Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Emocjonalny pejzaż przywództwa

Prezentujemy sześć praktyk, które mogą pomóc liderom regulować nie tylko swoje emocje, ale także emocje członków swojego zespołu.

Stawianie pierwszych kroków jako lider przypomina łapanie równowagi podczas chodzenia po linie. Z jednej strony jest zespół, który oczekuje wskazania kierunku i zainspirowania, z drugiej, przełożeni analizujący każdą podjętą decyzję. Ta podróż niesie za sobą nie tylko dodatkowe obowiązki, takie jak zarządzanie zespołami czy koordynację projektów, ale też wejście na wyższy poziom odczuwania emocji, doświadczając radości, dumy, lęku, strachu i czasami wątpliwości we własne umiejętności.

Kiedy nowi liderzy wspinali się po szczeblach drabiny organizacyjnej, doświadczali zarówno radości z osiąganych sukcesów, jak i ciężaru porażki. Znaczenie podejmowanych przez nich decyzji wzrastało wraz z rolą, jaką pełnili. Z przeprowadzonych przez nas badań, które ukażą się niebawem w czasopiśmie BMJ Leader, wynika, że około 67% nowych liderów czuło dumę, gdy ich zespół osiągał kamień milowy. Podobnie 72% badanych odczuwało radość, gdy ich wskazówki pozytywnie wpłynęły na rozwój któregoś z członków zespołu.

Z drugiej strony, odczuwają również presję. Około 58% respondentów przyznało, że odczuwało niepokój w obliczu podejmowania kluczowych decyzji, podczas gdy prawie połowa (49%) twierdziła, że czuje obawę przed tym, że potencjalne błędy będą krytycznie oceniane przez przełożonych. Co ciekawe, 53%  nowo powołanych liderów doświadczyło okresowych wątpliwości w kwestii efektywności wypełnianych obowiązków, podkreślając istotność mentorstwa i wsparcia ze strony kolegów w poruszaniu się po nowym, złożonym obszarze przywództwa.

Za tymi wyzwaniami kryje się istotna, lecz często pomijana, umiejętność regulowania emocji, która jest kluczowym determinantem skuteczności przywództwa. Podczas gdy pracownik może wyróżniać się tylko doskonałą wiedzą techniczną i specjalistyczną, to przywództwo wymaga wyższego poziomu inteligencji emocjonalnej - nie tylko zdolności do osobistej regulacji emocji, ale także umiejętności rozpoznawania i zarządzania emocjami innych. Ta kompetencja emocjonalna w przywództwie odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu dynamiki zespołu. Lider o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej sprzyja wzrostowi motywacji, wysokim morale i większej wydajności. Natomiast Ci, którzy zawodzą w tej dziedzinie, ryzykują stworzeniem nieproduktywnego i potencjalnie toksycznego środowiska, które blokuje rozwój kreatywności i hamuje postęp organizacyjny.

Inne umiejętności i zdolności są również istotne w przywództwie, ale to biegłe zrozumienie emocji odróżnia skutecznego lidera od tego, który się ciągle potyka lub jako tako sobie radzi. Mając świadomość istnienia tego istotnego niuansu i jego implikacji dla rozwoju przywództwa, nasz zespół badawczy postanowił ugruntować tę wiedzę. W przeprowadzonych przez nas badaniach zastosowaliśmy dwuetapową metodologię: wstępne szerokie badanie, a następnie wywiady jakościowe. Ankieta internetowa skierowana była do ponad 2000 nowych liderów, zwłaszcza tych z dwuletnim do pięcioletnim doświadczeniem przywódczym. Opinie zbieraliśmy przez trzy miesiące, aby uzyskać wgląd w ich doświadczenia z zarządzaniem emocjami w pracy. Następnie, aby dogłębniej przyjrzeć się wynikom, wybraliśmy 100 nowych liderów do udziału w szczegółowych wywiadach.

Regulacja emocji w pracy: przewodnik dla poczatkujących liderów

Nasze badania dały wgląd w wyzwania, z jakimi borykają się liderzy, oraz strategię, jakie stosują do regulowania emocji. Zidentyfikowaliśmy wspólne schematy działania, by wyodrębnić sześć najlepszych praktyk.

Zrozumienie roli samoświadomości. Kluczowym elementem skutecznego regulowania emocji w przywództwie jest samoświadomość. Liderzy powinni regularnie angażować się w introspekcję, zadając sobie pytania: „Jak się teraz czuję?” i „Czy ta emocja służy, czy przeszkadza mojemu przywództwu?”. Aktywnie odpowiadając na te pytania, liderzy mogą lepiej zrozumieć i regulować swoje reakcje emocjonalne. W naszych badaniach liderzy, którzy przyjęli to introspekcyjne podejście, doświadczyli 45% poprawy morale zespołu i 38% wzrostu efektywności podejmowania decyzji. Ponadto organizacje zgłosiły 32% wzrost ogólnej produktywności, gdy ich liderzy praktykowali systematyczną samoświadomość. Przyjęcie tego podejścia wzmacnia nie tylko zdolności przywódcze, ale także przynosi korzyść zespołowi i organizacji jako całości.

Wzmacnianie wizji za pomocą różnorodnej informacji zwrotnej. Podróż lidera nie jest samotną wędrówką; informacje zwrotne od zaufanych osób mogą stanowić bezcenny punkt orientacyjny. Budowanie kręgu mentorów, kolegów i nawet otwartych podwładnych pozwala liderom uzyskać wgląd poza ich bezpośrednie perspektywy. Takie zewnętrzne spojrzenie może pomóc wskazać słabe emocjonalne punkty, których wzmocnienie będzie sprzyjać wzrostowi i adaptacji. Nasze badania podkreślają znaczenie tego podejścia opartego na współpracy. Liderzy, którzy aktywnie wysłuchiwali i integrowali opinie, doświadczyli 60% wzrostu zdolności do dostosowywania się do zmiany i 45% poprawy relacji interpersonalnych w swoich zespołach. W dynamicznym krajobrazie przywództwa otwarta rozmowa jest kluczowym elementem sukcesu w długoterminowej perspektywie.

Ustanawianie granic dla zrównoważonego przywództwa. Przyjęcie roli lidera wiąże się z większą odpowiedzialnością. Jednak ciągłe pozostawanie w gotowości może prowadzić do wypalenia zawodowego i obniżonej efektywności. Ustalanie jasnych granic, zarówno dla siebie, jak i dla swoich zespołów, daje liderom przestrzeń na chwilę na odprężenie, refleksję po to, by powrócić z nowym, świeżym spojrzeniem. Nasze wyniki podkreślają praktyczne korzyści tego podejścia: Liderzy, którzy ustalili granice, zgłosili 59% wzrost własnej produktywności i 51% poprawę poziomu zadowolenia zespołu. Ponadto 42% liderów zauważyło zmniejszenie ilości problemów związanych ze stresem. Ustanawianie granic nie polega na tworzeniu dystansu, ale kultywowaniu środowiska, w którym zarówno liderzy, jak i zespoły mogą funkcjonować optymalnie.

Stawianie na autentyczność - siła wrażliwości. Odpowiedzialność za przywództwo wiąże się z nieuzasadnionymi oczekiwaniem prezentowania postawy stoickiej lub budowania fasady emocjonalnej, ale prawdziwa siła przywództwa tkwi w autentyczności i wrażliwości. Liderzy, przyznając się do osobistych doświadczeń i towarzyszących temu emocjom, roztropnie się nimi dzieląc, budują głębsze relacje i zaufanie w swoich zespołach. Nasze badania wykazały, że liderzy, którzy pokazali swoją wrażliwość, doświadczyli 66% wzrostu poziomu zaufania w zespole i 49% wzrost zgrania zespołu. Ponadto dzięki byciu autentycznymi nastąpił wyraźny wzrost satysfakcji zawodowej, wskazany przez 38% badanych. W przywództwie wrażliwość nie jest obciążeniem, ale atutem, który pielęgnuje zaufanie i autentyczne relacje.

Posiadanie pozazawodowych strategii radzenia sobie z emocjami to klucz do zachowania równowagi. Wraz z intensyfikacją roli przywódcy, potrzeba równowagi staje się kluczowa. Opracowywanie mechanizmów radzenia sobie z emocjami poza sferą zawodową to nie luksus, ale konieczność. Bez względu na to, czy dajemy upust emocjom poprzez aktywność fizyczną, spisywanie myśli w dzienniku, zaangażowanie w działalność twórczą czy chwile spędzone z bliskimi, to tego typu aktywność powoduje emocjonalny reset. Według naszych badań liderzy, którzy aktywnie uczestniczyli w takich pozazawodowych aktywnościach, odnotowali 56% spadek poziomów stresu związanego z pracą i 47% wzrost ogólnego samopoczucia. Dodatkowo 43% zauważyło poprawę zdolności w rozwiązywaniu problemów w miejscu pracy. Kultywowanie skutecznych mechanizmów radzenia sobie ze stresem jest istotne dla holistycznego rozwoju lidera i wytrwałości w jego roli.

Praktykowanie oddechu i uważności to kotwice w świecie chaosu. W świecie podejmowania szybkich decyzji, najlepsze rozwiązanie tkwi w prostocie, czyli w głębokim oddechu, który może pomóc w opanowaniu chaosu. Włączenie praktyk uważności i krótkich praktyk medytacyjnych do codziennej rutyny stanowi podstawę zachowania spokoju. Zakotwiczeni w teraźniejszości liderzy mogą radzić sobie ze złożonymi sytuacjami, nie ulegając przytłaczającym emocjom. Nasze badania podkreślają namacalne korzyści tej praktyki: Liderzy, którzy regularnie praktykowali uważność, zgłosili 50% zwiększenie odporności emocjonalnej i 40% zwiększenie jasności umysłu w sytuacjach wysokiego napięcia. Skupienie się na teraźniejszości stanowi fundament dla sukcesu współczesnego przywództwa.

Ciągłe dążenie do równowagi

Zachęcamy każdego początkującego lidera do inwestowania w szkolenie z zakresu inteligencji emocjonalnej oraz regularnego angażowania się w autorefleksję, aby umiejętnie panować nad swoimi emocjami i skutecznie prowadzić swój zespół. Rozważ podjęcie tych działań, zaczynając od dzisiaj.

Regularnie się zastanawiaj. Zaangażuj się w codzienną pięcio- do dziesięciominutową introspektywną refleksję, aktywnie analizując to, jak Twoje emocje wpływają na Twoje decyzje. Dokumentuj swoje spostrzeżenia w dzienniku i postaraj się łączyć odczuwane emocje z konkretnymi działaniami. Z upływem dni wychwycisz powtarzające się wzorce, które kształtują Twoje wybory. Wykorzystaj tę samoświadomość i aktywnie kieruj się nią, podejmując lepsze, bardziej przemyślane decyzje w codziennym życiu.

Aktywnie słuchaj różnych opinii. Rozpocznij każdy miesiąc od dywersyfikacji kanałów informacji zwrotnej: wybierz kolegę z pracy, członka zespołu i mentora, aby wysłuchać ich spostrzeżeń. Podchodź do tych rozmów z otwartym sercem, świadomie powstrzymując instynkt usprawiedliwiania lub przeciwstawiania się perspektywie drugiej osoby. Biorąc sobie do serca ich słowa oraz rozumiejąc ich punkty widzenia, zapewnisz sobie bogate, wieloaspektowe odbicie tego, jak jesteś postrzegany. Wykorzystaj tę nieocenioną wiedzę jako kompas, który może prowadzić Cię ku rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Podziel się również swoimi doświadczeniami z zespołem: omawianie osobistej lekcji, z której się wiele nauczyłeś, lub tego, jak radziłeś sobie z wyzwaniem, może sprzyjać środowisku, w którym inni czują się komfortowo, aby dzielić się opiniami i się uczyć.

Określ granice pracy cyfrowej. Dbaj o swoje dobre samopoczucie, ustanawiając  określone „godziny pracy” w środowiskach cyfrowych, na przykład powstrzymuj się od odpowiadania na e‑maile lub wiadomości związane z pracą po godzinie 19:00. Jasno komunikuj tę granicę swoim kolegom: dawanie przykładu zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym, może zainspirować członków zespołu do wyznaczania swoich własnych cyfrowych ograniczeń i ochrony swojego czasu osobistego. To proaktywne podejście nie tylko zapewni dobre samopoczucie, ale także wzmocni szacunek dla granic w miejscu pracy.

Odkryj swój osobisty mechanizm resetujący. Zarezerwuj co najmniej jedną godzinę każdego tygodnia, by poświęcić się realizowaniu własnego hobby lub pasji niezwiązanych z pracą, czy to malowanie, bieganie czy czytanie fascynującej powieści. Uznaj ten czas za swoją świętą godzinę jako sanktuarium dla umysłu i duszy. Dzielenie się swoimi doświadczeniami i korzyściami, jakie czerpiesz z tej praktyki, może zmotywować członków zespołu do znalezienia swoich własnych pasji „resetujących”. Takie proaktywne zaangażowanie nie tylko wzbogaca indywidualne samopoczucie, ale także sprzyja kulturze holistycznej równowagi w zespole.

Rozpocznij dzień od ćwiczeń prawidłowego oddechu. Rozpocznij dzień lub ważne spotkanie od dwuminutowego ćwiczenia głębokiego oddechu. Wyjdź z inicjatywą, dając przykład i zachęcając zespół do wprowadzenia tej uspokajającej praktyki. Zachowaj i wykorzystaj sposób podczas prowadzenia dyskusji, podejmowania kluczowych decyzji lub wykonywanie zadań, które wymagają większej koncentracji.

Podczas gdy regulacja emocji może wydawać się niewielką częścią składową przywództwa, to jest ona kluczowa dla podniesienia skuteczności lidera. Emocje, jeśli nie są kontrolowane, mogą zaciemniać osąd, prowadzić do konfliktów lub skłaniać do impulsywnych decyzji. Z drugiej strony, gdy są odpowiednio wykorzystywane, mogą inspirować, motywować i napędzać zespół do rozwoju. W dzisiejszym szybkim tempie pracy, gdzie granice między życiem osobistym a zawodowym często się zacierają, opanowanie sztuki regulowania emocji staje się niezwykle istotne, szczególnie dla liderów, którzy po raz pierwszy obejmują tę nową rolę.  

Ben Laker

profesor przywództwa w Henley Business School i współautor książki "Too Proud to Lead: How Hubris Can Destroy Effective Leadership and what to do about it" (Bloomsbury, 2021).

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy