Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Co robić, gdy nie cenisz swojego szefa?

Poruszanie się w środowisku zawodowym nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza w obliczu wyzwania, jakim jest zarządzanie różnorodnością w relacjach z przełożonymi. Złożoność niuansów wynikających z rozbieżnej etyki pracy, stylów komunikacji lub różnic osobowościowych może skutkować napięciami w miejscu pracy. Podejście do tej delikatnej kwestii wymaga połączenia introspekcji, taktu i strategicznego myślenia.

Podstawowym elementem tej podróży jest introspekcja. Przed uznaniem danej sytuacji za problematyczną, kluczowe jest przeprowadzenie kompleksowej samooceny. Często nasz sposób postrzegania interakcji w miejscu pracy jest filtrowany przez osobiste doświadczenia i uprzedzenia. Być może dajemy przyzwolenie na to, by sprawy osobiste miały bezpośredni wpływ na naszą opinię na temat przełożonego? Czy nasze niezadowolenie może wynikać z niespełnionych oczekiwań lub świadomości istnienia niedoskonałości w naszych własnych wynikach? Ponadto należy rozważyć, czy czynniki zewnętrzne, takie jak wyzwania w życiu osobistym lub traumy z przeszłości, mogą wpływać na nasze obecne interakcje zawodowe. Taka samoświadomość jest fundamentem, na którym można oprzeć dalsze działania.

Wraz z lepszym zrozumieniem własnych uczuć kolejnym krokiem staje się wspieranie otwartej komunikacji. Sztuka skutecznej komunikacji jest często porównywana do tańca; wymaga wyczucia rytmu i zrozumienia partnera. Wybór sprzyjającego środowiska, przykładowo kawiarni, która znajduje się poza zwykłą przestrzenią roboczą, może sprawić, że rozmowy przybiorą mniej formalny ton i będą bardziej autentyczne. Istotą jest przedstawianie informacji zwrotnych w sposób zorientowany na rozwiązania, a nie na oskarżenia. Na przykład, zamiast krytykować styl zarządzania, można zasugerować alternatywne podejście, które może przynieść lepsze wyniki, zmieniając w ten sposób dialog z konfrontacji na współpracę.

Podczas gdy otwarty dialog staje się kluczowy, to sytuacje, które stale wydają się problematyczne, wymagają systematycznego dokumentowania, które zagwarantuje, że obawy nie są oparte na ulotnych emocjach, ale raczej na spójnych wzorcach. Równolegle poszerzanie swojej sieci wsparcia jest nieocenione. Korzystanie z doświadczeń mentorów może dać świeże spojrzenie oraz nowe pomysły na radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Ich doświadczenie w zarządzaniu może pomóc w zrozumieniu różnych stylów przywództwa i odkryć sposoby na wypełnianie luki. Tymczasem współpraca z działem kadr jest czymś więcej niż tylko konieczną procedurą. Mogą oni zorganizować sesje szkoleniowe, rekomendować warsztaty dotyczące relacji interpersonalnych, a nawet ułatwiać mediacje, zapewniając w ten sposób narzędzia do zarządzania i potencjalnego rozwiązywania konfliktów.

Zachowanie pełnej dyskrecji podczas tych procesów jest nie tylko wskazane, ale wręcz niezbędne. Utrata poufności może nieumyślnie pogorszyć sytuację. Z drugiej strony strategiczne pozycjonowanie swoich wyzwań jako dróg rozwoju, może prowadzić do rozwoju osobistego i zawodowego. Pomyśl o tym, jak o treningu odporności menedżerskiej. Każda trudna interakcja z przełożonym doskonali umiejętności w zakresie dyplomacji, rozwiązywania konfliktów i myślenia adaptacyjnego. Z biegiem czasu doświadczenia te mogą być nieocenione dla osób aspirujących do wspinania się po drabinie korporacyjnej, wyposażając ich w umiejętności zarządzania różnorodnymi zespołami.

Trzeba jednak pamiętać, że długotrwały stres może zbierać swoje żniwo. Rozpoznawanie i radzenie sobie z napięciami psychicznymi i emocjonalnymi ma ogromne znaczenie. Korzystanie z zewnętrznego doradztwa, uczestnictwo w seminariach dotyczących radzenia sobie ze stresem, a nawet udział w wyjazdach integracyjnych może okazać się korzystne. Dla osób na stanowiskach kierowniczych jest to ulica dwukierunkowa. Zachęcanie do otwartego dialogu, zrozumienie indywidualnych motywacji członków zespołu i przyjęcie elastycznego stylu przywództwa może złagodzić wiele potencjalnych konfliktów.

Kiedy wyczerpiemy wszystkie możliwości, wtedy zmiana może być konieczna dla osiągnięcia dobrego samopoczucia zarówno zawodowego, jak i osobistego. Może przejawiać się to w postaci wewnętrznej zmiany, poszukiwaniem mentora pod okiem innego lidera lub w ostateczności rozważeniem możliwości poza obecną organizacją. Decyzje te należy jednak rozważać ostrożnie, mając na uwadze długoterminowe cele zawodowe i osobiste ścieżki rozwoju.

Podsumowując, wyzwania związane z dostosowaniem się do przełożonego są wieloaspektowe i nie do pokonania. Dzięki połączeniu introspekcji, strategicznej komunikacji, odporności menedżerskiej i niezachwianego zaangażowania w rozwój osobisty przeszkody te można przekształcić w kamienie milowe prowadzące do satysfakcjonującej podróży zawodowej.

Ben Laker

profesor przywództwa w Henley Business School i współautor książki "Too Proud to Lead: How Hubris Can Destroy Effective Leadership and what to do about it" (Bloomsbury, 2021).

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy