Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Uwolnić potencjał

Dążenie do równości płci w biznesie jest ekonomiczną koniecznością, przekonuje Iwona Kozera, założycielka Fundacji Liderek Biznesu i Partner EY.

Jakie mają państwo doświadczenia z zarządzaniem różnorodnością i jakie praktyki stosują?

Zarówno w mojej pracy w EY, jak i w Fundacji Liderek Biznesu skupiam się na zwiększeniu udziału kobiet w gremiach kierowniczych, od średniego do najwyższego szczebla. Oprócz dowodów empirycznych, pokazujących pozytywny wpływ zwiększającego się udziału kobiet we władzach spółek na wyniki finansowe, istnieje szereg argumentów społecznych przemawiających za zrównoważonym pod względem płci kierownictwem spółek.

W EY realizujemy programy przywództwa dla kobiet, koncentrując się na rozwoju potencjału zarówno osób nowo przyjętych do pracy, jak i nowo promowanych partnerów. Oczywiście skupiamy się nie tylko na rozwoju kobiet. Wszyscy pracownicy mają dostęp do programów przywództwa zarówno na poziomie lokalnym i regionalnym, jak i globalnie. Z naszych badań wynika, że należy tworzyć przestrzeń, w której kobiety i mężczyźni razem pracują nad rozwojem obszarów pozwalających na większy udział kobiet w gremiach zarządzających. Przekłada się to na zdecydowanie większą efektywność zespołów, co z kolei przynosi korzyści zarówno kobietom, jak i ich kolegom w całej organizacji. Poprzez te działania mamy nadzieję obalić mit, iż programy rozwoju przywództwa kobiet są po to, aby „poprawić” cechy lidera u kobiet.

Ten tekst jest komentarzem ekspertki. Przeczytaj tekst główny »

Najwyższy czas wykorzystać kobiece talenty 

Julia Słowik PL

Z jakich powodów kobiet na najwyższych stanowiskach wciąż jest niewiele? Jakie czynniki mogą na to wpływać?

Nasze programy przywództwa dla kobiet mają na celu zademonstrowanie zaangażowania całej organizacji na rzecz najlepszych potencjalnych kandydatek. Tworzymy też w ramach tych programów środowisko pozwalające im budować szersze relacje w ramach firmy. Zapewniamy kobietom o wysokim potencjale, oczywiście w miarę ich potrzeb, coaching i mentoring liderów. Kreujemy też warunki, w których kobiety łatwiej rozpoznają i wykorzystują swoje mocne strony. Chcemy, aby odniosły sukces, aby poczuły, że mogą być sobą, i rozumiały wartość, którą w ten sposób przynoszą.

W ramach Fundacji Liderek Biznesu prowadzimy szereg konkretnych działań na rzecz zwiększenia udziału kobiet w gremiach zarządzających. Misją fundacji jest pomoc kobietom w wykorzystaniu pełnego potencjału. Chcemy, żeby służył on im samym, jak i społeczności, którą współtworzą. Współdziałanie kobiet i mężczyzn to wartość nie tylko dla biznesu, ale też kultury, polityki oraz budowania lepszego społeczeństwa. Naszą misję realizujemy poprzez upowszechnianie wiedzy o korzyściach z udziału kobiet w zarządzaniu oraz współpracę ze środowiskami szeroko pojętych interesariuszy. Promujemy dobre praktyki stosowane przez poszczególne państwa, rynki i firmy. Wspieramy kobiety w rozwoju kariery zawodowej poprzez programy mentoringowe i warsztaty oraz budowanie platformy kontaktów w celu wymiany doświadczeń.

Jakie korzyści przynosi różnorodność zespołów zarządzających?

Istnieje szereg analiz biznesowych i badań, które potwierdzają, że zwiększenie udziału kobiet na najwyższych stanowiskach w spółkach jest jednym z istotnych czynników polepszających wyniki finansowe. Niestety, w Polsce, ze względu na liczbę spółek publicznych oraz stosunkowo małą grupę kobiet w ich władzach, trudno przeprowadzić wiarygodne badania poświęcone wpływowi różnorodności na wyniki finansowe organizacji. Poza Polską takie badania prowadzone są od kilkunastu lat.

Jak styl zarządzania kobiet wpływa na rozwój państwa firmy?

Styl zarządzania jest kwestią indywidualną, nie jestem zwolennikiem poglądu, że istnieje „kobiecy” czy „męski” styl zarządzania. Jak potwierdza badanie Fundacji Liderek Biznesu, uważa się jednak, że kobiety wnoszą do zarządzania dodatkowe elementy – w szczególności w obszarach szeroko rozumianej komunikacji, dbałości o współpracę i pracę zespołową. Wszystkie te cechy są w obecnej rzeczywistości biznesowej i społecznej niezmiernie ważne dla skutecznego zarządzania.

Im więcej kobiet na stanowiskach decyzyjnych, tym lepszy też ogląd ekonomicznych zachowań konsumentów oraz ich wyborów – szacuje się, że globalnie kobiety kontrolują około 70% wydatków na dobra konsumpcyjne. Obecność kobiet w gremiach podejmujących decyzje biznesowe prowadzi do zwiększenia udziału w rynku poprzez tworzenie produktów i usług lepiej dopasowanych do potrzeb i preferencji konsumenckich. Ponadto im więcej kobiet w gremiach kierowniczych, tym lepsze jest zrozumienie kobiet pracowników.

Najważniejsze jest jednak, jak potwierdza wiele badań, iż każdy zespół działa efektywniej i osiąga lepsze rezultaty, jeżeli są w nim zarówno mężczyźni, jak i kobiety oraz jeżeli są w nim osoby reprezentujące różne doświadczenia.

Przeczytaj pozostałe komentarze »

Odważne i zdeterminowane 

Agnieszka Milewczyk PL

Istnieje kobiecy styl zarządzania, który może przynieść firmie określone korzyści - zapoznaj się z jego tajnikami.

Odpowiedzialne partnerstwo 

Iwona Golonko PL

Kobiecy styl zarządzania akcentuje porozumienie, zachęcając do wzajemnego szacunku i życzliwości. Zapoznaj się z tymi i innymi korzyściami tej sytuacji.

Siła zaangażowanych liderek 

Renata Kinde-Czyż PL

O budowaniu zaangażowania w zespołach i sukcesach liderek w nich funkcjonujących.

Pokonać trudności 

Magdalena Hajduk PL

Jakie są bariery wewnętrzne i zewnętrzne, które utrudniają kobietom drogę na szczyt firmowej hierarchii.

Wszechstronne liderki 

Renata Kozioł PL

O różnorodności w złożonej organizacji i stylu zarządzania kobiet opowiada prezes zarządu Polskiego Konsorcjum Gospodarczego.

Różnorodność kluczem do innowacji 

Barbara Stepnowska PL

Czym się charakteryzuje zarządzanie różnorodnością na uczelniach wyższych.

Świadoma droga do sukcesu 

Agnieszka Kłos PL

Dlaczego dążenie do perfekcji szkodzi kobietom oraz jak panie mogą świadomie planować swoje ścieżki kariery?

Zarządzanie w kobiecym stylu 

Partycja Strzelecka PL

O doświadczeniach związanych z prowadzeniem dużej organizacji i kobiecym stylu zarządzania.

Odpowiedzialność łączy 

Agnieszka Servaas PL

Z czego wynikają bariery w awansie kobiet w nowoczesnym środowisku biznesowym i jak je przełamywać?

Iwona Kozera

Partner w EY, lider Działu Doradztwa Biznesowego na Europę Centralną i Południową, fundator Fundacji Liderek Biznesu.


Najpopularniejsze tematy