Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Multilife- holistyczne podejście do dobrostanu

Rośnie znaczenie wellbeingu za sprawą wchodzących na rynek pracy młodych pracowników, którzy priorytetowo traktują work‑life balance i oczekują od pracodawców spersonalizowanej oferty benefitów. Benefit Systems, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, stworzył innowacyjny program MultiLife z nowym spojrzeniem na pojęcie dobrostanu. O tym, jak holistycznie dbać o dobrostan pracowników, opowiada Piotr Szostak, dyrektor ds. strategii rozwoju produktów w Benefit Systems, w rozmowie z Pauliną Chmiel‑Antoniuk.

Zmieniający się rynek pracy stawia przed nami nowe wyzwania, co wymaga elastycznego podejścia i pełnej gotowości do adaptacji zarówno pracodawców, jak i samych pracowników. Dynamika tych zmian sprawiła, że teraz bardziej niż kiedykolwiek zwraca się uwagę na dobrostan pracowników. Jakie podejście ma Benefit Systems do dobrostanu?

Pandemia spowodowała, że zaczęliśmy przykładać wagę do komfortu psychicznego, a także dbania o aspekty poprawiające naszą kondycję psychiczną. Wzrosła również świadomość, że osiągnięcie dobrostanu wymaga zadbania zarówno o kondycję fizyczną, jak i psychiczną. Rośnie znaczenie psychologii pozytywnej, która stała się narzędziem profilaktyki, która daje pozytywne rezultaty, podobnie jak regularne ćwiczenia czy zdrowa dieta. Dobrostan wymaga holistycznego podejścia, dlatego tworząc MultiLife, połączyliśmy troskę o zdrowie psychiczne i fizyczne z innymi aspektami życia, takimi jak sen czy dieta. Praca nad dobrostanem powinna odbywać się wielopoziomowo i obejmować obszary takie jak kariera zawodowa, relacje społeczne, bezpieczeństwo finansowe oraz zdrowie psychiczne i fizyczne. Każdy z tych obszarów jest równie ważny dla poczucia spełnienia i zadowolenia. Zaniedbanie jednego aspektu życia odbija się na pozostałych.

Ponad dziesięć lat temu, w 2013 roku, Human Capital Institute, we współpracy z firmą SuccesFactors, przygotował obszerny raport High‑Impact HR: Challenges and Opportunities Related to Building an Effective, Strategic and Influential HR Function na temat pracy działów zarządzania kapitałem ludzkim, ich wartości i pozycji w organizacji, a także wpływu ich działań na wynik firmy. Wnioski z badań były zaskakujące, ponieważ 75% respondentów negatywnie oceniło pracę działów HR i ich rozumienie biznesu. Jak zmieniło się podejście do działów HR w ostatnich dziesięciu latach?

Rola działów HR w ostatnich latach ewoluuje z tradycyjnej funkcji administracyjnej i obsługi pracowniczej w strategicznego partnera biznesowego. Wynika to przede wszystkim z rosnącej roli kapitału ludzkiego i znaczenia dobrostanu pracowników. Działy HR zaczęły promować zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników, włączając do ogólnej strategii firmy programy wsparcia oraz inne rozwiązania związane z zachowaniem work‑life balance. Współpraca między HR a innymi działami powinna być bardziej strategiczna, ukierunkowana na osiąganie celów biznesowych, przy jednoczesnym dbaniu o dobrostan pracowników. Pojawiają się nowe stanowiska w organizacjach, jak na przykład wellbeing officer, który monitoruje dobrostan pracowników oraz dokonuje oceny skuteczności działań związanych z dobrostanem.

Żeby nad czymś efektywnie pracować, to trzeba monitorować skuteczność realizowanych działań. W jaki sposób organizacje mierzą wyniki, by dokonać oceny skuteczności wdrażanych działań związanych z dobrostanem?

Korzystają z kombinacji różnych metod pomiaru, jednak trudno jest uzyskać kompleksowy obraz działań związanych z dobrostanem pracowników. Dlatego w ramach platformy MultiLife zaproponujemy naszym klientom nowe rozwiązanie. To Wellbeing Score, narzędzie do mierzenia poziomu dobrostanu w organizacji. Pracownicy będą mogli cyklicznie wypełnić ankietę, na podstawie której zbadamy holistycznie poziom ich dobrostanu i zaproponujemy odpowiednie programy i rozwiązania dopasowane do celów każdego pracownika. Z drugiej strony na poziomie organizacji to będzie drogowskaz do odpowiedniego doboru benefitów pozapłacowych. Planujemy oddać gotowe narzędzie do użytku w pierwszym kwartale 2024 roku.

Pomimo że kwestie dobrostanu stają się kluczowe dla wielu organizacji, to według raportu Dobrostan psychiczny pracowników, przygotowanego przez Nationale‑Nederlanden w 2023 roku, coraz więcej pracowników skarży się na złe samopoczucie w pracy, a 2/3 cierpi na syndrom wypalenia zawodowego. Co jest przyczyną tego alarmującego stanu?

Gdy mówimy o wypaleniu zawodowym, podchodzimy do tego złożonego problemu zbyt ogólnie. Przyczyną wypalenia zawodowego i spadku motywacji oraz zadowolenia z pracy mogą być relacje z przełożonymi, ogólna atmosfera w firmie lub nadmiar obowiązków. Każdy element ma bezpośredni wpływ na dobrostan pracowników. Nie pomogą programy naprawcze, motywacyjne czy atrakcyjne benefity, jeśli relacje i kultura organizacyjna nie poprawią się. Aby skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, firma powinna podchodzić do tego problemu systemowo. Warto rozważyć zmierzenie poziomu dobrostanu pracowników, by dostosować programy benefitowe do ich potrzeb. Nie powinniśmy skupiać się na działaniach ad hoc, w formie eventów czy cotygodniowych tematycznych spotkań. Praca nad dobrostanem to długofalowy proces, którego podstawą są kształtowanie świadomości i edukacja pracowników w zakresie zdrowia psychicznego, funkcjonowania naszego mózgu, podejmowania decyzji i radzenia sobie z emocjami. Luka edukacyjna w tym obszarze jest widoczna, ale staramy się ją wypełnić, ponieważ kondycja psychiczna pracowników staje się tematem priorytetowym w dobie licznych zmian i wyzwań.

W obliczu transformacji rynku pracy w kierunku rynku pracownika pracodawcy muszą bardziej zaangażować się w pozyskiwanie pracowników oraz tworzyć atrakcyjne warunki zatrudnienia. Jakie dostrzega pan zmiany w sposobie postrzegania kwestii dobrostanu przez pracodawców i czy są oni gotowi, by się dostosować?

Zmiana w sposobie postrzegania dobrostanu rozpoczyna się od góry. Punktem wyjścia jest zastanowienie się, czy organizacja jest przygotowana na tę rewolucję, szczególnie w obliczu kryzysu i konieczności oszczędzania. Obecnie wielu pracowników jest obciążonych dodatkowymi obowiązkami ze względu na redukcję etatów, co wpływa negatywnie na ich dobrostan. Dążenie do poprawy jakości pracy i dobrostanu pracowników staje się nie tylko dobrą praktyką, ale także koniecznością, aby przyciągnąć i utrzymać największe talenty. Istnieje coraz większa otwartość na różnorodność w zakresie sposobu i miejsca wykonywanych zadań. Pracodawcy muszą wykazać się elastycznością i być gotowi dostosować się do preferencji pracowników. Wyzwania związane z zarządzaniem pokoleniami i dostosowaniem się do nowych trendów mogą być trudne, ale są również szansą na rozwijanie bardziej inkluzywnego i elastycznego środowiska pracy.

Wspominał pan, że podstawą wzrostu znaczenia dobrostanu jest edukacja. Jakie Benefit Systems podejmuje działania w tym zakresie?

Firma podejmuje szereg akcji edukacyjnych, promujących zdrowy styl życia i rozwój osobisty pracowników. Jednym z naszym flagowych działań jest promowanie aktywności fizycznej jako elementu profilaktyki zdrowia w ramach MultiSport. Stworzyliśmy także platformę MultiLife. Jest ona asystentem dobrostanu i w jej ramach są dostępne: konsultacje z lekarzem, psychologiem i dietetykiem, poradniki z zakresu zdrowia i psychologii, programy rozwoju osobistego, kursy językowe i dużo więcej. Współpracujemy z wieloma cenionymi partnerami, aby dostarczyć programy wspierające rozwój pracowników w różnych dziedzinach i w pełni realizować założenia holistycznego podejścia do dobrostanu. Rozwijamy nasze działania edukacyjne, aby podkreślić, jak ważne są rozwój, pozytywne nastawienie, kreatywność, umiejętność skutecznej prospekcji i zdolność do efektywnego uczenia się. Na tym chcemy się w najbliższym czasie skoncentrować.


Najpopularniejsze tematy