Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Jesteśmy nieświadomi wpływu, jaki branża IT wywiera na środowisko naturalne

Pomimo rosnącego poziomu emisji dwutlenku węgla zrównoważone IT nie jest priorytetem dla większości organizacji na świecie.

Badania przeprowadzone przez Instytut Badawczy firmy Capgemini ujawniają luki w świadomości na temat ogólnego wpływu IT na środowisko naturalne. Przykładowo zaledwie 34% zapytanych przez badaczy osób jest świadomych, że produkcja telefonów komórkowych i laptopów powoduje większy ślad węglowy niż użytkowanie tych urządzeń przez cały okres ich eksploatacji. Brakuje również wiedzy na temat śladu węglowego własnych firm w zakresie IT. W skali globalnej mniej niż połowa kadry kierowniczej (43%) twierdzi, że jest świadoma, jaki jest ślad węglowy ich organizacji w zakresie IT. Jak czytamy w badaniu: „poziom świadomości różni się w zależności od sektora: na przykład sektor bankowości i produktów konsumenckich wykazuje stosunkowo wyższy poziom świadomości, podczas gdy sektor produkcji przemysłowej wykazuje najniższy poziom świadomości wśród sektorów objętych badaniem”.

W moim odczuciu dużym problemem i wyzwaniem jest brak narzędzi do pomiaru rzeczywistego wpływu IT na środowisko. Tylko precyzyjne narzędzia pomiarowe byłby w stanie wykazać wiarygodne zapotrzebowanie i zmiany wynikające z wprowadzanych rozwiązań. Prawie połowa firm na świecie wskazuje na brak narzędzi lub standardów do oceny śladu węglowego IT, niemalże tyle samo zauważa, że brakuje procesów do monitorowania korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju IT – mówi Paweł Szwajkos, Head of Polish Cloud Architects w Capgemini.

Konsument świadomy, to konsument eko

Wszystkie interakcje cyfrowe – takie jak przesyłanie wiadomości za pośrednictwem maila, rozmowy wideo lub głosowe, przechowywanie i udostępnianie danych – wiążą się z kosztami emisji dwutlenku węgla. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, głównie dlatego, że prawda ta nie jest powszechnie znana, a media rzadko o tym informują.

Niemniej cieszy fakt, że użytkownicy są coraz bardziej skłonni do naprawy sprzętu. Nowa regulacja Unii Europejskiej, „prawo do naprawy”, to ukłon w stronę zrównoważonego rozwoju, który nakłada na producenta urządzeń obowiązek łatwej naprawy produktu bez względu na okres jego gwarancji.

Innym, wartym uwagi aspektem, na który również powinniśmy zwrócić uwagę w kontekście green IT, jest utylizacja sprzętu. Wśród wskazanych przez ONZ 17 celów zrównoważonego rozwoju ten o „odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji” jest krytyczny z perspektywy e‑odpadów. Szacuje się, że mniej niż 20% odpadów jest poddawanych recyklingowi. Problem staje się tym większy, im szybciej maleją ceny sprzętu IT, popyt na takie urządzenia nieustannie rośnie, a odsetek przetwarzania e‑odpadów utrzymuje się na podobnym poziomie – podkreśla Paweł Szwajkos.

Kto zapłaci za ekologię?

Z badań przeprowadzonych przez Capgemini wynika, że firmy chcą, aby to producenci sprzętu IT promowali wprowadzanie rozwiązań optymalizujących ślad węglowy, czy też ponosili większe koszty związane z działaniami proekologicznymi. Ponadto aż 61% respondentów zaznacza, że chciałoby, aby firmy technologiczne pomagały w mierzeniu wpływu produktów lub usług, które oferują, na środowisko naturalne. Natomiast blisko połowa twierdzi, że producenci technologii powinni ustalać standardy i decydować o normach dla zrównoważonego IT.

Warto jednak zaznaczyć, że mimo tych roszczeń wiele organizacji wciąż nie wyznaczyło zrównoważenia działów IT jako priorytet. Większość faktycznie nie posiada odpowiednich narzędzi czy standardów do pomiaru wpływu IT na środowisko. Z tego też względu nie podejmują trudu optymalizacji energetycznej. Kolejny powód, dlaczego firmy nie działają w obszarze zrównoważenia działów IT, jest wspomniany już brak wiedzy na temat wpływu IT na środowisko.

Badanie przeprowadzone przez Capgemini wskazuje, że jedynie 29% organizacji korzysta z narzędzi oceny emisji dwutlenku węgla w swojej organizacji, a tylko 32% przedsiębiorstw mierzy zwiększoną wydajność infrastruktury centrów danych.


Opracowanie na podstawie raportu Sustainable IT. Why it’s time for a Green revolution for your organization’s IT, zrealizowanego przez Capgemini.


Najpopularniejsze tematy