Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Nieoczywiste źródło oszczędności dla logistyki (i nie tylko)

Wiele firm z branży logistycznej zdecydowało się już na wymianę oświetlenia na LED, ale tylko nieliczne dokonały jego integracji z systemem sterowania.

Tymczasem integracja ta wygenerować niemałe oszczędności dzięki racjonalizacji wykorzystania opraw, co pozwala na dodatkową redukcję zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu magazyny mogą również zmniejszyć swoją emisję gazów cieplarnianych i przyczynić się do ochrony środowiska. Jest to zatem rozwiązanie wpływające korzystnie na aspekt finansowy oraz środowiskowy przedsiębiorstwa. Przykładowo magazyn ID Logistics w Krajkowie dzięki integracji istniejącego oświetlenia LED w systemie Philips Dynalite ograniczył zużycie energii elektrycznej średnio o 35%.

Oświetlenie LED może być jeszcze bardziej wydajne

Magazyn ID Logistics był już wyposażony w relatywnie nowoczesne produkty LED, dzięki temu rosnące koszty energii nie były aż tak dużym obciążeniem dla firmy. Jednak zarząd zdawał sobie sprawę, że możliwe są dalsze oszczędności. Stąd decyzja, aby skonsultować się z ekspertami od oświetlenia, czyli firmą Signify (dawniej Philips Lighting).

Analizy wykazały jasno, że dodatkowe korzyści przyniesie integracja istniejącego oświetlenia LED w systemie sterowania Philips Dynalite. Ze wstępnej prognozy wynikało, że inwestycja powinna zmniejszyć energochłonność oświetlenia średnio o około 32% w ciągu roku. Należało w tym celu pogrupować oprawy pod względem odległości od świetlików oraz rozbudować instalację o czujniki ruchu i światła dziennego.

Co ważne, prace zostały zaplanowane tak, aby wykorzystać relatywnie nowe, zainstalowane wcześniej w magazynie oprawy LED z zachowaniem możliwie jak największej części istniejącej instalacji elektrycznej, co przełożyło się na dodatkowe oszczędności oraz zredukowało znacząco potencjalną ilość odpadów. Takie niestandardowe podejście dowodzi zaangażowania Signify, jak i ID Logistics w osiągnięcie wspólnych celów ESG oraz ochronę środowiska.

Oszczędności wyższe, niż wynikało z prognoz

Finalnie integracja oświetlenia w systemie Philips Dynalite ograniczyła ilość energii pobieranej przez oświetlenie o ponad 35%. Tak skuteczna redukcja zużycia i kosztów energii to efekt starannie zaplanowanej modernizacji, możliwości systemu sterowania Philips Dynalite oraz bliskiej współpracy specjalistów ID Logistics i Signify.

Nad odpowiednią dystrybucją światła czuwają:

  • sensory światła dziennego zamontowane w strefach otwartych, gdzie odbywa się składowanie, praca ręczna i załadunek. Reagują one na ilość światła wpadającego do wnętrza przez świetliki i dopasowują do niego natężenie światła sztucznego;

  • sensory ruchu zamontowane w alejkach magazynowych, które automatycznie uruchamiają oświetlenie, gdy w pobliżu pojawi się pracownik lub wózek widłowy.

Nie tylko redukcja zużycia energii. Dodatkowe korzyści, jakie niesie za sobą zastosowanie systemu sterowania oświetleniem.
  • Elastyczność – system Philips Dynalite poprzez aplikację zdalną oraz intuicyjny panel dotykowy zamontowany w strefie wejścia na halę pozwala na wizualizację, a także modyfikację zdefiniowanych stref i ich parametrów oświetlenia, aby dostosować je do aktualnego układu hali oraz charakteru wykonywanych zadań.

  • Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracowników – połączone rozwiązanie oświetleniowe automatycznie zapewnia lepszą widoczność i poziomy oświetlenia, które pomagają pracownikom bezpiecznie poruszać się po magazynie. Zmniejsza to ryzyko wypadków i urazów, poprawiając samopoczucie pracowników.

  • Niższe koszty utrzymania i konserwacji – system zapewnia możliwość zdalnego monitorowania stanu technicznego poszczególnych opraw, co pozwala na szybką i dokładną reakcję na wszelkie awarie i problemy, zmniejszając koszty utrzymania.

  • Realizacja celów ESG – dobrze zaprojektowane połączone rozwiązanie oświetleniowe w magazynie może pomóc w osiąganiu celów ESG w każdym z 3 aspektów (E-environmental, S-social, G-governance) poprzez zmniejszenie zużycia energii, emisji COIndeks dolny 2, odpadów, poprawę bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników, redukcję kosztów operacyjnych oraz zapewnienie odporności na zmiany, co przyczynia się do poprawy stabilności finansowej firmy.

Na równi z zakresem planowanych modernizacji i usprawnień jest to, z kim planujemy je przeprowadzić. Signify, światowy lider branży oświetleniowej, neutralny węglowo od 2020 roku, dysponuje rozbudowaną bazą ekspertów oraz rozwiązań technicznych dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Wybierając współpracę z firmą neutralną węglowo, możesz poprawić swój pośredni wpływ na zmiany klimatu, przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej, poprawić efektywności energetyczną i operacyjną, łatwiej zrealizujesz swoje cele związane z ESG, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania inwestorów i klientów.

Podsumowując, połączone rozwiązania oświetleniowe przynoszą wiele korzyści finansowych i ekologicznych dla magazynów. Dzięki zastosowaniu czujników ruchu i światła oświetlenie działa tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, co pozwala na oszczędność energii i pieniędzy. Oprócz tego zdalne monitorowanie i sterowanie oświetleniem pozwala na szybką reakcję na wszelkie awarie i problemy, zmniejszając koszty utrzymania. W ten sposób magazyny mogą zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych i przyczynić się do ochrony środowiska. Dlatego warto rozważyć integrację oświetlenia LED w systemie sterowania jako sposób na zwiększenie efektywności i jednocześnie zmniejszenie kosztów operacyjnych w magazynach.


Najpopularniejsze tematy