Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Zmiany cen euro. Jak zarządzać firmą?

Zmiany w kursie euro nie muszą być groźne dla firmy o zasięgu międzynarodowym. Jak zarządzać firmą, aby ograniczyć ryzyko zmian w kursie euro?

Kurs euro i ryzyko zmian dotyczy każdej firmy, która sprzedaje lub kupuje w tej walucie. W skrajnych przypadkach zmiany kursu euro mogą doprowadzić nawet do upadłości przedsiębiorstwa. Zarządzenie firmą, która dokonuje częstych transakcji w euro, wiąże się ze śledzeniem aktualnego kursu walut np. na https://internetowykantor.pl/kurs‑euro/ i szybkim reagowaniu na duże wahanie. W dobrym zarządzaniu firma najważniejsze jest, aby zmiana notowań euro nie wpłynęła negatywnie na wyniki firmy.

Negatywne skutki zmiany kursu euro mogą wpływać na wiele sfer przedsiębiorstw. Na takie zmiany szczególnie są narażeni przedsiębiorcy importujących i eksportujących towary. Polskie towary są atrakcyjniejsze, gdy jest niższy stosunek PLN EUR. Jednak im niższy jest kurs zł do euro, tym wyższy jest koszt towarów importowanych do Polski.

Wahania kursu euro wpływają bezpośrednio na wysokość zysku generowanego na realizacjach importowo- eksportowych. Dla wielu przedsiębiorców, którzy mają niską marżę, to nawet minimalna zmiana kursu może spowodować straty dla firmy. Z drugiej strony korzystny kurs walutowy może dać przedsiębiorstwu ponadprzeciętny zysk.

W jaki sposób można ograniczyć ryzyko podczas wymiany euro?

Jest kilka sposobów, które pozwalają na ograniczenie ryzyka podczas wymiany euro. Zarządzanie może być oparte na działaniach wykonywanych w obrębie przedsiębiorstwa lub przy wykorzystaniu odpowiednich instrumentów finansowych, które ograniczają ryzyko drastycznej zmiany kursu euro.

Najpopularniejszymi metodami ograniczania ryzyka wzrostu kursu euro są:

  • wybór pln zamiast euro w rozliczeniach z kontrahentem,

  • przyspieszenie lub opóźnienie płatności (aby były po jak najkorzystniejszym kursie),

  • terminowe transakcje walutowe forward.

W Polsce terminowe transakcje forward zawierane są głównie z bankami. W określonym w umowie czasie przedsiębiorca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży euro, po określonym w umowie kursie. Bank zobowiązuje się do sprzedaży/kupna euro. Transakcja jest w umowie określana czasowo. Terminowe transakcje mają szereg korzyści dla przedsiębiorców. Pozwalają m.in. na określenie maksymalnych kosztów związanych z transakcją w euro. Dzięki temu przedsiębiorca jest w stanie określić stopę zwrotu. Co powoduje, że zarządzenie staje się dużo prostsze.


Najpopularniejsze tematy