Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
5 tekstów na temat współpracy

W czasach, gdy przytłaczająca większość organizacji przechodzi na hybrydowy model pracy, pojawia się szereg wyzwań związanych z takim podziałem zadań i z takim ułożeniem kanałów komunikacyjnych, by mogły one funkcjonować w sposób najbardziej efektywny. Aby pomóc ci poradzić sobie z podobnymi wyzwaniami w twojej organizacji, przypominamy pięć popularnych ostatnio artykułów poświęconych współpracy w nowej rzeczywistości.

1. Jak unikać niezamierzonych skutków wykorzystania technologii komunikacyjnych

Praca zdalna dała wielu z nas możliwość dostosowania się do nowych sposobów interakcji z naszymi współpracownikami. Wszechobecność technologii w całym okresie pandemii wzmocniła nacisk na pracę wirtualną, umożliwiając zespołom wspólne wykonywanie zadań nawet wtedy, gdy normalne biura są zamknięte. W tych okolicznościach, technologie współpracy przynoszą organizacjom wiele korzyści, ale niosą ze sobą również ryzyko izolacji, wykluczenia, nadzoru i autocenzury.

2. Dyskutuj, by stworzyć lepszą strategię

Sformułowanie dobrej strategii bywa naprawdę trudne. W anonimowym badaniu przeprowadzonym w 2019 roku przez organizację Strategy& (będącą częścią PwC) tylko 37% z 6 tysięcy respondentów wybranych spośród kadry kierowniczej wyższego szczebla stwierdziło, że ich firma ma dobrze zdefiniowaną strategię, a tylko 35% wierzyło, że strategia ich firmy doprowadzi do sukcesu. Autorzy artykułu przekonują, że aby taką strategię stworzyć konieczne są trzy elementy: formalne procesy, konstruktywna debata i logiczny rygor.

3. Czy prowadzenie spotkań w trybie mieszanym ma sens?

Wiele organizacji zakłada, że tej jesieni w końcu do biur wrócą ich pracownicy. Ale nie wszyscy. Menedżerowie wyższego szczebla zadają więc sobie pytanie, jak zarządzać załogą, skoro tylko jej część pracuje w biurze. W tym kontekście warto pamiętać, że jeśli w spotkaniu stacjonarnym uczestniczą również osoby łączące się zdalnie, może to działać na ich niekorzyść. Jednak są sposoby, aby wyrównać szanse.

4. Elastyczność pracy przy zachowaniu sieci kontaktów

W niedawnym badaniu MIT Sloan Management Review oraz Deloitte, 87% menedżerów stwierdziło, że pracownicy zewnętrzni – w tym pracownicy kontraktowi, dostawcy usług czy twórcy aplikacji – stanowią część ich zespołów. Liderzy cenią sobie elastyczność, jaką dają stanowiska kontraktowe. Wielu z nich zastanawia się jednak, czy ekosystemy talentów funkcjonujące w ich organizacjach można poszerzyć i pogłębić. Ostatnie doświadczenia z rozwojem pracy zdalnej potwierdziły ten potencjał.

5. W trakcie zmiany kultury organizacji unikaj powszechnych pułapek

W czasie, kiedy organizacje pracują nad złożoną strategią powrotu do biur i ustalają, jak zarządzać pracownikami w warunkach pracy hybrydowej, potrzeba kształtowania – i zachowania – efektywnej kultury organizacyjnej jest oczywista. Kreowanie pożądanej kultury to krytyczne zadanie w organizacji zdolnej do adaptacji, która może reagować w szybkim tempie na pojawiające się wyzwania i możliwości. Pamiętać należy jednak, że nowe działania muszą stać się nawykami, aby firma osiągnęła pozytywną i trwałą zmianę.


Najpopularniejsze tematy