Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
6 kluczowych działań w zakresie fuzji i przejęć dla stworzenia zwycięskiej organizacji

Nowy raport Korn Ferry ujawnia kluczowe działania, które trzeba wykonać przed przystąpieniem do fuzji, by przyspieszyć rozwój firmy.

Efektem prawidłowego połączenia dwóch firm będzie zdrowa organizacja. Najbardziej udane fuzje rozpoczynają budowanie siły organizacyjnej już na wczesnym etapie procesu. W przypadku każdej fuzji nieuchronnie pojawiają się kwestie „sprzętowe” (takie jak integracja procesów i systemów) oraz kwestie „programowe” (takie jak zatrzymywanie talentów i projektowanie organizacji). Te priorytety i działania nie są od siebie niezależne. Podejścia do integracji często faworyzują kwestie sprzętowe, a kwestie programowe schodzą na dalszy plan. Im szybciej organizacja może skupić się na sprawach związanych z integracją kapitału ludzkiego, tym większe prawdopodobieństwo, że firma odniesie sukces w całej transakcji.

 Skuteczni dyrektorzy generalni robią trzy rzeczy przed przystąpieniem do fuzji – mówi Sherry J. Duda, starszy partner ds. klientów w Korn Ferry nadzorująca działania firmy w zakresie fuzji i przejęć (M&A).  Wybór odpowiedniego zespołu kierowniczego na podstawie danych, zaprojektowanie nowej organizacji w celu przyspieszenia wzrostu i współpracy oraz skupienie się na trzech do pięciu wybitnych zdolnościach organizacji (ang. must‑be‑great‑ats) są podstawowymi przesłankami do fuzji.

Kwestie przywództwa i ludzi leżą u podstaw budowania zwycięskiej, zintegrowanej organizacji. Opierając się na naszych badaniach, doświadczeniach i spostrzeżeniach kadry kierowniczej, poniżej przedstawiamy 6 kluczowych zadań w M&A, aby stworzyć zwycięską organizację.

Kluczowe działanie nr 1: Zidentyfikowanie odpowiednich liderów, którzy będą napędzać rozwój firmy.

W przypadku większości fuzji sekretem sukcesu jest posiadanie odpowiednich liderów i najlepszych talentów, które podnoszą wartość organizacji. Liderzy definiują strategię dla nowej organizacji, inspirują ludzi do bycia częścią większej całości i utrzymują wysoki poziom skupienia na priorytecie integracji. Co ważniejsze, poprzez swoją komunikację, działania i zachowania liderzy wyznaczają standardy wykonywanej pracy w nowej organizacji.

Wykorzystaj wiedzę opartą na danych, aby wybrać odpowiednie talenty na kluczowe stanowiska kierownicze i specjalistyczne. Potrzebujesz zaradnych liderów, którzy potrafią szybko się zmieniać i dostosowywać, rozwijać się w obliczu zmian, radzić sobie z niepewnością i działać niezależnie od okoliczności. Umiejętność uczenia się jest nie tylko wskaźnikiem potencjału lidera, ale także wpływa na wyniki finansowe. Nasze badania pokazują, że firmy z największym odsetkiem wysoce elastycznych menedżerów osiągały o 25% wyższe marże i zyski niż ich konkurenci.

Kluczowe działanie nr 2: Myśl szeroko i ambitnie.

Podczas przeprowadzania fuzji naturalną skłonnością jest ostrożność i skupianie się na szczegółach, które najłatwiej jest kontrolować. W udanych fuzjach liderzy wykonawczy nadają ton, nieustannie myśląc szeroko i ambitnie. Upewnij się, że regularnie zwracasz uwagę na szerszą perspektywę, powinno to stać się regularną praktyką każdej zaangażowanej osoby.

Wypracuj zgodność i zaangażowanie kadry kierowniczej co do wizji biznesowej dla nowo połączonej organizacji oraz skupcie się na kluczowych wynikach, które są najważniejsze w budowaniu pozycji lidera w branży. Utrzymuj potrzeby kluczowych interesariuszy na czele procesu decyzyjnego, zapewniając, by komunikacja zorientowana na klienta i pracowników była priorytetem dla liderów. Łącząc priorytety z potrzebami klientów, zbudujesz dynamikę, skupienie i entuzjazm.

Kluczowe działanie nr 3: Kaskaduj zwycięską propozycję wartości.

Aby komunikacja w połączonej organizacji była skuteczna, musi zaczynać się od góry, a następnie przechodzić kaskadowo przez wszystkie poziomy firmy. Badania Korn Ferry pokazują, że budowanie zaufania, jasne komunikowanie dostępnych możliwości, uczciwość i przejrzystość mają kluczowe znaczenie dla udanej fuzji. Organizacje, które priorytetowo traktują komunikację, szczególnie w kwestii sukcesu fuzji, odnoszą pięciokrotnie większe sukcesy w całym cyklu życia transakcji.

Ludzie chcą wiedzieć, że będą pracować dla zwycięzcy. Chcą mieć zaufanie do swojej firmy, jej kierownictwa i kierunku, w którym zmierza. Pomimo że dzisiejsza sytuacja wciąż się kształtuje, zbuduj w swoich pracownikach przekonanie, że jutro zaoferuje nowe możliwości. Prowadź komunikację inicjowaną przez kierownictwo  wewnętrzną i zewnętrzną, która będzie odzwierciedlać propozycję wartości połączonych firm. Jest to łatwy, ale skuteczny sposób dla liderów na zatrzymanie i zaangażowanie najlepszych talentów.

Kluczowe działanie nr 4: Wprowadzanie zmian.

„Nic się nie zmienia, dopóki się nie zmieni” to zdanie, które można wykorzystać w celu przyciągnięcia uwagi. Ludzie wiedzą, że nadchodzą zmiany. Jednak utrzymanie ciągłości i spójności do momentu podjęcia decyzji o zmianie ma kluczowe znaczenie. Pomagaj innym skupić się na najważniejszych rzeczach i priorytetach integracji, zapewniając jednocześnie spokojny, stabilny wizerunek. Dopóki zmiany nie nastąpią, zarówno liderzy, jak i pracownicy muszą pozostać zakorzenieni w teraźniejszości, wykonując bieżącą pracę, niczego nie zakładając ani nie przewidując przyszłości.

Burzliwe czasy to najlepszy czas na zmiany, a interesariusze oczekują zmian podczas fuzji. Wprowadź dodatkowe cenne dla organizacji i jej pracowników zmiany, które wcześniej mogły być postrzegane jako zbyt rewolucyjne. Jednocześnie wyznacz osobę, która zajmie się działaniami związanymi z zamknięciem fuzji, takimi jak kwestie zgodności z przepisami i zarządzanie ryzykiem, podczas gdy zespół kierowniczy skupi się na krytycznych kwestiach, które może rozwiązać tylko zespół kierowniczy.

Kluczowe działanie nr 5: Wybierz jedną rzecz, która sprawia, że jesteś świetny i wykorzystaj ją.

Kultura jest podstawowym narzędziem realizacji planu integracji. Zwycięzcy fuzji wykorzystują okres przed zamknięciem i po zamknięciu, aby intensywnie inwestować w umacnianie tożsamości nowej firmy i wzmocnić pozycję liderów, aby wcielali w życie nowe wartości.

Skąd wiesz, jak opisać swoją przyszłą kulturę, skoro nawet nie zdecydowałeś się na strategię kulturową? Czy jest to „moje plus twoje”? Czy skłaniasz się ku kulturze, która przyniosła lepsze wyniki? A może tworzysz zupełnie nową kulturę, która jest lepiej dostosowana do wizji nowej firmy? Dopóki nie uzgodnisz strategii kulturowej, porozmawiaj o tym, co sprawia, że jesteś świetny. Historie znaczą wszystko. Ale nawet jeśli firmy uważają, że mają wspólną siłę kulturową, nie oznacza to, że rozumieją, co ta siła oznacza. Nie można wyznaczyć właściwego kursu, jeśli nie rozumie się, co sprawia, że każda firma odnosi sukcesy, w jaki sposób wykonywana jest praca i co ludzie cenią.

Kluczowe działanie nr 6: Zanim zaczniesz dbać o innych, zadbaj najpierw o siebie.

Jako lider chcesz wywierać wpływ. Chcesz znać odpowiedzi. Chcesz stworzyć kolejną wielką rzecz, która zmieni świat. I chcesz to osiągnąć szybko. Ale budowanie czegoś nowego i wielkiego wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania. Oznacza to, że liderzy muszą najpierw zarządzać swoją energią, a następnie wyjść naprzeciw innym ludziom.

Badania przeprowadzone przez Korn Ferry pokazują, że gdy poziom energii jest wysoki, to pracownicy są bardziej zmotywowani, kreatywni i bardziej produktywni. Działasz tak, jak potrafisz najlepiej. Kiedy twoje wymagania przewyższają ilość energii, którą musisz z siebie dać, wtedy możesz paść ofiarą wypalenia. Podczas transakcji nieuchronnie zdarza się, że ludzie wykonują prace, które już nie są priorytetem. Zatrzymanie wykonywania zadań może wywołać niepokój i spotkać się z oporem, szczególnie wśród osób, które tę pracę zainicjowały. Jednak celowe wstrzymanie pracy może pomóc zespołom fuzji zwiększyć wydajność, ponieważ doprowadzi to do wzrostu energii. A kiedy masz więcej energii, tylko wtedy możesz pomnożyć energię u innych.

Korn Ferry

globalna firma doradztwa organizacyjnego obsługująca klientów w ponad 50 krajach. Specjalizuje się w 5 obszarach: strategii organizacyjnej, ocenie i sukcesji, pozyskiwaniu talentów, rozwoju przywództwa, nagrodach i benefitach. 

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy