Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Jak zrównoważyć długi staż pracy z rozwojem kariery zawodowej

Jak długo można pozostać na jednym stanowisku? Nie chodzi tylko o liczbę przepracowanych lat, ale o ocenę stopnia rozwoju, możliwości i zdolności adaptacyjnych. Mimo że często zachwala się korzyści płynące z lojalności i stabilności, to istnieje tak zwany punkt krytyczny, w którym poczucie komfortu prowadzi do stanu zadowolenia, a perspektywy wzrostu i rozwoju zaczynają blednąć.

Zastanawiając się nad optymalną długością stażu na danym stanowisku, ważne jest, aby zrozumieć wpływ, jaki długi staż może mieć na rozwój zawodowy i wzrost. Długoterminowe zaangażowanie w daną rolę świadczy o lojalności i może prowadzić do rozwoju głębokiej, specjalistycznej wiedzy, ale z drugiej strony może również stać się mieczem obosiecznym. Na rynku pracy, który nieustannie ewoluuje, a wszystkie branże regularnie zmagają się z zakłóceniami, spowodowanymi rozwojem nowych technologii i pojawieniem się nowych strategii, zbyt długie pozostawanie w jednej roli może ograniczyć ekspozycję na nowe wyzwania i innowacje.

W dłuższej perspektywie może to zmniejszyć zdolności adaptacyjne i ograniczyć możliwości rynkowe. W erze, w której wszechstronność i zróżnicowany zestaw umiejętności są coraz bardziej cenione, znalezienie równowagi między głęboką wiedzą specjalistyczną a szeroką bazą doświadczeń staje się niezbędne. Istotny jest również psychologiczny wpływ długiego stażu pracy na danym stanowisku, biorąc pod uwagę fakt, że ludzka natura ma tendencję do dążenia do komfortu i stabilności.

Jednak z biegiem czasu pozostawanie w tej samej roli może prowadzić do spadku motywacji, zmniejszenia dążenia do pokonywania nowych wyzwań i potencjalnego spadku poziomu zaangażowania. Komfort posiadanych znajomości, choć początkowo atrakcyjny, może prowadzić do płaskowyżu w rozwoju osobistym i zawodowym. Taka stagnacja nie tylko wpływa na trajektorię kariery danej osoby, ale może również wpływać na jej ogólną satysfakcję z pracy i samopoczucie psychiczne. Z perspektywy organizacji konsekwencje długiego stażu pracy na danym stanowisku są równie ważne.

Organizacje są żywymi organizmami, które rosną i ewoluują, a ich pracownicy powinni odzwierciedlać tę ewolucję. Pracownicy, którzy pozostają w tej samej roli przez dłuższy czas, mogą nie być zsynchronizowani ze zmieniającą się kulturą, celami i strategiami organizacji. Wraz z nowym przywództwem często się pojawiają nowe wizje i zmiany strategiczne, które wymagają innych umiejętności i perspektyw. Zdolność do adaptacji i dostosowania się do tych zmian ma kluczowe znaczenie zarówno dla sukcesu jednostki, jak i organizacji. Sam rynek pracy przeszedł w ostatnich latach znaczące transformacje. Wraz z pojawieniem się ekonomii pracy dorywczej, wzrostem popularności pracy zdalnej i przesunięciem nacisku na bardziej zróżnicowany zestaw umiejętności i doświadczeń tradycyjna koncepcja stażu pracy została przedefiniowana.

Firmy obecnie cenią sobie różnorodne doświadczenia, ponieważ mogą one wnieść świeże perspektywy, innowacyjne pomysły i odporność ukształtowaną przez różnorodne wyzwania zawodowe. Bycie na bieżąco z tymi trendami rynkowymi i zrozumienie, w jaki sposób wpływają one na perspektywy samej kariery, jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji o pozostaniu lub odejściu z obecnej roli. Rozpoznanie, kiedy nadszedł czas, aby odejść z danej roli, jest indywidualną decyzją, która wymaga starannej introspekcji. Wymaga ona oceny osobistej i zawodowej satysfakcji, przydatności na obecnym rynku i zgodności z przyszłymi aspiracjami zawodowymi.

Oznakami, że nadszedł czas na poszukiwanie nowych możliwości, jest poczucie braku wyzwań, brak entuzjazmu dla codziennych obowiązków lub poczucie, że umiejętności i talenty nie są w pełni wykorzystywane. Co więcej, poczucie niezgodności z wartościami organizacji lub kierunkiem strategicznym może również sygnalizować, że zmiana okaże się korzystna. Podjęcie decyzji o opuszczeniu znanej roli nigdy nie jest łatwe. Wiąże się z wyjściem ze strefy komfortu i wyruszeniem w nieznane. Krok ten może być jednak kluczowy dla rozwoju osobistego i rozwoju kariery. Ważne jest, aby regularnie oceniać swoją ścieżkę kariery, wyznaczać cele osobiste i zawodowe oraz zastanawiać się, czy obecna rola sprzyja osiągnięciu tych celów.

Nawiązywanie kontaktów, zarówno w ramach obecnej organizacji, jak i poza nią, oraz bycie na bieżąco z trendami branżowymi może zapewnić cenny wgląd, kiedy może nadejść czas na zmianę. Warto również uwzględnić szersze cele życiowe i okoliczności osobiste, które wpływają na decyzje zawodowe. Czynniki takie jak równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, zobowiązania rodzinne i osobiste samopoczucie odgrywają istotną rolę w określaniu właściwego czasu na poszukiwanie nowych wyzwań.

Sytuacja każdej osoby jest wyjątkowa, a to, co stanowi o „zbyt długo” w danej roli, różni się znacznie w zależności od czynników osobistych. Podsumowując pytanie o to, jak długo jest za długo na danym stanowisku, można stwierdzić, że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Jest to indywidualna decyzja, na którą wpływa niezliczona ilość czynników, w tym osobiste cele zawodowe, okoliczności, trendy rynkowe i dynamika organizacyjna.

Kluczem do zachowania równowagi jest docenianie stabilności i wiedzy specjalistycznej, które wiążą się z długim stażem pracy, przy jednoczesnym zachowaniu czujności wobec ryzyka stagnacji i braku znaczenia. Regularna samoocena, w połączeniu ze zrozumieniem ewoluującego rynku pracy, pomoże profesjonalistom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich ścieżek kariery. Ostatecznym celem powinno być zapewnienie, że dana rola będzie motorem do dalszego rozwoju, nauki i spełnienia.

Ben Laker

profesor przywództwa w Henley Business School i współautor książki "Too Proud to Lead: How Hubris Can Destroy Effective Leadership and what to do about it" (Bloomsbury, 2021).

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy