Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Dyrektor ds. danych pilnie poszukiwany 

Efektywne stosowanie analityki wymaga, aby przywództwo objął dyrektor ds. danych. Musi on być wyposażony w odpowiednie narzędzia i otrzymywać niezbędne wsparcie ze strony organizacji, aby móc realizować firmową wizję analityczną.

Podejmując wysiłki w kierunku intensywniejszego wykorzystywania danych, firmy z listy 1000 magazynu „Fortune” często mierzą się z koniecznością znalezienia przywódców, którzy umożliwią im pokonywanie przeszkód kulturowych i biznesowych. W większości przedsiębiorstw problemy kulturowe manifestują się na różne sposoby – jako opór wobec zmian, przestarzałe procesy biznesowe, brak wyraźnej koordynacji i komunikacji imperatywów firmy oraz jej systemu wartości, niedopasowanie struktur organizacyjnych, niepewne przywództwo i niekonsekwentne zaangażowanie w inicjatywy analityczne.

Wszystkie te kwestie zwracają uwagę na poważne rozbieżności między ambicjami a ich realizacją, na które trafia większość organizacji, kiedy podejmują analityczne wysiłki transformacyjne. Ponieważ firmy mają spore trudności z zarządzaniem danymi jako istotnymi aktywami biznesowymi, muszą rozwijać umiejętności przywódcze, specjalistyczną wiedzę i struktury organizacyjne, aby skutecznie zarządzać danymi i informować o ich biznesowej wartości. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, mają obowiązek wprowadzać silne przywództwo analityczne, które określi analityczną wizję i będzie ją realizować w sposób wspierający nadrzędną biznesową wizję firmy.

Zostało 86% artykułu.

Materiał dostępny tylko dla subskrybentów

Dołącz do subskrybentów MIT Sloan Management Review Polska Premium!

Jesteś subskrybentem? Zaloguj się »

Randy Bean

Randy Bean (@randybeannvp) jest branżowym ekspertem, pisarzem i prezesem założonej w 2001 roku firmy konsultingowej NewVantage Partners, która specjalizuje się w doradztwie w zakresie strategii i zarządzania. Współpracuje z czasopismami „MIT Sloan Management Review”, „Forbes”, „Harvard Business Review” i „The Wall Street Journal”. Kontakt: rbean@newvantage.com.

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy