Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Komunikacja sercem pozytywnych relacji z pracownikami

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy firmy muszą skupić się nie tylko na znalezieniu najlepszych kandydatów, lecz także na budowaniu pozytywnych relacji z nimi, począwszy od rekrutacji po każdy kolejny etap zatrudnienia.

Kluczem do skutecznego budowania relacji jest komunikacja. To, w jaki sposób liderzy komunikują się z potencjalnymi i obecnymi członkami zespołu, może znacząco wpłynąć na reputację organizacji jako miejsca, w którym ludzie chcą pracować. W końcu kultura oparta na przejrzystej i otwartej komunikacji jest podstawą budowania zaufania i lojalności.

Znaczenie umiejętności komunikacyjnych podczas rekrutacji

Według badań umiejętności komunikacji formalnej i nieformalnej są jednymi z pięciu najbardziej poszukiwanych cech wśród potencjalnych kandydatów. Pracodawcy poszukują pracowników, którzy potrafią wyrażać swój punkt widzenia, dzielić się wiedzą oraz pomysłami.

Pracownicy posiadający silne umiejętności komunikacyjne potrafią jasno wyrażać swoje myśli i emocje, co sprawia, że są bardziej efektywni w miejscu pracy. Dodatkowo są lepiej przygotowani do prowadzenia trudnych rozmów, negocjacji z klientami lub współpracownikami dzięki umiejętności uważnego słuchania, udzielania trafnej informacji zwrotnej i rozwiązywania konfliktów.

Dobre umiejętności komunikacyjne sprzyjają budowaniu lepszej kultury organizacji. Dzięki nim pracownicy tworzą silniejszą więź, ponieważ potrafią skutecznie komunikować się między sobą. To nie tylko tworzy spójne i produktywne środowisko pracy, ale także zwiększa ich lojalność wobec organizacji.

Rekrutujący menedżerowie powinni oceniać życiorysy zawodowe kandydatów pod kątem umiejętności pisania w sposób klarowny i zwięzły, a także zwracać uwagę na sposób wypowiedzi kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych, co pomoże ocenić ich umiejętności komunikacyjne. Jeśli jest to możliwe, powinni poprosić o próbki prac pisemnych przed planowaną rozmową kwalifikacyjną, by móc ocenić zdolności pisarskie kandydatów. Kandydaci, którzy będą umieć pisemnie przedstawić swoje kwalifikacje i umiejętności, prawdopodobnie nie będą mieć problemu z ich wyrażeniem podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Jasne oczekiwania i otwarty dialog w procesie rekrutacji

Strony zaangażowane w proces rekrutacji muszą przekazywać informacje w klarowny sposób. Rekrutujący menedżerowie powinni wyraźnie określić oczekiwania, rolę oraz zakres odpowiedzialności na danym stanowisku podczas rozmowy z potencjalnym kandydatem. Jedno z badań wykazało, że powodem rezygnacji z pracy w przypadku 48% pracowników były niejasne oczekiwania pracodawcy.

Nawiązanie otwartego dialogu z kandydatami podczas procesu rekrutacji służy budowaniu zaufania i poznaniu stylu ich komunikacji. Poprzez zadawanie pytań otwartych, symulowanie scenariuszy oraz ćwiczenia skupiające się na komunikacji pracodawcy mogą lepiej zrozumieć podejście każdego kandydata do pracy i stworzyć podstawy do budowania silnej relacji zawodowej. Gdy nowy pracownik zostanie przyjęty do zespołu, udzielanie informacji zwrotnej na temat jego umiejętności komunikacyjnych może pomóc mu zrozumieć, co robi dobrze, a co musi jeszcze poprawić.

Przejrzystość, empatia i zgodność kierunkowskazem w trudnych czasach

W czasach niepewności i obaw przed recesją oraz redukcją zatrudnienia sposób, w jaki firmy zarządzają zwolnieniami, może mieć głęboki wpływ na ich reputację i morale pracowników. Aby utrzymać pozytywną relację z pracownikami w trakcie zwolnień, pracodawcy powinni postawić na klarowną, uczciwą komunikację. Oznacza to zapewnianie możliwie jak najwcześniejszego powiadomienia wszystkim pracowników o redukcjach, wyjaśnianie powodów decyzji oraz zaoferowanie wsparcia osobom dotkniętym zwolnieniem, w postaci doradztwa zawodowego, pomocy w przygotowaniu CV oraz poszukiwaniu pracy. Traktując pracowników z szacunkiem i empatią, firmy mogą zminimalizować negatywne skutki zwolnień i utrzymać swoją dobrą reputację.

Ponadto organizacje muszą przestrzegać przepisów regulujących zwolnienia pracowników, aby zapewnić im uczciwe traktowanie i uniknąć konsekwencji prawnych. Pracodawcy powinni być świadomi przepisów, aby spełniać minimalne wymogi dotyczące okresu powiadomienia o zwolnieniu czy innych regulacji. Przykładem może być firma Bed Bath & Beyond, w której początkowa decyzja o pominięciu przepisów dotyczących wypłacenie odpraw doprowadziła do złożenia wielu pozwów, a tym samym negatywnego rozgłosu i ostatecznie bankructwa, co później zaowocowało odstąpieniem od tej decyzji.

Tworzenie kultury otwartej komunikacji

Kluczem do budowania pozytywnych relacji zarówno z kandydatami, jak i pracownikami jest tworzenie kultury otwartej komunikacji, która opiera się na transparentności, szczerości i empatii, bez względu na to, na którym etapie zatrudnienia jest pracownik. Firmy powinny zachęcać do otwartego dialogu na wszystkich poziomach organizacji, dając możliwość wszystkim pracownikom swobodnego wyrażania swoich obaw i pomysłów. To może pomóc w budowaniu zaufania, promowaniu współpracującego środowiska pracy i ostatecznie przyczynić się do ogólnego sukcesu firmy.

Oprócz promowania otwartej komunikacji pracodawcy powinni inwestować w programy szkoleniowe i rozwojowe, które pomagają pracownikom doskonalić ich umiejętności komunikacyjne. Przyniesie to korzyści zarówno dla jednostek, jak i samej organizacji, przyczyniając się do tworzenia bardziej efektywnego, produktywnego i spójnego środowiska pracy. Traktując priorytetowo komunikację na każdym etapie cyklu zawodowego pracownika, menedżerowie mogą budować pozytywną kulturę pracy, w której jednostki czują się docenione, wspierane i zachęcane do osiągania sukcesu.

Ben Laker

profesor przywództwa w Henley Business School i współautor książki "Too Proud to Lead: How Hubris Can Destroy Effective Leadership and what to do about it" (Bloomsbury, 2021).

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy