Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Renesans reshoringu: firmy wracają do domu

Czynniki takie jak odporność łańcucha dostaw, zrównoważony rozwój i stabilność geopolityczna to tylko niektóre z powodów, dla których amerykańskie firmy przenoszą swoją działalność produkcyjną z powrotem do USA.

Firmy budują zakłady produkcyjne w Stanach Zjednoczonych w tempie niespotykanym od dziesięcioleci. Trend ten napędzany jest przez zbieg wielu czynników: w obliczu wąskich gardeł w łańcuchu dostaw, rosnących kosztów pracy i transportu, amerykańskich ceł na Chiny i napięć geopolitycznych, firmy dostrzegają wartość reshoringu produkcji. Polityka przemysłowa Stanów Zjednoczonych faworyzująca produkcję krajową również wpływa na te decyzje, w tym nowe przepisy mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego, zakłóceniom gospodarczym i malejącemu dostępowi do kluczowych komponentów technologicznych. Rezultatem jest renesans reshoringu w USA. Podobne zjawisko można zaobserwować również w Europie.

Pytanie do kadry zarządzającej brzmi: Czy ich firmy powinny podążać za tym trendem? Jednak najpierw trzeba zrozumieć zakres tego trendu i to, co go napędza.

Patrioci gospodarczy wzywają do reshoringu już od wielu lat, ale dopiero COVID‑19 stał się punktem zwrotnym. Według analizy przeprowadzonej przez The Conference Board w okresie od pierwszego kwartału 2020 r. do trzeciego kwartału 2023 r. kadra kierownicza, mówiąc o onshoringu (przenoszenie niektórych procesów biznesowych poza granice kraju w celu zmniejszenia kosztów, np. produkcji), coraz częściej myśli o reshoringu (przenoszenie do kraju macierzystego działalności prowadzonej w innym państwie) i nearshoringu (przenoszenie działalności do kraju sąsiadującego lub blisko położonego).

Takie rozmowy zaczęły się nasilać w drugim kwartale 2020 r., kiedy na całym świecie wybuchła pandemia, a dwa lata później w drugim kwartale 2022 r. wzmocniono dyskusję, gdy presja na łańcuch dostaw ponownie wzrosła, Rosja zaatakowała Ukrainę i wprowadzono nową federalną politykę przemysłową. Ogólnie rzecz biorąc, liczba przypadków, w których kadra kierownicza wspominała o tych pomysłach, wzrosła o prawie 3000% w ciągu zaledwie trzech lat.

Nowe przepisy również przyczyniły się do odrodzenia zwrotnego onshoringu, w tym Bipartisan Infrastructure Law 2021, CHIPS and Science Act 2022 oraz Inflation Reduction Act 2022. Każda z nich zawiera postanowienia dotyczące produkcji i zamówień produktów i komponentów wyprodukowanych w USA, które przynoszą korzyści firmom produkującym w kraju.

Reshoring napędza obecnie dramatyczny wzrost aktywności budowlanej w branży produkcyjnej. Firmy budują amerykańskie zakłady produkcyjne w szybszym tempie niż jakikolwiek inny rodzaj nieruchomości. Takie wydatki wzrosły do 114,7 mld USD rocznie w 2022 r., według U.S. Census Bureau – wzrost o 40% rok do roku i 62% wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat.

To sprawiło, że produkcja była najszybciej rozwijającą się kategorią aktywów w 2022 r., ponieważ średnia stopa wzrostu dla wszystkich budynków niemieszkalnych i infrastruktury wzrosła zaledwie o 7,4% w porównaniu z 2021 r. Budowa trwa nadal: wydatki na produkcję były o 74% wyższe w lipcu 2023 r. niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku.

Renesans reshoringu nie ma jednak powszechnego zastosowania. Sektory wymagające dużych nakładów pracy fizycznej, w tym obuwie i odzież, meble i artykuły dekoracyjne do domu, są mniej skłonne do przenoszenia produkcji. Liderami powrotu do macierzy stają się za to branże z bardziej złożonymi i drogimi produktami oraz te, które mogą wykorzystywać automatyzację i robotykę w produkcji. Pięć branż doświadczających największego wzrostu zatrudnienia w USA w wyniku reshoringu i inwestycji bezpośrednich to: sprzęt elektryczny, urządzenia i komponenty; produkty komputerowe i elektroniczne; chemikalia; sprzęt transportowy oraz sprzęt medyczny i materiały eksploatacyjne.

Nasza analiza pokazuje, że Ameryka Północna (Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk) ma istniejącą bazę dostawców, która może wspierać większą działalność produkcyjną niż obecnie. W przypadku sprzętu elektrycznego Ameryka Północna posiada 15% globalnej bazy dostawców i 7% globalnej produkcji. Dwadzieścia jeden procent globalnej bazy dostawców przemysłu farmaceutycznego znajduje się w Ameryce Północnej, ale jej udział w globalnej produkcji wynosi zaledwie 18% według The Conference Board Global Supplier Index.

Czy reshoring jest odpowiedni dla twojej firmy? Reshoring jest wynikiem zmiany strategii łańcucha dostaw z „niskich kosztów” na „najlepsze koszty” poprzez priorytetowe traktowanie czynników takich jak odporność łańcucha dostaw, zrównoważony rozwój i stabilność geopolityczna, a nie tania siła robocza z zagranicy. Chociaż może wiązać się z wyższymi kosztami wynikającymi z budowy nowych obiektów i płacenia wyższych wynagrodzeń, korzyści płynące z minimalizacji ryzyka zewnętrznego i tworzenia długoterminowej wydajności mogą przeważyć nad utrzymaniem krótkoterminowych kosztów na niskim poziomie.

Liderzy biznesowi powinni rozważyć sześć kluczowych czynników przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu tego modelu.
 1. Koszty pracy. Globalne niedobory siły roboczej i wzrost kosztów – w tym w Chinach, gdzie płace rosną – sprawiają, że lokalizacja produkcji w USA jest stosunkowo bardziej przystępna cenowo niż kiedyś. Według raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy „Global Wage Report 2022‑2023” Chiny wyprzedziły kraje G20 pod względem wzrostu płac realnych w latach 2008‑2022. Realne miesięczne wynagrodzenia w Chinach w 2022 r. stanowiły równowartość około 2,6‑krotności ich realnej wartości z 2008 r.

 2. Zaawansowana produkcja. Nowe zautomatyzowane „inteligentne fabryki”, które wymagają większej liczby inżynierów i wykwalifikowanych techników, ale często znacznie mniejszej liczby pracowników, w tym tradycyjnych pracowników linii montażowych, sprawiają, że amerykańska pula siły roboczej jest atrakcyjna ze względu na dobrze wykształconą siłę roboczą. Popyt na robotykę i zaawansowane technologie wspierające inteligentne obiekty również rośnie. Sprzedaż robotów w Ameryce Północnej ustanowiła rekord w 2021 roku, sprzedając 39 708 sztuk za 2 miliardy dolarów – co stanowi 14% wzrost w porównaniu z poprzednim rekordem w 2017 roku i 28% więcej niż liczba sprzedana w 2020 roku, według Association for Advancing Automation. „7th Annual State of Smart Manufacturing Report” firmy Plex zauważa, że wskaźniki wdrożenia inteligentnej produkcji wzrosły o 50% w 2022 r. rok do roku, a 83% producentów stwierdziło, że inteligentne fabryki są kluczem do ich przyszłego sukcesu.

 3. Ograniczanie ryzyka. Im dłuższy i bardziej złożony łańcuch dostaw, tym większe ryzyko, zwłaszcza pod względem potencjalnej niestabilności geopolitycznej. Rząd federalny wznowił również kontrolę nad własną zależnością od innych gospodarek w zakresie krytycznych dostaw i komponentów związanych ze zdrowiem publicznym i obroną narodową, takich jak środki ochrony osobistej i półprzewodniki stosowane w pojazdach wojskowych i uzbrojeniu.

 4. Zrównoważony rozwój Ponieważ firmy coraz częściej muszą osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmniejszać swój ślad węglowy, lokalizacja produkcji oferuje szereg korzyści. Budowa nowych, ekologicznych obiektów w kraju może znacznie zmniejszyć emisje operacyjne w zakresie 1 z obiektów i pojazdów należących do firmy. Stany Zjednoczone mają największy na świecie rynek zrównoważonego budownictwa, z ponad 511 milionami stóp kwadratowych certyfikowanych w ramach systemu oceny Leadership in Energy and Environmental Design, w porównaniu do 180 milionów stóp kwadratowych w Chinach. Ponadto, wytwarzanie produktu bliżej klienta końcowego zmniejsza emisje z transportu.

 5. Nastroje interesariuszy. Wielu interesariuszy firm - w tym pracownicy, zarządy firm, organizacje branżowe, urzędnicy państwowi i inne firmy powiązane w ramach łańcucha dostaw - chcą, aby kierownictwo rozważyło lokalizację działalności produkcyjnej. Na przykład Walmart - największy detalista w Stanach Zjednoczonych - obiecał w 2021 r. wydać dodatkowe 350 miliardów dolarów do 2030 r. na produkty wyprodukowane, wyhodowane lub zmontowane w Stanach Zjednoczonych.

 6. Koszty transportu. Podejmując decyzję o przeniesieniu działalności produkcyjnej na ląd, kadra kierownicza powinna rozważyć korzyści wynikające z niższych międzynarodowych kosztów pracy i kosztów operacyjnych w porównaniu z wyższymi kosztami transportu morskiego. Koszty transportu trans‑pacyficznego wzrosły piętnastokrotnie w 2021 r. w porównaniu z poziomami ze stycznia 2020 r. i chociaż koszty transportu spadły wraz ze spowolnieniem gospodarczym, menedżerowie pamiętają o niestabilności łańcucha dostaw z ostatnich kilku lat.

Wzrost budowy zakładów produkcyjnych w USA będzie kontynuowany, ponieważ firmy dostrzegają wartość w koncentrowaniu się na aspektach ograniczania ryzyka, wykorzystywaniu automatyzacji do kompensowania wyzwań związanych z pracą, a nawet budowaniu nowych obiektów, które emitują mniej dwutlenku węgla. Ten renesans reshoringu dopiero się zaczyna; planowanie, wydawanie pozwoleń i nabywanie nieruchomości pod budowę nowych obiektów zajmuje kilka lat.

Nadszedł czas, aby dyrektorzy ds. produkcji zrozumieli, w jaki sposób ich firmy wpisują się w ten renesans i ustalili, czy reshoring jest dla nich odpowiedni. Wykorzystując powyższe czynniki jako ramy, kadra kierownicza powinna rozważyć pięć kluczowych pytań:

 1. Czy nowy zakład dla moich produktów, który wykorzystuje zaawansowaną automatyzację, może zrównoważyć wyższe koszty pracy?

 2. Czy mój obecny łańcuch dostaw obejmuje kraje, w których występuje niepewność ze względu na geopolitykę?

 3. Czy emisja dwutlenku węgla z obecnego łańcucha dostaw mojej firmy ulegnie znacznej poprawie, jeśli zbudujemy nowy zakład zasilany energią odnawialną i zlokalizujemy produkcję?

 4. Czy moi interesariusze, zwłaszcza klienci, proszą o produkty wytwarzane w kraju?

 5. Czy oszczędności wynikające z wyeliminowania transportu transoceanicznego są wystarczające, aby zrównoważyć prawdopodobny wzrost kosztów pracy i budowy nowego obiektu?

Szukając odpowiedzi na takie pytania, kierownictwo może lepiej nawigować działaniami swojej firmy w zmieniającym się globalnym krajobrazie produkcyjnym.


Najpopularniejsze tematy