biznes technologie innowacje
technologiczna strona biznesu
biznes technologie innowacje
najważniejsze informacje zebrane w jednym miejscu

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Wyzwalanie innowacyjności poprzez działanie społeczne

Wyzwalanie innowacyjności poprzez działanie społeczne

Innowacyjność jest kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej. Jednak nowe idee nie powstają w próżni. Budowanie kultury innowacji można zacząć od angażowania pracowników w działania społeczne. W dobie pracy hybrydowej może oznaczać to aktywizację zarówno globalną, jak i lokalną.

Zadaniowy model pracy i outsourcing pracowników są tańsze, elastyczne i pozwalają łatwiej wprowadzać zmiany, ale nie ułatwia to budowania poczucia wspólnoty, które jest niezbędne, aby wymyślać przełomowe idee.

Oczywiście w dobie postpandemicznego kryzysu outsourcing usług i pracowników, szeroko pojęty hybrydowy model pracy mogą być rozwiązaniem dla firm pozostających w trudnej sytuacji finansowej, ale warto szukać rozwiązań, które pozwolą na choćby elementarne wspieranie innowacyjności.

Na naszych łamach wielokrotnie pisaliśmy o budowaniu i wspieraniu kultury innowacji zespołów pracujących zdalnie i w modelu zadaniowym (między innymi w tekście „Jak pielęgnować kulturę organizacyjną, gdy wszyscy pracują zdalnie”). Jak jednak wyzwalać innowacyjność poprzez intraprzedsiębiorczość społeczną, czyli przedsiębiorczość kultywowaną w obrębie organizacji, skupioną na celach społecznych?

PRZECZYTAJ TAKŻE »

Jak pielęgnować kulturę organizacyjną, gdy wszyscy pracują zdalnie  

Jennifer Howard-Grenville

Wywołany pandemią koronawirusa biurowy exodus grozi osłabieniem kultury organizacyjnej, jeśli przywódcy nie podejmą działań, aby ją wspierać. 

Koncepcja intraprzedsiębiorczości społecznej pojawiła się jako sposób zwiększenia zaangażowania pracowników w inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Intraprzedsiębiorczość pojawia się, gdy pracownicy angażują się w działania społeczne, niekoniecznie związane z firmą, w której są zatrudnieni. Korzyść dla firmy nie jest wyraźna. Działalność pracownika, choć wspierana przez firmę, nie musi przynosić jej bezpośrednich profitów. Realną wartością staje się wzmacnianie lojalności pracowników i jego przywiązania do wartości organizacji, a także do współpracowników.

Na polskim podwórku przykładem takiego działania jest Szlachetna Paczka (ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej). W pracę przy pozyskiwaniu i dystrybucji szlachetnych paczek angażują się nie tylko pracownicy dużych korporacji, ale także małych firm. Taki wolontariat kształci zdolności organizacyjne i komunikacyjne kluczowe w każdym biznesie, nienależnie od skali. Spotkania w ramach wolontariatu czy działań społecznych mogą skutkować pojawianiem się nowych pomysłów. Także tych, które potem można wprowadzić w firmie.

Działacze społeczni często zaczynają jako samotne wilki walczące o sprawy jakiejś grupy, ale są w stanie uwolnić wielką wartość. Na przykład Erin Fitzgerald, dyrektor generalny U.S. Farmers & Ranchers in Action, była w stanie przekonać kierownictwo centralnej organizacji amerykańskiego przemysłu mleczarskiego, Dairy Management Inc., do opracowania branżowego zestawu celów społecznych i środowiskowych. Przez ponad dekadę pracowała, aby uruchomić projekty środowiskowe o łącznej wartości 238 milionów dolarów.

Korzyści społeczne, korzyści biznesowe

Korzyści z intraprzedsiębiorczości społecznej to nie tylko więcej innowacyjnych idei, ale także większe zaangażowanie pracowników, zmniejszona rotacja, a także lepszy firmowy wizerunek. Społeczna intraprzedsiębiorczość jest okazją dla firm do wymyślania nowatorskich rozwiązań problemów społecznych przy jednoczesnym promowaniu zaangażowania i wydajności pracowników. Pozwala im również ogólnie stać się innowacyjnymi.

Dla pracowników intraprzedsiębiorczość społeczna może być istotną okazją do wykorzystania swoich umiejętności i pasji do zrobienia czegoś znaczącego poprzez własną pracę. To z kolei może ułatwić poczucie dumy, przynależności i dobrego samopoczucia oraz stworzyć nowy poziom zaangażowania.

Oto cztery kroki pozwalające skutecznie zarządzać społeczną innowacyjnością pracowników

1.    Wspieraj i rozwijaj działalność społeczną. Pracownicy w modelu pracy hybrydowej często mają trudności z rozwijaniem swoich pomysłów z powodu izolacji i braku poczucia wsparcia. Należy więc wspierać pracowników w procesie działania społecznego, inicjować tego typu akcje, łączyć zespoły i w razie potrzeby koordynować ich działania.

2.    Pokaż, że kolektyw rządzi. Jednostki mogą błyszczeć jako gwiazdy wolontariatu, ale dopiero działanie grupowe może przynieść realne efekty. Dopiero to może przynieść realną korzyść społeczną i biznesową, bowiem dopiero w grupie pojawiają się właściwe spięcia, które mogę sprzyjać rodzeniu nowych idei.

3.    Zabezpiecz zasoby na działalność społeczną. Firmy muszą przygotować fundusze, za pomocą których mogą wspierać działania społeczne pracowników. Nie jest dobrze, gdy dobre chęci pracowników rozbijają się o braki finansowe. Taka inwestycja na pewno się zwróci.

4.    Pamiętaj, że działalność społeczna powinna pasować do twojego biznesu. Zachęcając pracowników do działania, warto zwrócić uwagę, w co się angażują. Ich udział w akcjach, które stoją w sprzeczności z celami firmy, może jej zaszkodzić.

Źródła
Ante Glavas, Erin Fitzgerald; The process of voluntary radical change for corporate social responsibility: The case of the dairy industry, „Journal of Business Research”, marzec 2020.

McKinsey & Company; Purpose: Shifting from why to how, McKinsey Quarterly, kwiecień 2020.

Bradley Googins, Philip Mirvis; Engaging Employees as Social Innovators, California Management Review, maj 2018.

Rafał Pikuła

Redaktor MIT Sloan Management Review Polska.