Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Pięć sposobów, by dać się zobaczyć i usłyszeć w miejscu pracy

Poruszanie się w złożonym środowisku pracy wymaga przemyślanej strategii, aby Twoje zdanie było wyraźnie słyszane. Od wpływania na kluczowe decyzje, po udział w znaczących projektach oraz umiejętność zaznaczenia swojej obecności są czynnikami skutecznego kierowania karierą. Oto pięć technik, które mają na celu podniesienie Twojej widoczności, dzięki czemu Twoje starania zostaną nie tylko zauważone, ale także docenione.

1. Budowanie strategicznych relacji

Zacznij od obserwacji i zrozumienia dynamiki komunikacji w twoim miejscu pracy. Każda organizacja ma swoją unikalną kulturę, a dopasowanie twojego podejścia do tego kontekstu może znacząco zwiększyć twoje szanse na bycie wysłuchanym. Zwróć uwagę na to, jak podejmowane są decyzje, kto ma największe wpływy i w jaki sposób zwykle prezentowane i dyskutowane są pomysły. Po zrozumieniu kultury twojego miejsca pracy następnym krokiem jest aktywne angażowanie się w budowanie strategicznych relacji wewnątrz firmy. To działanie wykracza poza zwykłe towarzyszenie; obejmuje identyfikowanie i nawiązywanie kontaktów z kluczowymi osobami, które mają wpływ lub zdolności decyzyjne.

Szukaj okazji do wspierania lub współpracy przy projektach i inicjatywach, które są ważne dla tych wpływowych osób. Może to obejmować oferowanie swojej wiedzy, dzielenie się zasobami lub dostarczanie cennych spostrzeżeń. Poprzez budowanie dobrych relacji i demonstrowanie swojej wartości, tworzysz fundament, na którym twoje opinie będą nie tylko słyszane, ale także wspierane przez te kluczowe postaci. Sieciowanie w ten sposób nie tylko zwiększa Twoją widoczność w organizacji, ale również pozycjonuje cię jako wiarygodnego i kompetentnego członka zespołu, otwierając drogę dla twoich pomysłów, zdobycia poparcia i wsparcia.

Podkreślaj znaczenie wzajemnych korzyści w tych relacjach. Nie chodzi tylko o to, co możesz zyskać, ale także o to, jak możesz przyczynić się do sukcesu swoich kolegów i firmy jako całości. Będąc niezawodnym i wspierającym sojusznikiem, naturalnie sprzyjasz stworzeniu środowiska, w którym inni są bardziej skłonni wspierać twoje inicjatywy. To strategiczne podejście do budowania relacji w miejscu pracy może przekształcić twoją sieć w potężny katalizator realizacji twoich celów i wzmacniania twojego głosu w organizacji.

2. Rozwijaj swoje umiejętności komunikacyjne

Efektywna komunikacja jest kluczowa, aby być słyszanym. Obejmuje to zarówno sposób, w jaki mówisz, jak i sposób, w jaki słuchasz. Praktykuj klarowne, zwięzłe i  efektywne komunikowanie się. Dopasuj swoje przesłanie do odbiorcy, koncentrując się na kluczowych punktach i korzyściach płynących z twoich pomysłów. Równie ważne jest aktywne słuchanie. Wykaż autentyczne zainteresowanie pomysłami i informacjami zwrotnymi innych, co sprzyja tworzeniu wzajemnego środowiska, w którym każdy czuje się doceniany i wysłuchany.

Poza umiejętnościami werbalnymi rozwijanie komunikacji niewerbalnej również może odgrywać znaczącą rolę. Obejmuje to utrzymywanie kontaktu wzrokowego, stosowanie odpowiednich gestów oraz okazywanie otwartości i przyjmowania informacji, przybierając odpowiednią postawę i mimikę twarzy. Biegłość w tych aspektach komunikacji sprawi, że staniesz się bardziej przekonującym mówcą i uważnym słuchaczem, co ostatecznie wzmocni twoje wpływy i zaznaczy wyraźną obecność w każdym profesjonalnym środowisku.

Ponadto nieustannie dąż do poprawy swoich umiejętności komunikacyjnych, poszukując informacji zwrotnych od kolegów i mentorów. Angażuj się w ćwiczenia, które wyzwalają Twoje umiejętności wystąpień publicznych, negocjacji i perswazyjnego pisania. Rozważ uczestnictwo w warsztatach lub grupach skoncentrowanych na rozwoju komunikacji. Poprzez aktywne rozwijanie tych umiejętności zapewnisz, że twój głos nie tylko będzie słyszany, ale także szanowany i ceniony w interakcjach wewnątrz firmy.

3. Mów z pewnością siebie

Znaczenie pewności siebie w komunikacji podkreśla dogłębne badanie przeprowadzone przez Chak Fu Lama, Alexandra Romneya, Daniela Newtona i Wen Wu, opublikowane w zeszłym roku w „Personnel Psychology”.  To badanie wyjaśnia subtelności „zapytania głosowego” jako efektywnej metody komunikacji, zwłaszcza w kontekście interakcji między liderem a pracownikiem. Zapytanie głosowe polega na formułowaniu sugestii czy zastrzeżeń w formie pytań, co może przyczynić się do uzyskania poparcia bez konieczności bezpośredniej konfrontacji czy podważania autorytetu lidera. Ta strategia, oparta na teorii komplementarności dominacji, wskazuje, że takie podejście może wzmocnić poczucie wpływu u lidera, szczególnie kiedy jego dominacja jest wyraźna.

W praktyce oznacza to aktywne szukanie możliwości wyrażenia swoich pomysłów, czy to przez prezentacje, spotkania, czy nieformalne rozmowy. Taka aktywność stanowi okazję do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, co sprawia, że twoje przekazy są bardziej przekonujące, a twoja obecność bardziej wpływowa. Badanie podkreśla również wagę informacji zwrotnej w doskonaleniu technik komunikacji, zaznaczając, że pewność siebie buduje się stopniowo poprzez ciągłą praktykę i ekspozycję.

Podstawowym wnioskiem płynącym z badań jest potwierdzenie zapytania głosowego jako strategii, która łączy asertywność z taktem, promując bardziej inkluzyjne i wzmacniające podejście do komunikacji organizacyjnej. Stosując to podejście, jednostki mogą efektywniej poruszać się po złożonych strukturach miejsca pracy, zdobywając poparcie dla inicjatyw nastawionych na zmiany, unikając przy tym oporu czy podważania autorytetu lidera. To spostrzeżenie jest niezwykle cenne dla każdego, kto dąży do rozwijania pewności siebie, posiadania wpływowego głosu w swojej karierze zawodowej, umacniając przekonanie, że siła komunikacji nie leży tylko w treści, ale także w sposobie jej przekazywania.Początek formularza

Pamiętaj, że pewność siebie buduje się długofalowo na bazie doświadczenia i praktyki. Dlatego wykorzystaj każdą okazję, by się wypowiedzieć, wiedząc, że każda taka okazja to krok w kierunku stania się bardziej pewnym siebie i wpływowym w twojej organizacji.

4. Wykorzystaj różne kanały komunikacji

Wchodząc w drugi kwartał 2024 roku, masz możliwość korzystania z licznych kanałów, które umożliwią Ci wypowiadanie się. Poza standardowymi spotkaniami i rozmowami indywidualnymi warto rozważyć pisanie artykułów do firmowego biuletynu, aktywność na wewnętrznych forach lub nawet założenie bloga, o ile jest to wspierane przez twoją organizację. Te platformy oferują dodatkowe możliwości dzielenia się twoimi spostrzeżeniami i pomysłami, co pozwala dotrzeć do większej liczby odbiorców w twojej firmie.

Korzystaj z mediów społecznościowych i narzędzi do komunikacji cyfrowej, które są preferowane przez Twoją firmę. Niezależnie od tego, czy jest to Slack, Microsoft Teams czy inna platforma, angażowanie się w te cyfrowe przestrzenie mogą wzmocnić siłę Twojego głosu. Twórz treści podkreślające Twoją wiedzę fachową, udostępniaj cenne spostrzeżenia lub inicjuj znaczące rozmowy. Bądź konsekwentny i proaktywny na tych kanałach, oferując pomoc, odpowiadając na pytania i uczestnicząc w dyskusjach. Takie podejście wielokanałowe nie tylko różnicuje metody Twojej komunikacji, ale również wzmacnia obecność i autorytet intelektualny w organizacji, czyniąc głos trudnym do zignorowania.

Ponadto nie lekceważ siły treści wizualnych, takich jak infografiki, filmy i prezentacje, które przekażą Twoje wiadomości w atrakcyjnej i łatwo przyswajalnej formie. Wizualizacje mogą komunikować skomplikowane pomysły efektywniej niż sam tekst, szczególnie w formatach cyfrowych, gdzie czas uwagi może być krótszy. Rozważ współpracę z innymi w celu tworzenia treści, które prezentują waszą zbiorową wiedzę fachową i spostrzeżenia, dalej wzmacniając Twój głos i zasięg w ramach firmy.

5. Bądź wytrwały, ale cierpliwy

Wytrwałość jest kluczowa, gdy próbujesz dać się usłyszeć. Jeśli Twoje pomysły nie zostaną od razu zaakceptowane, nie zrażaj się. Oceń, co można by poprawić w Twojej prezentacji lub propozycji, i spróbuj ponownie. Jednak równie ważne jest, aby równoważyć wytrwałość z cierpliwością. Zrozum, że zmiana i akceptacja mogą wymagać czasu, a ciągłe naciskanie bez uwzględnienia odpowiedniego momentu lub kontekstu może przynieść odwrotny skutek.

Zastosuj strategię łączącą odporność z elastycznością. Gdy napotkasz przeciwności, potraktuj to jako szansę na udoskonalenie swojego podejścia i pozyskanie szerszego wsparcia. Angażuj osoby sceptycznie nastawione, starając się zrozumieć ich punkt widzenia i rozwiać ich wątpliwości. Cierpliwość nie oznacza bezczynności; oznacza strategiczne planowanie, kiedy i jak prezentujesz swoje pomysły. Celebruj drobne sukcesy na swojej drodze i wykorzystuj je jako fundament do osiągnięcia większych sukcesów. Bycie zarówno wytrwałym, jak i cierpliwym pokazuje Twoje zaangażowanie na rzecz pozytywnych zmian oraz szacunek dla tempa i procesów organizacji, co ostatecznie może prowadzić do bardziej znaczącego i trwałego wpływu.

Przyjmując te strategie, możesz zwiększyć swoją widoczność i wpływ w firmie, przyczyniając się zarówno do własnego rozwoju osobistego, jak i sukcesu Twojego zespołu. Pamiętaj, każdy głos ma znaczenie, a dać się usłyszeć to potężny krok na drodze do osiągnięcia swoich celów zawodowych.

Ben Laker

profesor przywództwa w Henley Business School i współautor książki "Too Proud to Lead: How Hubris Can Destroy Effective Leadership and what to do about it" (Bloomsbury, 2021).

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy