Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Rada Programowa MIT SMRP - czwarte posiedzenie

Najważniejsza jest celowość cyfrowej transformacji

W myśleniu o cyfrowej transformacji często dominuje przekonanie, że technologia rozwiązuje wszelkie problemy, tymczasem wiele zależy od czynnika ludzkiego, a przede wszystkim od odpowiedzi na pytanie, po co wprowadzamy dane rozwiązania technologiczne. Także w kwestii produktywności, wykorzystanie technologii ma ograniczone znaczenie, często od narzędzi mierzących wydajność ważniejsza jest kultura organizacyjna, zwłaszcza w czasie kryzysu – to główne wnioski z dyskusji toczonych w ramach czwartego już posiedzenia Rady Programowej „MIT Sloan Management Review Polska”, składającej się z wybitnych praktyków biznesu i ekspertów.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia prezesa ICAN dr. Witolda Jankowskiego. Mówiąc o działaniach Rady, ale też o aktywności edukacyjnej ICAN dr Jankowski zauważył, że pandemia koronawirusa zmusza firmy do myślenia intensywniej o cyfrowej transformacji, ale nie zawsze ta transformacja jest uporządkowana. Z pewnością można podnieść ją na wyższy poziom. Andrzej Jacaszek, wiceprezes ICAN dodał, że bez technologii nie ma nowoczesnej gospodarki, dlatego dyskusje prowadzone w ramach Rady, ale też działania edukacyjne dla przedsiębiorców, mają kolosalne znaczenie.

Spotkanie miało trzy zasadnicze części:

W pierwszej przedstawiciele ICAN, Edyta Pudłowska, szefowa marketingu i Mariusz Smoliński, szef ICAN Research, dokonali podsumowania działań podejmowanych pod parasolem MIT SMRP:

- kongres MIT Sloan Management Review Polska - 21‑22.04.2021

- konferencja MIT SMRP - 27.05.2021

- konkurs Mistrz Innowacyjnej Transformacji - 21.04.2021

W drugiej części spotkania dr Witold Jankowski omówił założenia programu rozwojowego ICAN‑MIT SMRP, Cyfrowa Transformacja Biznesu, który ICAN planuje uruchomić w niedługiej przyszłości.  W dyskusji dotyczącej programu uczestnicy kładli nacisk na konieczność prowadzenia dokładnych audytów potrzeb organizacji przed wprowadzeniem konkretnych rozwiązań technologicznych. A także na to, że transformacja nigdy nie jest uniwersalna, dlatego program rozwojowy musi kłaść nacisk na spotkania jeden na jeden i znajdywanie rozwiązań dopasowanych do potrzeb konkretnych przedsiębiorców. O tym mówiła m.in. pani prezes Bożena Leśniewska z Orange.  Natomiast prezes Wojciech Orzech z PKP Energetyka podkreślił, że transformacja cyfrowa ma sens wtedy, gdy biznes zadeklaruje, jakie rozwiązania są potrzebne, by dokonywać zmian o dużej skali.

Trzecia część poświęcona była na dyskusję na temat wyzwań dotyczących produktywności, związanych ze zmianą modelu pracy na rozproszony czy hybrydowy. Dyskusję moderował Paweł Górecki, redaktor naczelny „MIT SMRP”.

„Model pracy zdalnej jest jeszcze nieutrwalony. Towarzyszy mu poczucie tymczasowości. Do obsługi infrastruktury krytycznej wykorzystywane są różne nowe narzędzia. Widzimy, że pewna transformacja ma miejsce. To sprawia, że jedne zespoły rozproszone działają bardzo efektywnie, a inne tracą na znaczeniu” – mówiła Dominika Bettman, prezes Siemens Polska.

Anna Streżyńska z firmy MC2 Innovations przytoczyła wyniki badań prowadzonych w jej organizacji, które wskazywały na zmienną dynamikę zaangażowania pracowników w czasie pandemii, a tym samym zmienną produktywność. Badania na próbie ponad 2,5 tys. pracowników i menedżerów pokazały, że początkowy wzrost zaangażowania pracowników działających w modelu rozproszonym, jesienią zaczął przekształcać się w spadek motywacji, a tym samym produktywności.

Jarosław Gracel, członek zarządu firmy Astor i dyrektor ds. Przemysłu 4.0 zwrócił uwagę na konieczność rozróżnienia pomiędzy produktywnością i efektywnością, a więc wydajnym wykonywaniem dotychczasowych zadań i skutecznością w kreowaniu nowych rozwiązań. Oba te zagadnienia wymagają jego zdaniem innego podejścia.

Jeśli chodzi o możliwość mierzenia i stymulowania produktywności uczestnicy byli zgodni co do tego, że jakkolwiek monitoring efektywności pracowników da się realizować za pomocą wyrafinowanych narzędzi technicznych, to jednak nadmierne koncentrowanie się na takich pomiarach jest ślepą uliczką. Znacznie ważniejsza jest budowa kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu pomiędzy pracownikami i menedżerami.

W IV posiedzeniu Rady Programowej MIT Sloan Management Review Polska udział wzięli:

  • Dominika Bettman, prezes Siemens Polska

  • Tomasz Czechowicz, prezes i główny właściciel MCI Capital

  • Bożena Leśniewska, wiceprezes zarządu ds. rynku biznesowego Orange Polska

  • Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyka

  • Kuba Piwowar, Technology Researcher, Google

  • Przemysław Polaczek, partner zarządzający Grant Thornton

  • Jarosław Gracel, Członek Zarządu Astor, Dyrektor ds. Przemysłu 4.0.

  • Anna Streżyńska, była minister cyfryzacji, obecnie współzałożycielka i prezes spółki MCIndeks górny 2 Innovations

  • Ewa Wenerowicz, CEO Vivus.pl, wiceprezydent Pracodawców RP

  • Piotr Wiśniewski, dyrektor zarządzający DB77, trener biznesu

ICAN Institute reprezentowany był przez dr. Witolda Jankowskiego, prezesa zarządu, oraz Andrzeja Jacaszka, wiceprezesa i dyrektora zarządzającego. W spotkaniu uczestniczyli także: Paweł Górecki, redaktor naczelny „MIT Sloan Management Review Polska” oraz przedstawiciele innych działów ICAN Institute: Edyta Pudłowska, Marcin Opoński, Paulina Kaczmarek, Ewa Szczesik, Mariusz Smoliński.


Najpopularniejsze tematy