Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem narzędzi AI w biznesie

W strefie zainteresowania CFO pojawia się coraz więcej narzędzi cyfrowych. Zwiększa się tempo przyrostu danych i kompleksowość biznesu, a jednocześnie biznes chce reagować coraz szybciej, patrzeć bardziej holistycznie i nieustannie optymalizować ścieżki decyzyjne. Cyfryzacja w biznesie przestała być ciekawostką, jest już koniecznością. CFO coraz częściej współpracuje ściśle z CTO albo przejmuje zarządzanie obszarem IT. W wielu firmach to właśnie CFO staje się jednym z głównych ambasadorów cyfrowej transformacji.

Dla dyrektorów finansowych nadążanie za trendami rynkowymi i dobór właściwych narzędzi cyfrowych może stanowić wyzwanie. Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dla znakomitej większości przedstawicieli tej profesji nie jest to obszar pierwotnej kompetencji. Drugi powód jest prozaiczny – to brak czasu, by eksplorować rynek cyfrowych rozwiązań. Zalew nowinek technologicznych sprzyja pokusie ich szybkiej implementacji. Jednocześnie jednak typowy dla CFO pragmatyzm ostrzega przez zbyt pochopnymi decyzjami i nakazuje najpierw:

 • dobrze poznać i zrozumieć narzędzia,

 • zdecydować, w jakim obszarze rzeczywiście warto zainwestować (przecież CFO sami uczą partnerów biznesowych, żeby decydowali na podstawie faktów i liczb),

 • oddzielić modę od rzeczywistych trendów,

 • zmapować ryzyka i właściwie na nie odpowiedzieć,

 • ustalić, czy istnieje ryzyko utraty kontroli człowieka nad procesami,

 • pozbyć się obaw o to, czy obiektywizm maszyn będzie odpowiadał ludzkiemu,

 • upewnić się, czy niewłaściwe parametry wejściowe dla sztucznej inteligencji nie spowodują „wypaczenia” generowanych przez nią wyników.

  Można powiedzieć, że menedżerowie równie wiele nadziei pokładają w sztucznej inteligencji (AI – Artificial Intelligence), co obawiają się jej emancypacji.

Taksonomia wprowadzenie do AI

Sztuczną inteligencją można nazwać zbiór rozwiązań, które wykorzystują zaawansowaną analitykę danych (w tym uczenie maszynowe) oraz zasady logiki do interpretacji zdarzeń, wsparcia i automatyzacji decyzji oraz wykonywania czynności operacyjnych. Można powiedzieć, że stanowi ona rozwiązanie inżynierskie nadające maszynom możliwości ludzkiej inteligencji. Sztuczna inteligencja w środowisku biznesowym rzadko występuje w „czystej” postaci, najczęściej jest ona wbudowana w inne rozwiązania, co ma zwiększyć szanse na ich sukces. Im bardziej zaawansowane technologicznie jest dane narzędzie, tym większe prawdopodobieństwo, iż pojawia się w nim AI. Sztuczną inteligencję można zatem znaleźć zarówno w robotach księgowych i OCR, jak i w rozbudowanych modelach predykcyjnych. W dużym skrócie, AI wbudowane w inne narzędzia przede wszystkim ma służyć jednemu z trzech celów: automatyzacji, optymalizacji lub rozszerzeniu ich możliwości.

Obszary zastosowania AI w biznesie

Dobrą praktyką dla firm jest zaangażowanie sztucznej inteligencji w tych obszarach, które generują problemy biznesowe lub stanowią duży potencjał do generowania korzyści (oszczędności lub przychodów). Możliwości zastosowania AI są szerokie i rozciągają się praktycznie na każdy obszar biznesowy, od sprzedaży i obsługi klienta po controlling i procesy administracyjne. W obszarze sprzedaży sztuczna inteligencja może wesprzeć analizę komercyjną klienta i prognozowanie popytu oraz wielkości przychodów. Zaawansowana analityka umożliwia generowanie rekomendacji cross‑sellingowychup‑sellingowych. Obszar obsługi klienta to z kolei pole do rozwoju narzędzi wspierających szybką analizę prowadzonych rozmów lub wręcz ich automatyzację przez użycie chatbotów i voicebotów. W controllingu AI wspiera zespoły analityczne w pracy na dużych zbiorach danych i dostarcza algorytmów służących zarówno analityce, jak i predykcji. Istotnymi obszarami zastosowania sztucznej inteligencji są także governancecompliance, w których możliwość identyfikacji wzorców na znacznych zbiorach danych ułatwia wykrywanie defraudacji i oszustw.

Choć zaawansowana analityka jest kojarzona przede wszystkim z dużymi zbiorami danych (big data), to jednak możliwości użycia sztucznej inteligencji istnieją w organizacjach niezależnie od ich wielkości. Dostępne na rynku narzędzia pozwalają na zakup gotowych, pre‑trenowanych rozwiązań, które bardzo łatwo jest zaimplementować, co eliminuje konieczność żmudnego i kosztownego procesu wdrożeniowego.

Dla CFO wdrożenie rozwiązań z użyciem sztucznej inteligencji jest projektem, który musi spełniać kryteria akceptowalności. Zalecaną metodyką jest postępowanie w trzech następujących po sobie etapach.

 1. Porównanie dostępnego portfela rozwiązań z potrzebami biznesu (istotnych informacji mogą w tym zakresie dostarczyć pracownicy zgłaszający swoje potrzeby).

 2. Zdefiniowanie potencjalnego wpływu na finanse firmy, czy to w postaci wygenerowanych oszczędności, czy też zwiększenia potencjału przychodowego.

 3. Studium wykonalności opracowanego z zaangażowaniem IT, potwierdzające dostępność danych do wsparcia przez AI, dostępność kapitału technologicznego oraz łatwość adaptacji danego rozwiązania. Pozytywny wynik studium wykonalności jest ostatecznym argumentem dającym „zielone światło” wdrożeniu.

Wyzwania i ryzyko organizacyjne we wdrażaniu AI

Korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji, zwłaszcza z tzw. generatywnego AI (czyli narzędzi wspomagających tworzenie np. kodu programistycznego), wiąże się z ryzykiem natury prawnej, chociażby w kwestii praw autorskich. Firmy powinny mieć tego świadomość. Z drugiej strony rozwiązania oparte na uczeniu maszynowym charakteryzują się dużą skutecznością działania, co może uspokoić obawy związane z przekazaniem maszynom odpowiedzialności za dostarczane informacje i rekomendacje. Czynnikiem istotnie zwiększającym pewność użytkowników jest istnienie pętli zwrotnej z człowiekiem, który testuje wyniki dostarczane przez sztuczną inteligencję, aby wykryć błędne dane wyjściowe, i w ten sposób uczy ją poprawiać jakość pracy.

Wyzwania we wdrażaniu AI będą przede wszystkim zależały od poziomu dojrzałości analitycznej firmy. Kluczem do poradzenia sobie z nimi jest określenie, jaki poziom dojrzałości organizacja aktualnie reprezentuje. Pozwoli to ustalić potencjalne problemy, z jakimi przyjdzie jej się mierzyć w procesie wdrożeniowym. Inne wyzwania rodzi bowiem etap przekonania organizacji do celowości wdrożenia AI i dobierania właściwych narzędzi, a inne etap skalowania już istniejących rozwiązań.

Podczas webinarium Klubu CFO poruszyliśmy temat praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie, rozmawiając o korzyściach wynikających z jej wdrożenia, ale także wyzwaniach organizacyjnych i ryzykach związanych z jej implementacją.

Gośćmi webinarium byli Jarosław Hermann – CTO/COO, członek Zarządu Banku Millennium SA, oraz Łukasz Dylewski – Head of Data Science w KPMG Polska. Spotkanie prowadził Bartosz Gayer – ekspert ICAN Institute.


Najpopularniejsze tematy