Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
8 strategii, dzięki którym dyrektorzy ds. danych mogą udowodnić swoją wartość

Skupienie się na efektywnym zarządzaniu danymi może minimalizować wpływ pracy dyrektora ds. danych (CDO) na wartość przedsiębiorstwa. Ekspert przedstawia osiem sposobów radzenia sobie z tym wyzwaniem.

Dyrektor ds. danych to szybko rozwijająca się funkcja w dzisiejszym środowisku biznesowym. Niemniej jednak to stanowisko nadal nie ma jasno określonego zakresu obowiązków, co powoduje, że nie można konkretnie wskazać, w jaki sposób ta rola tworzy biznesową wartość.

Długotrwałe skupienie się na zarządzaniu danymi jest jedną z barier dla CDO, którzy próbują budować swoją wartość. Inicjatywy zarządzania danymi na dużą skalę, takie jak przenoszenie danych do chmury lub migracja hurtowni danych do jezior danych, są kosztowne, czasochłonne i mają wysokie ryzyko niepowodzenia. Z niedawno przeprowadzonej ankiety wynika, że jednym z kluczowych obowiązków CDO  związanych z zarządzeniem danymi, jest nakłanianie opornych użytkowników do zmiany.

Według profesora Uniwersytetu Babson, Thomasa Davenporta, wizytującego naukowca MIT Initiative on the Digital Economy i starszego doradcy Deloitte Analytics, czynniki te mogą osłabiać wkład CDO w zwiększanie wartości danych przedsiębiorstwa i prowadzić do krótkiego okresu kadencji na tym stanowisku.

„Myślę, że coraz bardziej powszechne staje się przekonanie, że zarządzanie danymi to: (a) złe słowo oznaczające próbę nakłonienia ludzi do robienia właściwych rzeczy z danymi i (b) jest często nieskuteczne” – powiedział Davenport podczas sympozjum MIT CDOIQ 2023. Co znowu pokazuje, że wykazanie wartości tego obszaru jest trudnym zadaniem.

W świetle tych wyzwań Davenport wskazał osiem sposobów, dzięki którym CDO mogą udowodnić organizacji swoją wartość.

1. Dodanie litery „A” do tytułu CDO

Przejęcie odpowiedzialności za analitykę i sztuczną inteligencję pozwoli CDO wykazać wartość swojej pracy, zwłaszcza jeśli te działania prowadzą do zwiększenia satysfakcji pracowników, poprawy relacji z klientami lub usprawnienia łańcucha dostaw. „CDO niekoniecznie muszą mieć rozległą wiedzę z zakresu analizy danych, aby przyjąć te obowiązki „ – dodał, biorąc pod uwagę, że rola ta w dużej mierze koncentruje się na biznesie, a nie na szczegółach technicznych.

2. Wdrażanie produktów opartych na danych

Połączenie danych, analityki i sztucznej inteligencji w celu rozwiązania konkretnego problemu biznesowego lub problemu klienta to sprawdzony sposób na tworzenie wartości swojej pełnionej funkcji na dłużej. Aby wzmocnić wysiłki, należy zatrudnić menedżerów ds. produktów opartych na danych, którzy będą nadzorować cały proces i będą łącznikiem między liderami biznesowymi a zespołami ds. danych i analiz.

3. Mierz i dokumentuj wyniki

Nie można docenić tego, czego się nie mierzy, a wkład CDO nie jest mierzalny. CDO mogą zaangażować dział finansów jako partnera, który pomoże poświadczyć wartość różnych inicjatyw związanych z danymi. „Trudno jest uzyskać wiele udokumentowanych zwrotów z inwestycji z samych danych i zarządzania danymi, a sztuczna inteligencja i automatyzacja często wskazują tylko na oszczędność czasu” – powiedział Davenport.

4. Buduj relacje z partnerami biznesowymi

Chociaż nie da się przekonać wszystkich do wartości danych i analityki, należy szukać takich liderów, którzy ją dostrzegają i są mistrzami produktów związanych z danymi. Gdy już znajdą się na pokładzie, mogą stać się ambasadorami zmian i pomóc przekonać resztę organizacji.

5. Skoncentruj się na kilku przypadkach użycia w organizacji o niskim poziomie dojrzałości

Ukierunkowanie się na kilku strategicznych przypadkach użycia, jak na przykład optymalizacji łańcucha dostaw lub poprawienie jakości obsługi klienta, oraz pomyślne ich wykonanie pokażą nową wartość dla firm w grze o dane.

6. Rozbudowa infrastruktury analitycznej/AI w przypadku organizacji o wysokiej dojrzałości

Bardziej doświadczone firmy muszą skupić się na inicjatywach na dużą skalę. Oznacza to tworzenie zestawów danych i funkcji wielokrotnego użytku w celu ograniczenia pracy naukowców zajmujących się danymi oraz nadanie priorytetu modyfikacji platform danych na dużą skalę w celu zaspokojenia potrzeb solidnego potoku danych i analiz. „Niezależnie od podejścia na każdym kroku należy demonstrować wartość” – powiedział Davenport.

7. Skoncentruj się na zarządzaniu bez zbędnego bagażu

Ułatwienie właściwego postępowania z danymi zachęci ludzi do podejmowania działań, które będą chronić prywatność danych i są zgodne z przepisami. Najlepszym podejściem jest „zarządzanie przez projektowanie”, które buduje pomosty w architekturze danych i systemach. Rynki i katalogi, wraz z zasobami wielokrotnego użytku, pomogą promować praktyki dotyczące danych, które zapewniają wartość.

8. Tworzenie kultury opartej na danych

Ten ostatni cel może być najtrudniejszy: w ankiecie przeprowadzonej przez NewVantage Partners tylko 21% firm stwierdziło, że ma kulturę opartą na danych i nie jest to spowodowane brakiem podejmowanych działań. Większość firm przegapia wartość kultury opartej na danych (ang. data‑driven), ponieważ koncentrują się wyłącznie na znajomości danych, zamiast przyjąć ukierunkowane, wieloaspektowe podejście, które wykorzystuje specjalistów zorientowanych na kulturę, powiedział Davenport.

„Jeśli zajmujesz się marketingiem, twoje potrzeby w zakresie danych i analityki oraz znajomości sztucznej inteligencji będą inne niż w przypadku finansów lub zasobów ludzkich, dlatego muszą być podzielone na segmenty według funkcji” – powiedział Davenport. Jeśli masz zamiar poczynić jakiekolwiek postępy w kulturze data driven, musisz mieć jakieś wskaźniki postępu.


Najpopularniejsze tematy