Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Jak zapewnić ścieżki rozwoju pracownikom rożnych generacji i budować kulturę uczącą się? Podsumowanie konferencji Trendy HR

W warszawskim Centralnym Domu Technologii spotkaliśmy się z liderami działów personalnych na konferencji Trendy HR, która odbyła się 9 listopada 2023 r. Wraz z zaproszonymi ekspertami, praktykami biznesu i uczestnikami wydarzenia szukaliśmy odpowiedzi na ważne pytania dotyczące obecnych zmian na rynku pracy i nowych trendów w zakresie reskillingu, rozwoju pracowników i kompetencji przyszłości. Łącznie było z nami ponad 400 osób, uczestniczących w wydarzeniu stacjonarnie lub online dzięki transmisji na żywo.

Według szacunków Europejskiego Forum Ekonomicznego do roku 2030 przez proces reskillingu będzie musiało przejść aż miliard osób. Dla organizacji, a zwłaszcza ich działów HR odpowiedzialnych za pozyskiwanie kandydatów o określonych umiejętnościach i rozwój obecnej kadry, to ogromne wyzwanie. Liczna frekwencja na konferencji Trendy HR, zorganizowanej przez ICAN Institute i Klub HR, nie tylko potwierdza wagę tego wyzwania, lecz także pokazuje, że liderzy HR aktywnie szukają odpowiednich rozwiązań z obszaru reskillingu i upskillingu oraz chcą być przygotowani na przyszłość.

Uczestników i zaproszonych ekspertów powitała Joanna Koprowska, redaktorka magazynu „MIT Sloan Management Review”, a swoją wiedzą i doświadczeniami podzielili się: Magdalena Dasiewicz, dr Witold Jankowski, Rafał Jastrzębski, Stanisław Kazior, Łukasz Polikowski, Piotr Stohnij oraz Piotr Szostak.

Konferencję rozpoczęliśmy wystąpieniem „Ścieżka kariery dla każdego pracownika: nowy trend i wyzwania dla HR” dr. Witolda Jankowskiego, prezesa ICAN Institute. Ekspert nakreślił aktualną sytuację biznesu na świecie i w Polsce oraz wynikające z niej nowe wyzwania i ważne zmiany, wpływające na to, jak rozumiemy istotę pracy oraz role pracownika i działów HR. Działamy w coraz szybciej zmieniającym się świecie, pełnym niepewności – takim, który możemy określić akronimem BANI od słów brittle (kruchy), anxious (niespokojny), non‑linear (nielinearny), incomprehensible (niezrozumiały). Zdaniem dr. Jankowskiego ta niepewność nie jest tylko zagrożeniem, lecz może stanowić szansę do zwiększenia innowacyjności, odkrywania nowych rozwiązać i możliwości, a tym samym do wzrostu. Organizacje powinny być zwinne, by móc sprostać niepewności i trudnościom rynkowym, a do tego potrzebują odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Ekspert zwrócił uwagę, że stary paradygmat rozwoju pracownika, koncentrujący się na inwestowaniu w wąskie grupy „talentów” nie sprawdza się już. Model oceny „wartości” pracownika ewoluuje – dziś liczy się potencjał osoby, jej gotowość do uczenia się i oduczania nieaktualnych metod, ciekawość i determinacja.

Zapewnienie odpowiednich ścieżek dla wielu pracowników różnego szczebla wymaga skalowalności rozwiązań edukacyjnych. Dr Jankowski podzielił się z uczestnikami przykładami światowych firm i ich pomysłów w tym zakresie oraz wskazówkami, co mogą zrobić liderzy HR, by stać Chief Learning Officer, zapewniającymi uporządkowany i satysfakcjonujący proces rozwoju pracowników.

Następnie na scenie powitaliśmy Piotra Szostaka, Dyrektora Zarządzający ds. Strategii i Rozwoju Produktu w Benefit Systems. Jego wystąpienie, zatytułowane „Umysł jutra - transformacja kompetencji oraz modelu pracy”, skupiło się na analizie fundamentów kultury uczenia się i elementów składających się na świadome uczenie się, które zakłada zaplanowany proces, jasne cele i monitorowanie postępów. Uczestnicy mogli też dowiedzieć się, jak ewoluowało podejście do szkoleń korporacyjnych i z jakich narzędzi rozwoju pracowników obecnie możemy korzystać. A zdecydowanie warto stawiać na rozwój, gdyż – jak podkreślił ekspert –  wśród firm osiągających najlepsze wyniki aż 73% aktualizuje swoje kompetencje co 6 miesięcy, a 44% aktualizuje kompetencje w sposób ciągły.

Potrzeba nieustannej nauki nabrała dziś zupełnie nowego znaczenia. „Obecnie okres półtrwania wyuczonej umiejętności szacuje się na pięć lat (wcześniej 10‑15 lat), a w przypadku umiejętności technicznych jest jeszcze krótszy, co oznacza, że umiejętność nabyta dzisiaj będzie o połowę mniej wartościowa za zaledwie pięć lat lub mniej” – mówił Piotr Szostak.

Nie można mówić o rozwoju pracowników bez poruszenia tematu kultury organizacyjnej. To ona właśnie wspiera firmowe wartości, tworzy zachęcającą atmosferę do nauki i przestrzeń do eksperymentowania pomysłów. Rafał Jastrzębski, Head of E‑Learning w ICAN Institute rozpoczął swoje wystąpienie „Budowanie kultury uczenia się w organizacji - klucz do trwałego sukcesu” od podzielenia się ze słuchaczami najnowszymi wynikami badań, które nie pozostawiają złudzeń – rozwój pracownika jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań wymagającym szybkich i zdecydowanych działań. Otóż 9 na 10 firm zgłasza problemy z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, a  braki pracowników i niedobory umiejętności są drugim najczęściej wymienianym  czynnikiem zewnętrznym zakłócającym strategię biznesową. Co więcej, pracownicy oczekują od firm możliwości rozwoju. Aż 46% polskich zatrudnionych twierdzi, że brak możliwości rozwijania się jest powodem, by szukać nowego pracodawcy!

Następnie ekspert przedstawił koncepcję kultury uczącej się i wskazówkami, jak ją tworzyć oraz jak identyfikować, które kompetencje należy rozwijać w organizacji. Punktem wyjścia jest uwzględnienie w wartościach firmy postaw promujących uczenie się oraz zaangażowanie zarządu i kadry menedżerskiej w tworzenie inicjatyw szkoleniowych, a także uświadomienie sobie przez nią kosztów ukrytych braku rozwoju kompetencji. Rafał Jastrzębski zaprezentował również uczestnikom 12 proponowanych działań na poziomie organizacji, zespołów i indywidualnych pracowników, które mogą wdrożyć w swoich organizacjach.

Ciekawych insightów dostarczyło wystąpienie Magdaleny Dasiewicz, Head of People & Operations w Performante, oraz Stanisława Kaziora, Head of Creative w Performante. Zatytułowane „Siła Twojej marki to siła Twoich ludzi” zwróciło uwagę na niezwykle ważną kwestię. „Choć coraz więcej mówimy o sztucznej inteligencji, o robotyzacji, o tym, że maszyny zastąpią pracowników, to jednak nadal to właśnie ludzie są kluczem do sukcesu naszej firmy i naszej marki. Pamiętajmy, że to ludzie realizują strategię firmy. To ludzie są twarzą firmy, którą widzą klienci i kandydaci. Żadne działania nie wpływają na sukces i wizerunek organizacji tak, jak właśnie jej pracownicy” – przekonują eksperci. Bezpieczne, motywujące środowisko pracy, które zapewnia możliwość rozwoju i skupia się jednocześnie na potrzebach biznesu i ludzi, umożliwia pracownikom realizowanie celów strategicznych z powodzeniem. Niestety, niewiele organizacji w swojej ogólnej strategii uwzględnia strategię HR, nie wspominając już o strategii Employer Brandingu.

Nie zabrakło także czasu na część praktyczną wystąpienia. Eksperci zaprezentowali uczestnikom narzędzie EB Radar, które pozwala na uporządkowanie i mierzenie procesu zarządzania obszarem People & Culture. Narzędzie mapuje 20 obszarów ważnych z punktu widzenia HR z wykorzystaniem ponad 200 parametrów. Nowoczesny HR nie może obejść się bez twardych danych, które pomagają uzasadniać przez zarządem inicjatywy rozwojowe.

Szczególnym punktem wydarzenia była debata ekspercka „Skuteczny employer branding”, która wzbudziła niemałe emocje – uczestnicy chętnie zadawali ekspertom pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Dyskusję moderowała Joanna Koprowska, redaktorka „MIT Sloan Management Review Polska”, a głos zabrali: Katarzyna Konieczna, Senior HR Audytor programu Top Employers Institute; Magdalena Dasiewicz, Head of People & Operations w Performante; Łukasz Polikowski, ambasador w PLESO THERAPY.

Konferencję Trendy HR zamknęło wystąpienie „Różnorodność pokoleniowa w praktyce: jak się zmieniamy, kiedy rozumiemy, dlaczego współpracujemy” przygotowane przez Piotra Stohnija, eksperta w zakresie nowego marketingu i różnorodności pokoleniowej. W miejscu pracy spotykają się dziś przedstawiciele różnych generacji: od „boomerów”, poprzez X‑gen i millenialsów, po Zetki. Każde pokolenie ma inne potrzeby, przekonania i oczekiwania wobec pracodawcy; inaczej też komunikuje się i ma odmienne podejście do pracy i kariery. Jednak ekspert zauważył jedną rzecz wspólną. Każdemu pokoleniu brakuje… mentorów i osób, które mogłyby ich inspirować. Potrzeba wsparcia w rozwoju jest zatem uniwersalna i może być zaspokajana w ramach 4 wymiarów mentoringu: klasycznego, odwróconego, koleżeńskiego i literackiego.

Piotr Stohnij podzielił się z uczestnikami także praktycznymi radami, jak pracować nad różnorodnością w organizacji i przekuć różnice w synergię (nazywaną przez eksperta rezonansem) za pomocą metody 3 etapów. Na początku zwiększamy świadomość różnorodności, np. poprzez spotkania w większym gronie, następnie podczas warsztatów budujemy porozumienie zaczynając od liderów, a w ostatniej fazie tworzymy relacje osobiste przez zespoły projektowe.

Frekwencja podczas konferencji dopisała. Było z nami ponad 400 uczestników – stacjonarnie spotkaliśmy się z prawie 70 osobami, a pozostali uczestnicy towarzyszyli nam online dzięki transmisji na żywo. Formuła hybrydowa pozwoliła na wygodny udział w wydarzeniu liderom i menedżerom HR z całej Polski.

Konferencja odbyła się pod patronatem merytorycznym Klubu HR, inicjatywy działającej w ramach ICAN Institute. Partnerami wydarzenia byli Benefit Systems, Etutor, Mindspace, Top Employers, Performante oraz PLESO THERAPY, twórca platformy pleso therapy będącej wygodnym serwisem psychoterapii online z unikatowym algorytmem, który dla każdej osoby wybierze wykwalifikowanego specjalistę, dostosowanego do jego potrzeb (świetne rozwiązanie także dla firm i biznesu). Patronatem medialnym wydarzenie objęli: magazyn przedsiębiorcy@eu, Poradnik pracownika, Poradnik przedsiębiorcy oraz Klub Integracji Europejskiej.

Więcej wydarzeń organizowanych przez ICAN Institute znajdziesz na stronie. Zapraszamy do udziału!

Dominika Dubielecka

Copywriter w ICAN Institute, wydawcy "Harvard Business Review Polska".

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy