Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Dane pomogą zlokalizować wyciek [Mistrzowie Innowacyjnej Transformacji]

Celem wrocławskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jest chronienie zasobów naturalnych za pomocą innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Do 2040 roku przedsiębiorstwo chce całkowicie zniwelować straty wody w swoim regionie. Za to, jak podchodzi do tego problemu zostało nagrodzone w konkursie „MIT Sloan Management Review Polska” Mistrz Innowacyjnej Transformacji, MPWiK to zwycięzca w kategorii „Technologia i rynek”.

Już 21 kwietnia w czasie kongresu MIT Sloan Management Review Polska nastąpi rozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursu Mistrz Innowacyjnej Transformacji, w którym nagradzamy działające w Polsce przedsiębiorstwa, zasługujące na miano cyfrowych liderów. Firmy zachęcamy do zgłoszeń, a w ramach przypomnienia, jakiego rodzaju innowacyjne rozwiązania premiujemy w naszym konkursie, prezentujemy sylwetki zwycięzców ostatniej edycji, rozstrzygniętej w październiku 2020 roku.

Niedobory wody są jednym z największych zagrożeń XXI wieku – także w Polsce, która zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem ilości wody możliwej do oczyszczenia i dystrybucji. Mierząc się z tym problemem Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), z siedzibą we Wrocławiu, wdraża projekty realizujące ideę zrównoważonego rozwoju. Wizją MPWiK jest całkowite zniwelowanie strat wody do 2040 roku, a także stworzenie firmy odpowiedzialnej oraz zrównoważonej – zarówno środowiskowo, jak i cyfrowo.

Przykładowo, przeciwdziałając nieprawidłowemu sposobowi dystrybucji wody, MPWiK wdrożyło program ograniczania strat tego surowca w sieci wodociągowej. Pierwotnie wszystkie dane pozyskiwane z monitoringu sieci dystrybucyjnej analizowane były przez pracowników w tzw. surowej formie, jednak ze względu na zwiększającą się ich ilość analiza ta stawała się coraz trudniejsza i mało efektywna. Z tego względu w 2016 roku MPWiK – we współpracy z Future Processing oraz Microsoftem – opracowało i wdrożyło autorskie rozwiązanie chmurowe SmartFlow, którego zadaniem i głównym założeniem jest poszukiwanie ukrytych wycieków w sieci wodociągowej oraz minimalizowanie strat wody.

Rozpoczęte w 2009 roku wdrożenie zorganizowanego programu ograniczania strat wody przyniosło wymierne efekty w postaci zmniejszenia strat wody w sieci do poziomu poniżej 10% (dane z 2018 i 2019 roku). Dla porównania w 2017 roku poziom strat wynosił 14,27%. Dzięki temu rozwiązaniu MPWiK uplasowało się w czołówce polskich i europejskich przedsiębiorstw w aspekcie ograniczania strat tego surowca.

Studium przypadku wdrożenia SmartFlow

W 2018 roku MPWiK podzieliło Wrocław na rejonowe obszary pomiarowe (ang. District Metered Area), które to działanie zostało uznane przez specjalistów za jedną z najbardziej obiecujących metod poprawy jakości wody i jej ilościowego zaopatrzenia. Na obszary objęte pomiarami składają się małe skupiska odbiorców wody, którzy mają możliwość indywidualnego monitorowania (ilości i jakości) dostarczanej i zużywanej wody. Na wodomierzach wszystkich odbiorców w tych strefach zostały zainstalowane urządzenia radiowe zbierające dane pomiarowe – o zużyciu wody na cele bytowe i gospodarcze.

W celu oceny szczelności sieci w wyznaczonych strefach oraz wykrycia i wstępnej lokalizacji wycieków MPWiK zamontował blisko tysiąc stacjonarnych rejestratorów (loggerów) szumu – urządzeń przeznaczonych do akustycznego monitorowania sieci wodociągowych (bazujących na zjawisku interferencji fal akustycznych). Urządzenia te zostały podłączone do systemu SmartFlow, dzięki czemu do chmury zaczęły trafiać dane z urządzeń pomiarowych. Za pomocą tego oprogramowania dane są obecnie analizowane i przetwarzane, a pojawiające się nieprawidłowości są wyświetlane na mapie miasta w postaci alarmu.

Poprzednie rozwiązanie stosowane przez MPWiK, zapewniało informacje zwrotną o ewentualnych nieprawidłowościach jedynie raz na miesiąc. Konsolidacja danych trwała natomiast dwa tygodnie. Aktualnie do systemu trafiają dane na temat 200 tys. zmiennych z ponad 60 tys. urządzeń. Na ich podstawie generowane są wykresy i zestawienia tabelaryczne parametrów dla poszczególnych stref DMA, które wspomagają codzienną pracę diagnostów i analityków.

Dobre praktyki o globalnej skali

Według raportu European Benchmarking Co‑operation (międzynarodowe stowarzyszenie prowadzące analizy porównawcze branży wodno‑kanalizacyjnej – przyp. red.) wrocławskie MPWiK znajduje się w pierwszej 15‑tce przedsiębiorstw europejskich pod względem najniższych strat wody (dane za rok 2018). Jak podkreślają przedstawiciele MPWiK osiągnięcie tego wyniku nie byłoby możliwe bez wykorzystania innowacyjnych technologii i autorskiego systemu SmartFlow. Obecnie jest on komercjalizowany zarówno w Polsce, jak i na rynku globalnym. Jest to pierwsze i największe wdrożenie tego typu systemu w branży wodno‑kanalizacyjnej, na rodzimym rynku. Jak zapewniają przedstawiciele MPWiK SmartFlow jest ciągle doskonalony i rozwijany we współpracy firmą Future Processing, tak aby najlepiej spełniał oczekiwania osób korzystających z niego na co dzień.

Sprzedając i komercjalizując system SmartFlow wspieramy i dzielimy się dobrymi praktykami z innymi firmami wodociągowymi jak optymalizować swoje działania oraz jak zmniejszać straty wody i pobór wody surowej – komentuje Witold Ziomek, prezes zarządu MPWiK.


Więcej informacji o konkursie Mistrz Cyfrowej Transformacji znajdziesz na stronie.


Najpopularniejsze tematy