Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Zwinny łańcuch dostaw

Efektywność działalności każdego podmiotu uczestniczącego w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w obliczu występujących problemów, ma ogromnie znaczenie. Optymalizacje realizowane poprzez narzędzia zwinnego zarządzania to gwarancja stabilności biznesu i ciągłości operacyjnej. Budowanie silnej kultury zwinności jest procesem długofalowym i wieloetapowym. Determinacja, konsekwencja, stopniowe kreowanie świadomości wśród pracowników organizacji stanowią kluczowe kwestie nadające ciągłość procesowi optymalizacji.

Zwinna strategia jest ściśle powiązana z pracownikami i zakłada ich zaangażowanie na wszystkich poziomach organizacji. Według tej metodyki pracownicy mają przede wszystkim możliwość „podnoszenia ręki” w sytuacjach, kiedy proces nie przebiega według określonego standardu. Kluczowe w zwinnym zarządzaniu jest szukanie przyczyny problemu, a nie tylko rozwiązania. Istotną kwestią jest również budowanie angażującego środowiska pracy tak, aby pracownicy byli świadomi swojego wpływu na to, co dzieje się w firmie, i aktywnie uczestniczyli w identyfikowaniu obszarów optymalizacyjnych.

Przeczytaj pozostałe komentarze ekspertów »

Optymalizacja kreująca rzeczywistość 

Agata Stańda PL

Wśród przedsiębiorców coraz częściej słychać rozmowy o sygnałach spowolnienia gospodarczego i jego wpływie na rodzime biznesy. Spowolnienie gospodarcze nie jest jednak zjawiskiem nowym, ale naturalną fazą cyklu koniunktury i kolejną zmianą w otoczeniu biznesu, do której nieustannie muszą się dostosowywać przedsiębiorstwa.

Zacząć od mierników 

Jarosław Stepaniuk PL

Optymalizacja działań i procesów to obecnie w biznesie codzienność, a nie jeden z elementów przygotowania przedsiębiorstwa do dekoniunktury. Usprawnień w działalności firmy nie należy wprowadzać dopiero wtedy, gdy na horyzoncie pojawią się czarne chmury zwiastujące spowolnienie.

Szukanie zaczyna się zawsze od zdefiniowania celów dla poszczególnych procesów, określenia poziomu ich realizacji oraz monitorowania sytuacji. Kluczową kwestią przy tworzeniu strategii optymalizacyjnych jest zaangażowanie wszystkich podmiotów biorących udział w procesie oraz wspólnej koncentracji na potrzebach klienta. We Fresh Logistics wspólnie z naszymi klientami i partnerami biznesowymi analizujemy procesy pod kątem ich złożoności, przejrzystości, standaryzacji, ewentualnego marnotrawstwa. W tym celu organizujemy warsztaty, pytamy klientów o ich opinię, współpracujemy z konsultantami zewnętrznymi. Dzięki temu możemy patrzeć całościowo i obiektywnie na łańcuch dostaw oraz analizować te elementy procesu, które zachodzą nie tylko w naszej firmie, ale również u naszych partnerów.

Optymalny łańcuch dostaw jest możliwy, kiedy wszyscy jego uczestnicy patrzą holistycznie, a nie skupiają się na etapie procesu logistycznego, który dotyczy tylko i wyłącznie jednego podmiotu. Synergia, partnerstwo i współpraca są gwarantami skutecznej realizacji strategii optymalizacyjnej.

Przeczytaj pozostałe artykuły raportu »

Strategia na niepewne czasy 

Jakub Boruc PL

W dobie coraz większej inflacji analitycy i eksperci są zgodni co do tego, że Polskę czeka spowolnienie gospodarcze, choć jego skala nie jest jeszcze znana. Częstą odpowiedzią firm jest nagłe cięcie kosztów, ale dopiero optymalizacja wpisana w długofalową strategię, realizowaną jeszcze w czasach wzrostu, pomaga zwyciężać nawet w niekorzystnej sytuacji gospodarczej.

Pomóż pracownikom lepiej wykorzystywać czas 

Robert Posłajko PL

Projekty optymalizacyjne często wpadają w pułapkę osiągania celów za wszelką cenę. Od pracowników wymaga się, by wykonywali swoje zadania taniej, szybciej i w większej ilości. Wartościowi pracownicy mogą na tym stracić lub zniechęcić się. Zwiększenie efektywności powinno odbywać się przez lepsze wykorzystanie czasu.

Doskonalenie procesów wpisane w kulturę firmy 

Agnieszka Niemira PL

Stale rosnące wymagania klientów odnośnie do rynku logistycznego tworzą potrzebę ciągłego doskonalenia, a wszystko zaczyna się od szczegółowego przyjrzenia się procesom i ich standaryzacji. Poznaj wyzwania, z jakimi zmierzyła się firma Fresh Logistics Polska podczas optymalizacji procesowej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi rozproszonymi w całym kraju.

Sposób na zwiększenie efektywności sprzedaży 

Jakub Boruc PL

Dziś, w dobie nowoczesnych technologii, tradycyjne podejście do sprzedaży bezpośredniej stało się przestarzałe. Co należy zrobić, żeby najnowsze narzędzia faktycznie wspierały sprzedawców? Odpowiedzią na to pytanie jest wdrożenie rozwiązania Salesbook w firmie Fortum.

Marcin Turski

Dyrektor ds. sprzedaży i obsługi klienta we Fresh Logistics Polska.


Najpopularniejsze tematy