następnie wykorzystać te dane do poprawy wydajności transportu, wyznaczania tras i bezpieczeństwa.

2.      Pełne doświadczenie użytkownika łączy w sobie doświadczenia zarówno klienta, jak i pracownika. Ma na celu ogólną poprawę tychże w miejscu, w którym się ze sobą krzyżują.

Na przykład jedna z firm telekomunikacyjnych zmieniła całe doświadczenie klienta, starając się poprawić jego bezpieczeństwo i satysfakcję z obsługi, mając na względzie zagrożenia związane z COVID‑19. Pierwszym krokiem było uruchomienie systemu umawiania spotkań za pośrednictwem istniejącej już aplikacji. Po przybyciu klienta na spotkanie otrzymywał on instrukcję zawierającą wytyczne dotyczące bezpiecznej „odprawy”, a następnie informację, ile czasu upłynie, zanim będzie mógł bezpiecznie wejść do sklepu (tak, by zachowany został dystans społeczny).

3.      Operacje biznesowe z dowolnego miejsca na świecie będą mieć kluczowe znaczenie dla pomyślnego wyjścia firm z COVID‑19. Chodzi o to, by cyfrowość i możliwość pracy zdalnej pozostały na pierwszym miejscu. Nie oznacza to, że nie należy uwzględniać przy tym przestrzeni fizycznej, ale powinna być ona cyfrowo ulepszona.

4.      Siatka cyberbezpieczeństwa to stosowanie rozproszonej architektury dla skalowanych i elastycznych systemów bezpieczeństwa. Pozwala to m.in. na wytyczenie granicy bezpieczeństwa wokół tożsamości osoby lub rzeczy. Umożliwia bardziej modułowe, responsywne podejście do ochrony przed atakami.

5.      Inżynieria sztucznej inteligencji (AI) – ma zwiększyć wydajność, poprawić skalowalność, interpretowalność i niezawodność modeli sztucznej inteligencji (AI), zapewniając jednocześnie pełną wartość inwestycji w AI. Okazuje się bowiem, że osoby odpowiedzialne za projekty AI często napotykają problemy z ich utrzymaniem, skalowalnością i zarządzaniem – co stanowi spore wyzwanie dla większości organizacji.

6.      Hiperautomatyzacja to idea nawołująca do zautomatyzowania w organizacji wszystkiego, co może zostać poddane temu procesowi. Hiperautomatyzacja jest napędzana przez organizacje posiadające starsze procesy biznesowe, które nie są usprawnione, co powoduje niezwykle kosztowne i rozległe problemy dla tych organizacji.

Źródło: Top Strategic Technology Trends for 2021.

Spostrzeżenia Deloitte

W tym roku eksperci Deloitte skupili się na tych rozwiązaniach, które można wykorzystać do: kreowania nowych miejsc pracy, stworzenia większej liczby ludzkich doświadczeń oraz wzmocnienia inicjatyw na rzecz różnorodności, równości i integracji.

1.      Modernizacja starszych systemów korporacyjnych i ich migracja do chmury – niektóre firmy zaczynają stosować sprytne rozwiązania outsourcingowe w celu przeorganizowania tradycyjnych modeli biznesowych. Inne badają możliwości przeniesienia podstawowych aktywów na coraz silniejsze platformy. Kolejne rozwijają swoje platformy np. poprzez zajęcie się technicznym długiem swoich systemów. Zdaniem ekspertów Deloitte te innowacyjne podejścia do wydobywania większej wartości ze starszych kluczowych zasobów mogą wkrótce stać się standardowymi elementami każdego programu transformacji cyfrowej.

2.      Nowy wymiar dostaw – producenci, detaliści, dystrybutorzy i inne podmioty koncentrujące się na przyszłości badają sposoby wykorzystywania zaawansowanych technologii cyfrowych, w celu przekształcenia centrów kosztów łańcucha dostaw (supply chain cost centers) w sieci zorientowane na klienta, tworzące wartość dodaną. Niektóre firmy sprawdzają też możliwości wykorzystania robotów, dronów i zaawansowanego rozpoznawania obrazów, aby uczynić fizyczne interakcje w łańcuchu dostaw (np. transport, magazynowanie) bardziej wydajnymi, skutecznymi i bezpiecznymi dla pracowników.

3.      Przemysłowa sztuczna inteligencja – wyrafinowane modele uczenia maszynowego (ML) pomagają firmom skutecznie odkrywać wzorce, ujawniać anomalie, przewidywać i podejmować decyzje, a także generować wnioski – i coraz częściej stają się kluczowymi czynnikami wpływającymi na wydajność organizacji. Z tego względu przedsiębiorstwa przemysłowe zaczynają wdrażać MLOps – praktykę umożliwiającą współpracę i komunikację między naukowcami zajmującymi się danymi a specjalistami ds. operacji, aby pomóc w zarządzaniu cyklem życia ML produkcji.

4.      DEI tech – coraz więcej organizacji zmienia strategie dotyczące zatrudnionych na takie, które uwzględniają niwelowanie uprzedzeń i nierówności w celu poprawy wyników przedsiębiorstwa i indywidualnych pracowników. Kluczową rolę odgrywają tu liderzy technologiczni, którzy jako partnerzy strategiczni projektują, rozwijają i wdrażają rozwiązania techniczne w celu sprostania coraz bardziej złożonym wyzwaniom związanym z zasobami ludzkimi. W nadchodzących miesiącach eksperci Deloitte spodziewają się, że przedsiębiorstwa zaczną wdrażać nowe narzędzia, które wykorzystają zaawansowaną analitykę, automatyzację i sztuczną inteligencję, w tym przetwarzanie języka naturalnego i uczenie się maszynowe, aby pomóc w informowaniu, dostarczaniu i mierzeniu wpływu różnorodności, równości i integracji (DEI; Diversity, Equity, Inclusion).

Źródło: Tech Trends 2021.

Prognozy przygotowane przez Red Hat

Według ekspertów z Red Hat transformacja cyfrowa i bezpieczeństwo nadal pozostają kluczowymi obszarami, jeśli chodzi o cele szefów działów informatycznych na kolejny rok, którzy planują również wdrożenia chmury hybrydowej.

1.      Transformacja cyfrowa i bezpieczeństwo – wiele firm zwiększa tempo prac związanych z transformacją cyfrową. Przebadani przez Red Hat respondenci za kluczowe priorytety z nią związane uznali innowacyjność (23%), bezpieczeństwo (19%), doświadczenie użytkownika (13%) i ograniczenie kosztów (11%). Z kolei priorytetowymi obszarami inwestycji w najbliższym roku powinny być według ankietowanych bezpieczeństwo IT (45%), zarządzanie infrastrukturą informatyczną i chmurą (39%), infrastruktura chmury (34%), optymalizacja istniejącego środowiska (29%) oraz automatyzacja (26%).

2.      Strategie chmurowe / Wiele chmur – w ciągu najbliższych 12 miesięcy znacznie wzrośnie odsetek przedsiębiorstw korzystających z co najmniej trzech chmur. Obecnie jedynie 22% respondentów korzysta z tak rozbudowanej infrastruktury, jednak większość (51%) planuje wykorzystanie trzech lub większej liczby platform chmurowych. Największe zmiany można zaobserwować w Ameryce Łacińskiej oraz regionie Azji i Pacyfiku, w których co najmniej trzykrotnie powinien wzrosnąć wskaźnik wykorzystania minimum czterech chmur. W 2020 roku pandemia COVID‑19 uniemożliwiła wielu przedsiębiorstwom realizację planów związanych ze zwiększeniem wykorzystania środowisk chmurowych. Mają jednak nadzieję na powrót do tego rodzaju przedsięwzięć w roku 2021.

3.      Produkcyjne wdrożenie funkcji uczenia maszynowego – połowa osób uczestniczących w ankiecie zrealizowanej przez Red Hat stwierdziła, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje zastosowanie funkcji sztucznej inteligencji (AI) bądź uczenia maszynowego (ML). Warto jednak zwrócić uwagę, że ankietowani wskazywali na trudności z tym związane. Wśród podstawowych problemów utrudniających realizację takich przedsięwzięć znalazły się  „współpraca między zespołami w celu produkcyjnego wdrożenia modeli” oraz „zarządzanie narzędziami i środowiskami AI i ML”.

Źródło: 2021 Global Tech Outlook.


Najpopularniejsze tematy