Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Optymalizacja kreująca rzeczywistość

Wśród przedsiębiorców coraz częściej słychać rozmowy o sygnałach spowolnienia gospodarczego i jego wpływie na rodzime biznesy. Spowolnienie gospodarcze nie jest jednak zjawiskiem nowym, ale naturalną fazą cyklu koniunktury i kolejną zmianą w otoczeniu biznesu, do której nieustannie muszą się dostosowywać przedsiębiorstwa.

Pracując z klientami, często podkreślamy, że gdy rynek sprzyja, rzadko skupiamy się na niedoskonałościach czy niesprawnościach wewnątrz organizacji. Brakuje na to czasu, a potrzeba nie jest aż tak paląca. Natomiast przy jakimkolwiek zawahaniu na rynku te zaniedbania nabierają wzmożonej i zwykle destrukcyjnej siły. Skuteczne konkurowanie wymaga szybkiego rozwoju firm, aby wykorzystywać warunki globalizacji, nowe technologie umożliwiające postępującą cyfryzację oraz innowacje do efektywnej komercjalizacji swoich propozycji wartości. Ta dynamika rozwoju organizacji w zmiennym otoczeniu nieraz wymusza konieczność optymalizowania działalności i wdrażania bieżących usprawnień, które przyczynią się do kreowania i podtrzymania przewagi.

Przeczytaj pozostałe komentarze ekspertów »

Zacząć od mierników 

Jarosław Stepaniuk PL

Optymalizacja działań i procesów to obecnie w biznesie codzienność, a nie jeden z elementów przygotowania przedsiębiorstwa do dekoniunktury. Usprawnień w działalności firmy nie należy wprowadzać dopiero wtedy, gdy na horyzoncie pojawią się czarne chmury zwiastujące spowolnienie.

Zwinny łańcuch dostaw 

Marcin Turski PL

Efektywność działalności każdego podmiotu uczestniczącego w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w obliczu występujących problemów, ma ogromnie znaczenie. Optymalizacje realizowane poprzez narzędzia zwinnego zarządzania to gwarancja stabilności biznesu i ciągłości operacyjnej.

Aby zbudować efektywną oraz długofalową strategię optymalizacyjną przedsiębiorstwa, niezbędny jest skuteczny system zarządczy, działający jak dobrze naoliwiony mechanizm. Dzięki niemu możemy reagować z wyprzedzeniem i przewidywać zarówno zagrożenia, jak i szanse pojawiające się przed organizacją. Możemy także zarządzać jej procesami w sposób przemyślany i odpowiedzialny, tak by móc kreować rzeczywistość, a nie działać reaktywnie. Należy mieć przy tym na uwadze, że optymalizacja to nie restrukturyzacja czy downsizing. Działania optymalizacyjne mają przyczynić się przede wszystkim do lepszego podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza w kontekście pogarszającej się sytuacji na rynku. Dlatego konieczne staje się holistyczne spojrzenie na planowanie strategii optymalizacyjnej. Powinna mieć ona na celu wzrost efektywności podejmowanych działań biznesowych i operacyjnych, standaryzację działań oraz wyeliminowanie czynności zbędnych. To pozwoliłoby firmie na osiągnięcie lepszej kontroli kosztów oraz efektywności procesów.

W pracy z polskimi przedsiębiorstwami nad ich możliwościami rozwoju najczęściej pojawiają się dwa obszary do potencjalnej optymalizacji. Pierwszym z nich jest doskonalenie procesów biznesowych, które ma za zadanie zapewnić najlepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa i doprowadzić do wzrostu rentowności oraz potencjału produkcji lub usług. Drugim zaś jest usprawnienie procesów logistycznych, magazynowych i produkcyjnych, które ma na celu zapewnienie firmie trwałej przewagi i doprowadzenie do zwiększenia wydajności, poprawy przepływów pieniężnych oraz, co najważniejsze, ograniczenia kosztów. Eksperci twierdzą, że procesom w organizacji należy przyglądać się nieustannie, bo potencjał optymalizacyjny jest zawsze. Modelowanie i ulepszanie procesów pokazują bowiem prawdziwy obraz organizacji oraz wskazują na obszary, którymi należy zająć się z punktu widzenia usprawnień organizacyjno‑zarządczych. Jak w przypadku budowania każdej strategii, tak i w przypadku strategii optymalizacji punktem startu powinno być ustalenie stanu obecnego i stanu docelowego, czyli miejsca, w którym organizacja chce znaleźć się w przyszłości. Diagnoza pozwala odnaleźć luki strategiczne. Ujawnia, co działa nieefektywnie albo powinno działać lepiej, tak jak w przypadku, gdy chcemy podjąć się nowych inicjatyw czy wdrożyć kolejne innowacje.

W dalszym kroku konieczne staje się zaplanowanie działań optymalizacyjnych oraz zaangażowanie odpowiednich uczestników w zespole. Kluczowe jest wybranie tych obszarów, w których zmiany przyniosą bezpośrednio korzyści i efekty na poziomie całej organizacji. Tu z pomocą przychodzi zarządzanie projektami umożliwiające odpowiednie zaprojektowanie i wdrożenie pakietów optymalizacyjnych w całej firmie, zgodnie z ustalonym harmonogramem i priorytetami. Metodyczne podejście do zarządzania projektami zapewnia dobre przygotowanie, sprawny przebieg i realizację założonych celów zaplanowanego przedsięwzięcia.

Najważniejszym elementem efektywnej optymalizacji są zrozumienie sensu działań i poparcie dla nich, płynące od wszystkich członków organizacji. Wyzwaniem, zwłaszcza w obszarze organizacyjno‑zarządczym, jest skuteczne przygotowanie przedsiębiorstwa do niełatwego procesu zmiany. Z doświadczenia pracy z różnymi firmami wiemy, że opór przed zmianą oraz brak zaangażowania pracowników to najczęstsze bariery skutecznego wdrożenia nowych rozwiązań. Często okazuje się, że głównym problemem jest niezrozumienie przez pracowników sensu prowadzonej optymalizacji. Wpływ na to mogą mieć nieskuteczne zarządzanie zmianą lub brak odpowiedniej strategii wdrożenia, a także jej niewłaściwa komunikacja. Rozwiązaniem jest zaproszenie członków zespołów w kluczowych komórkach organizacyjnych do współpracy przy projektowaniu strategii optymalizacji oraz zachęcenie pracowników, by dzielili się swoim doświadczeniem, współuczestniczyli w kreowaniu rozwiązań i czuli się współodpowiedzialni za ich powodzenie.

Przeczytaj pozostałe artykuły raportu »

Strategia na niepewne czasy 

Jakub Boruc PL

W dobie coraz większej inflacji analitycy i eksperci są zgodni co do tego, że Polskę czeka spowolnienie gospodarcze, choć jego skala nie jest jeszcze znana. Częstą odpowiedzią firm jest nagłe cięcie kosztów, ale dopiero optymalizacja wpisana w długofalową strategię, realizowaną jeszcze w czasach wzrostu, pomaga zwyciężać nawet w niekorzystnej sytuacji gospodarczej.

Pomóż pracownikom lepiej wykorzystywać czas 

Robert Posłajko PL

Projekty optymalizacyjne często wpadają w pułapkę osiągania celów za wszelką cenę. Od pracowników wymaga się, by wykonywali swoje zadania taniej, szybciej i w większej ilości. Wartościowi pracownicy mogą na tym stracić lub zniechęcić się. Zwiększenie efektywności powinno odbywać się przez lepsze wykorzystanie czasu.

Doskonalenie procesów wpisane w kulturę firmy 

Agnieszka Niemira PL

Stale rosnące wymagania klientów odnośnie do rynku logistycznego tworzą potrzebę ciągłego doskonalenia, a wszystko zaczyna się od szczegółowego przyjrzenia się procesom i ich standaryzacji. Poznaj wyzwania, z jakimi zmierzyła się firma Fresh Logistics Polska podczas optymalizacji procesowej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi rozproszonymi w całym kraju.

Sposób na zwiększenie efektywności sprzedaży 

Jakub Boruc PL

Dziś, w dobie nowoczesnych technologii, tradycyjne podejście do sprzedaży bezpośredniej stało się przestarzałe. Co należy zrobić, żeby najnowsze narzędzia faktycznie wspierały sprzedawców? Odpowiedzią na to pytanie jest wdrożenie rozwiązania Salesbook w firmie Fortum.

Agata Stańda

Menedżer w zespole konsultingu w Grant Thornton.


Najpopularniejsze tematy