Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Zacząć od mierników

Optymalizacja działań i procesów to obecnie w biznesie codzienność, a nie jeden z elementów przygotowania przedsiębiorstwa do dekoniunktury. Usprawnień w działalności firmy nie należy wprowadzać dopiero wtedy, gdy na horyzoncie pojawią się czarne chmury zwiastujące spowolnienie. Optymalizacja, podobnie jak dieta, powinna być wprowadzana długofalowo i z perspektywą na osiąganie strategicznych celów przedsiębiorstwa.

Za każdym razem przy wprowadzaniu nowych rozwiązań należy postawić sobie pytanie, czy sama optymalizacja jest właściwie zaplanowana pod kątem kosztów i czy jej wartość dodana jest większa niż poniesione nakłady. Musimy również pamiętać, że niektóre procesy nie muszą przekładać się na wymierne korzyści bądź oszczędności, ale mogą stanowić niezbędny etap do dalszych działań optymalizacyjnych. A to wymaga strategii uwzględniającej długoterminowe plany przedsiębiorstwa.

Przeczytaj pozostałe komentarze ekspertów »

Optymalizacja kreująca rzeczywistość 

Agata Stańda PL

Wśród przedsiębiorców coraz częściej słychać rozmowy o sygnałach spowolnienia gospodarczego i jego wpływie na rodzime biznesy. Spowolnienie gospodarcze nie jest jednak zjawiskiem nowym, ale naturalną fazą cyklu koniunktury i kolejną zmianą w otoczeniu biznesu, do której nieustannie muszą się dostosowywać przedsiębiorstwa.

Zwinny łańcuch dostaw 

Marcin Turski PL

Efektywność działalności każdego podmiotu uczestniczącego w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w obliczu występujących problemów, ma ogromnie znaczenie. Optymalizacje realizowane poprzez narzędzia zwinnego zarządzania to gwarancja stabilności biznesu i ciągłości operacyjnej.

Tworząc strategię, należy zawsze mieć na uwadze, że optymalizacja to proces ciągły. Ważne jest też, by cała organizacja rozumiała potrzebę wdrażania nowych rozwiązań i racjonalizowania kosztów wynikających z celów, jakie przyświecają firmie. Jest to ważne ze względu na trzeci element, czyli zaangażowanie całego zespołu, a zwłaszcza tych pracowników, którzy mają wpływ na koszty przedsiębiorstwa. Są działy, które zwykle bardziej angażują się w działania optymalizacyjne, na przykład departamenty finansowe. Jednak proces ten wymaga zastanowienia i wysiłku od wszystkich pracowników, bez względu na pełnioną przez nich funkcję, dlatego pozyskanie ich zrozumienia jest kluczowe. Stąd skuteczna komunikacja wewnętrzna to bardzo ważny czynnik na drodze do skutecznego ograniczania kosztów.

Uważam, że efektywna optymalizacja powinna rozpocząć się od stworzenia mierników pozwalających na badanie postępów i definiujących sukces. Tych mierników nie powinno być za dużo. Kolejny krok to wdrożenie założeń planu w ramach codziennego funkcjonowania firmy, a także regularny przegląd kosztów i ich analiza. Trzeci etap to sprawdzanie – na przykład kwartalnie, choć ten okres należy dostosować do własnej oceny dynamiki zmian – czy nie jest potrzebna korekta planu optymalizacji oraz czy komunikacja z pracownikami przebiega prawidłowo i spełnia swoje funkcje.

Przeczytaj pozostałe artykuły raportu »

Strategia na niepewne czasy 

Jakub Boruc PL

W dobie coraz większej inflacji analitycy i eksperci są zgodni co do tego, że Polskę czeka spowolnienie gospodarcze, choć jego skala nie jest jeszcze znana. Częstą odpowiedzią firm jest nagłe cięcie kosztów, ale dopiero optymalizacja wpisana w długofalową strategię, realizowaną jeszcze w czasach wzrostu, pomaga zwyciężać nawet w niekorzystnej sytuacji gospodarczej.

Pomóż pracownikom lepiej wykorzystywać czas 

Robert Posłajko PL

Projekty optymalizacyjne często wpadają w pułapkę osiągania celów za wszelką cenę. Od pracowników wymaga się, by wykonywali swoje zadania taniej, szybciej i w większej ilości. Wartościowi pracownicy mogą na tym stracić lub zniechęcić się. Zwiększenie efektywności powinno odbywać się przez lepsze wykorzystanie czasu.

Doskonalenie procesów wpisane w kulturę firmy 

Agnieszka Niemira PL

Stale rosnące wymagania klientów odnośnie do rynku logistycznego tworzą potrzebę ciągłego doskonalenia, a wszystko zaczyna się od szczegółowego przyjrzenia się procesom i ich standaryzacji. Poznaj wyzwania, z jakimi zmierzyła się firma Fresh Logistics Polska podczas optymalizacji procesowej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi rozproszonymi w całym kraju.

Sposób na zwiększenie efektywności sprzedaży 

Jakub Boruc PL

Dziś, w dobie nowoczesnych technologii, tradycyjne podejście do sprzedaży bezpośredniej stało się przestarzałe. Co należy zrobić, żeby najnowsze narzędzia faktycznie wspierały sprzedawców? Odpowiedzią na to pytanie jest wdrożenie rozwiązania Salesbook w firmie Fortum.

Jarosław Stepaniuk

Dyrektor zarządzający Volkswagen  Leasing GmbH Oddział w Polsce.


Najpopularniejsze tematy