Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Różnorodność kluczem do innowacji

O zarządzaniu różnorodnością na uczelniach wyższych opowiada dr Barbara Stepnowska, twórca i dyrektor programu MBA Politechniki Gdańskiej.

Jakie doświadczenia z zarządzaniem różnorodnością zdobyła pani podczas realizacji programu biznesowego Politechniki Gdańskiej?

Zarządzanie różnorodnością to według mnie umiejętne łączenie wielowymiarowych wartości, które wynikają z różnych doświadczeń zawodowych ludzi, ich wieku, charakteru, wiedzy, umiejętności czy kultury, z której się wywodzą. Tak zespolone wartości przekładają się na kształtowanie programu studiów MBA. Wykładowcy – są nimi praktycy biznesu i nauczyciele akademiccy – wywodzą się z różnych krajów i organizacji, mają też odmienne doświadczenia. Podobnie znaczący odsetek studentów wywodzi się z różnych państw i reprezentuje różne branże. Różnorodność w takim kształcie pozwala słuchaczom na spojrzenie z innego poziomu zarówno na otoczenie biznesowe i zarządzanie, jak i na siebie, prowokuje do wielokierunkowego myślenia. We współczesnych organizacjach umiejętność ta jest nie do przecenienia.

Nadal obserwuję niski, bo sięgający zaledwie 20%, udział studiujących kobiet w naszym programie. Co ciekawe, kobiety stanowią mniejszość, ale w poszczególnych rocznikach osiągają najlepsze wyniki, a ścieżki ich karier są imponujące. Dlatego ważnym zadaniem dla zespołu programu MBA Politechniki Gdańskiej jest zachęcanie kobiet do podejmowania edukacji również w wieku dojrzałym. I tak działamy – poprzez seminaria, konferencje czy spotkania biznesowe. Uczestniczymy i organizujemy takie przedsięwzięcia, jak Konkurencyjna Edukacja lub warsztaty z zarządzania talentami, przybliżając wspólne obszary zainteresowań zarówno młodszym, jak i starszym generacjom kobiet i mężczyzn. Takie podejście inspiruje, pozwala na budowanie zainteresowań, wzmacnia kapitał intelektualny. Skłania także uczestników do traktowania różnorodności jako jednego z najważniejszych czynników rozwoju biznesu.

Ten tekst jest komentarzem ekspertki. Przeczytaj tekst główny »

Najwyższy czas wykorzystać kobiece talenty 

Julia Słowik PL

Z jakich powodów kobiet na najwyższych stanowiskach wciąż jest niewiele? Jakie czynniki mogą na to wpływać?

Jak styl zarządzania kobiet wpływa na rozwój organizacji i jednostek naukowych?

Pracę na Politechnice Gdańskiej podjęłam w 2006 roku, mając 11‑letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i programami w sektorze finansowym. Gdy ówczesny dziekan WZIE zaproponował mi utworzenie studiów MBA na wydziale, potraktowałam to jak kolejne wyzwanie zawodowe. Wiedziałam, że mam wsparcie uczelni. Warto podkreślić, że naukowcy rywalizują ze sobą. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać tych, którzy widzą wartość w pracy zespołowej. Tak się dzieje z wykładowcami MBA naszego wydziału. Tworzą oni zespół, który darzy się zaufaniem i szacunkiem, akceptuje innych ludzi oraz ich wartości. Partycypacyjny styl zarządzania i podejmowanie odważnych decyzji, a przy tym dawanie szans innym i budzenie uśpionych talentów, to ważne elementy skutecznego zarządzania na nowoczesnej uczelni, inspirowania ludzi do wyjścia ze strefy komfortu. Ważne jest myślenie w kategoriach dobra nie tylko dla całej organizacji, ale też dla innych ludzi. Nie mniej kluczowa jest umiejętność korzystania z networkingu, niezbędnego do łączenia i budowania zaufania między uczelnią i biznesem. Ta umiejętność wpływa również na konkurencyjność zarówno uczelni, jak i innych organizacji. Kobiety przyjmują te wszystkie postawy.

Jakie korzyści przynosi uczelni różnorodność zespołów?

W mojej ocenie, wynikającej z wielu lat pracy zarówno w biznesie, jak i na uczelni, różnorodność nie może być celem samym w sobie. Jest natomiast czynnikiem kluczowym dla stworzenia kultury innowacji i realizacji celów zbiorowych zespołu oraz indywidulanych. Sukces naszego programu studiów mierzymy sukcesami absolwentów, a na ich osiągnięcia składają się nie tylko umiejętności pracy w różnorodnych zespołach, ale też zdolność wykorzystywania doświadczeń z tym związanych. Oceniając różnorodność zespołów, skupiamy się na takich kryteriach, jak: pochodzenie etniczne, płeć, wiek oraz narodowość. Dla generacji milenialsów takie podziały nie są istotne. Dlatego ważne jest, aby w zespołach nie tylko wykładowców, ale też słuchaczy byli ludzie, którzy wyróżniają się ciekawością, wiedzą, doświadczeniem.

Przeczytaj komentarze ekspertek »

Uwolnić potencjał 

Iwona Kozera PL

Dlaczego dążenie do równości płci w biznesie jest ekonomiczną koniecznością.

Odważne i zdeterminowane 

Agnieszka Milewczyk PL

Istnieje kobiecy styl zarządzania, który może przynieść firmie określone korzyści - zapoznaj się z jego tajnikami.

Odpowiedzialne partnerstwo 

Iwona Golonko PL

Kobiecy styl zarządzania akcentuje porozumienie, zachęcając do wzajemnego szacunku i życzliwości. Zapoznaj się z tymi i innymi korzyściami tej sytuacji.

Siła zaangażowanych liderek 

Renata Kinde-Czyż PL

O budowaniu zaangażowania w zespołach i sukcesach liderek w nich funkcjonujących.

Pokonać trudności 

Magdalena Hajduk PL

Jakie są bariery wewnętrzne i zewnętrzne, które utrudniają kobietom drogę na szczyt firmowej hierarchii.

Wszechstronne liderki 

Renata Kozioł PL

O różnorodności w złożonej organizacji i stylu zarządzania kobiet opowiada prezes zarządu Polskiego Konsorcjum Gospodarczego.

Świadoma droga do sukcesu 

Agnieszka Kłos PL

Dlaczego dążenie do perfekcji szkodzi kobietom oraz jak panie mogą świadomie planować swoje ścieżki kariery?

Odpowiedzialność łączy 

Agnieszka Servaas PL

Z czego wynikają bariery w awansie kobiet w nowoczesnym środowisku biznesowym i jak je przełamywać?

Barbara Stepnowska

Twórca i dyrektor programu MBA Politechniki Gdańskiej.


Najpopularniejsze tematy