Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Ryzyko "skoku przez rekina" w przywództwie

Ryzyko związane ze „skokiem przez rekina” w przypadku liderów jest wieloaspektowe, obejmujące utratę zaufania, alienację zwolenników i potencjalną destabilizację całej organizacji.

W dziedzinie przywództwa wyrażenie „skok przez rekina” wykroczyło poza swoje pierwotne, filmowe pochodzenie i oznacza krytyczną, często szkodliwą fazę w trajektorii kariery lidera. Charakteryzuje moment, w którym lider, w dążeniu do utrzymania lub odzyskania spadającej popularności, relewancji lub wpływu, ucieka się do działań lub decyzji postrzeganych jako desperackie, dziwaczne lub oderwane od rzeczywistości. Zamiast wzmacniać pozycję lidera, te działania często prowadzą do spadku jego wiarygodności i skuteczności.

Na pierwszym miejscu wśród tych zagrożeń jest erozja wiarygodności. Przywództwo w swojej istocie opiera się na zaufaniu i pewności, a gdy lider decyduje się na dramatyczne, nietypowe lub kontrowersyjne manewry, może to poważnie podważyć wiarę, jaką interesariusze, w tym pracownicy, klienci i partnerzy, w nim pokładali. Ta utrata zaufania nie jest tylko szkodliwa; może być nieodwracalna, uderzając w sedno zdolności lidera do kierowania i inspirowania.

Blisko związane z tym niebezpieczeństwo to alienacja kluczowych zwolenników. Liderzy, którzy decydują się na skok przez rekina, często znacząco odbiegają od podstawowych wartości i zasad, które początkowo przyniosły im wsparcie. Ta zmiana może zrazić do siebie ich najbardziej  wiernych zwolenników, pozostawiając liderów bez kluczowego wsparcia, potrzebnego do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami. Co więcej, w dążeniu do nowości lub szokującej wartości, liderzy mogą priorytetowo traktować krótkotrwałe triumfy nad długoterminową strategią i zrównoważeniem, narażając na szwank przyszłą stabilność i sukces swoich organizacji.

Ponadto takie zachowanie może wywołać powierzchowną kulturę w organizacji. Gdy lider skupia się na spektaklu kosztem istoty, może to stworzyć środowisko, które przedkłada pozory nad rzeczywistą wydajność, podważając fundamentalną misję i wartości organizacji. Ryzyko rozciąga się również na podejmowanie decyzji. Liderzy próbujący zrobić wielkie wrażenie mogą podejmować nieuzasadnione ryzyko, nie rozważając w pełni potencjalnych konsekwencji. Takie błędne osądy mogą spowodować poważne komplikacje lub nawet kryzysy, kompromitując pozycję lidera i stabilność organizacji.

Co więcej, konsekwencje decyzji lidera o skoku przez rekina nie ograniczają się tylko do sfery strategii i podejmowania decyzji. Przenikają one do samej tkanki organizacji, wpływając na morale zespołu i wydajność. Niestabilność i nieprzewidywalność związana z takim przywództwem może demoralizować zespoły, prowadząc do obniżenia wydajności, utraty skupienia i nawet zwiększonej rotacji. Ponadto autorytet lidera i szacunek, jakim się cieszy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, mogą być poważnie podważone, co sprawia, że skuteczne prowadzenie staje się coraz trudniejsze.

Z tego powodu, w dzisiejszym hiperpołączonym świecie, działania lidera podlegają intensywnej kontroli i szybkiemu rozpowszechnianiu, czyniąc zarządzanie reputacją ważniejszą niż kiedykolwiek. Lider, który skacze przez rekina, może szybko stać się obiektem powszechnej kpin i krytyki, znacząco obniżając swoją pozycję i wpływy. Być może najbardziej niepokojącym aspektem jest to, że kiedy już wybierze się tę ścieżkę, zmiana kierunku może okazać się poważnym wyzwaniem. Szkody wyrządzone na ich wiarygodności i publicznym postrzeganiu ich przywództwa mogą mieć trwałe skutki, trudne, jeśli nie niemożliwe, do całkowitego naprawienia.

Mimo to, występowanie tego typu ryzyka nie jest przesądzone. Liderzy mają możliwość zastosowania strategii zapobiegawczych, by minimalizować te zagrożenia i nakierować swoje przywództwo na bezpieczniejszy kurs. Niezachwiane przywiązanie do podstawowych wartości jest kluczowe. Liderzy powinni angażować się w regularną introspekcję, aby upewnić się, że ich działania i decyzje są zgodne z tymi fundamentalnymi zasadami. Ważne jest również przyjęcie różnorodnych perspektyw. Przed podjęciem ważnych decyzji liderzy powinni szukać wglądów z szerokiego spektrum punktów widzenia, aby uniknąć pułapek przekonań i grupowego myślenia.

Skupienie się na zrównoważonych strategiach to kolejny środek zaradczy. Liderzy powinni priorytetowo traktować długoterminowy sukces i stabilność swoich organizacji nad przelotnymi zwycięstwami, zapewniając, że ich strategie są zrównoważone i zgodne z misją. Transparentna i otwarta komunikacja jest również istotna. Poprzez kultywowanie kultury przejrzystości, liderzy mogą budować i utrzymywać zaufanie i wiarygodność niezbędne do skutecznego przywództwa.

Dostosowanie się i ewolucja to kluczowe i nieodzowne elementy przywództwa. Liderzy, jednakże powinni nawigować przez te wody, zachowując autentyczność i będąc głęboko świadomi swoich fundamentalnych celów. Adaptując się do zmieniających się okoliczności i ewoluujących wyzwań, liderzy powinni upewnić się, że ich działania rezonują z ich autentycznym ja i są zgodne z misją i wartościami ich organizacji.

I tak koncepcja lidera skaczącego przez rekina stanowi przypomnienie o subtelnej równowadze, którą liderzy muszą zachować. Chociaż innowacja i adaptacja są niezbędnymi składnikami skutecznego przywództwa, należy podchodzić do nich z rozwagą i autentycznością. Liderzy muszą pozostać czujni na pokusę uciekania się do sensacji lub desperacji, rozpoznając głębokie ryzyko i długoterminowe konsekwencje takich działań. Pozostając wiernymi swoim podstawowym wartościom, przyjmując różnorodne perspektywy i skupiając się na zrównoważonych, zgodnych z misją strategiach, liderzy mogą nawigować w skomplikowanym krajobrazie przywództwa z integralnością, odpornością i trwałą skutecznością.

Ben Laker

profesor przywództwa w Henley Business School i współautor książki "Too Proud to Lead: How Hubris Can Destroy Effective Leadership and what to do about it" (Bloomsbury, 2021).

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy