Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
#zdrowiej w pracy - polityka prozdrowotna , która wzmacnia employer branding firmy
Powiększ tekst
Udostępnij
Pobierz pdf

Pandemia i dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość społeczno- -gospodarcza sprawiły, że działy personalne firm muszą zmierzyć się z nowymi zjawiskami. Badanie przeprowadzone na zlecenie enel‑med we współpracy z IR Center pokazuje, że 90% badanych wśród najważniejszych trosk codzienności wymienia zdrowie swoje i swojej rodziny. Dlatego częścią strategii employer branding stają się kompleksowe rozwiązania wellbeing, stawiające na równi profilaktykę i edukację zdrowotną, ochronę zdrowia oraz spersonalizowaną ofertę leczenia.

JAK WYNIKA Z RAPORTU „Rola pracodawcy w czasach nieustannych zmian – jak personalizować ofertę dla pracowników i wyjść naprzeciw ich potrzebom?”, przeprowadzonego na próbie 900 osób z różnych branż (m.in. budownictwo, IT, produkcja i white collars), coraz więcej osób zauważa, że optymalne funkcjonowanie zarówno w pracy, jak i sferze prywatnej wymaga holistycznego podejścia do zdrowia. Dodatkowo ewolucja modelu pracy, gwałtowny wzrost cen oraz toczący się w Ukrainie konflikt zbrojny u wielu osób spowodowały realne poczucie zagrożenia, równocześnie uświadamiając, że konieczna jest zmiana przyzwyczajeń i poszukiwanie rozwiązań dla nowych wyzwań.

Jak wynika z analizy IR Center, w 2023 roku o pozycji i przewadze konkurencyjnej na rynku może zdecydować przyjęta w organizacji strategia zarządzania zdrowiem. Aż 73% badanych podkreśla, że abonament medyczny w miejscu pracy jest dla nich ważny, zaś co czwarta osoba uważa go za obowiązek pracodawcy. Mimo to benefit ten wciąż nie jest standardem – posiada go niewiele ponad 40% zatrudnionych. Są to głównie osoby pracujące w firmach powyżej 250 pracowników. W małych przedsiębiorstwach opiekę medyczną ma zapewnioną mniej niż jedna trzecia respondentów.

Tymczasem firmy oferujące pracownikom opiekę zdrowotną są postrzegane jako lepiej dbające o zatrudnionych (77%) oraz chętniej polecane jako pracodawcy (69%). Respondenci podkreślają, że lepiej czują się w takich miejscach pracy, są bardziej zmotywowani i zaangażowani. Co istotne, teza ta dotyczy każdego pracodawcy, bez względu na wielkość organizacji.

Zmiana oczekiwań i priorytetów pracowników sprawia, że ewoluuje również podejście firm do polityki HR na rzecz szerszej koncepcji People & Culture. Podstawowym zadaniem staje się budowa zaangażowania i efektywności biznesowej przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom poczucia bezpieczeństwa, w tym zarządzania zdrowiem.

Planując długoterminową strategię zdrowotną firmy, warto uwzględnić:

 1. dobrze skrojoną politykę prozdrowotną – rozwiązanie oparte o pakiet medyczny, sprawdzony program profilaktyczny oraz edukację zdrowotną;

 2. personalizację usług na podstawie analizy demograficznej i badania potrzeb, zrealizowane we współpracy z doświadczonym partnerem medycznym;

 3. jasną i pełną szacunku komunikację dotyczącą akcji zdrowotnych w miejscu pracy, jak np. pozwolenie na realizację szczepień czy badań profilaktycznych w biurze w czasie pracy

Obserwując trendy i zapotrzebowanie na niestandardowe rozwiązania zarówno wśród pracowników Grupy, jak również klientów, enel‑med rozszerzył swoją ofertę o kompleksowe rozwiązanie pn. enel‑med dla zdrowia – jest to program realizowany w formie dedykowanych szkoleń online i webinarów, który po fazie pilotażu jest już wdrażany wśród szerokiego grona pracodawców. Jego uczestnicy otrzymują dostęp do eksperckich newsletterów z zakresu profilaktyki i zachowań prozdrowotnych. Program ten uwzględnia też sprawdzone scenariusze realizacji akcji profilaktycznych (np. firmowy „Dzień dla zdrowia” ogranizowany w celu wczesnego wykrycia chorób cywilizacyjnych lub oceny ryzyka ich wystąpienia), możliwość uruchomienia infolinii pomocy psychologicznej, audyt ergonomii przestrzeni i sprzętów biurowych oraz realizację wybranej diagnostyki i szczepień w siedzibie partnera. Firma otrzymuje pakiet materiałów do odpowiedniej komunikacji wdrożenia, w tym materiały drukowane i kreacje graficzne.

Program enel‑med dla zdrowia został zaprojektowany przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i w fazie pilotażowej wdrożono go we wszystkich podmiotach Grupy ENEL‑MED. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają zarówno najnowszą wiedzę z zakresu trendów zdrowotnych i dobrych praktyk personalnych, jak również stanowią efekt dotychczasowych doświadczeń HR spółki. Standardem jest tu oczywiście opieka medyczna w placówkach enel‑med, zatrudnieni mają również dostęp do karty sportowej, kursu pierwszej pomocy i tematycznych akcji profilaktycznych (np. zarządzanie stresem).

Rozszerzając ofertę profilaktyczną, enel‑med zaproponował swojemu personelowi i klientom przede wszystkim szeroki wachlarz tematów profilaktycznych. Wśród tematów, które cieszyły się największym zainteresowaniem, były:

 • stres w pandemii;

 • koronawirus;

 • świadome odżywianie;

 • profilaktyka bólów kręgosłupa;

 • profilaktyka najczęstszych nowotworów;

 • sposoby radzenia sobie ze stresem;

 • szczepienia p/COVID‑19;

 • techniki relaksacji;

 • pierwsza pomoc.

W ramach programu enel‑med dla zdrowia przeszkolono łącznie 4 tys. osób, w tym pracowników i uczestniczących w pilotażu partnerów biznesowych. W najpopularniejszych z nich wzięło udział 60–70% personelu enel‑med. Szczególnym powodzeniem cieszyły się kursy pierwszej pomocy i zarządzania stresem. W Grupie ENEL‑MED w szkoleniach najchętniej brali udział pracownicy administracji, pielęgniarki, lekarze przychodni specjalistycznych, lekarze stomatolodzy oraz specjaliści RTG. Szkolenia związane z zarządzaniem stresem i emocjami były szczególnie często wybierane przez pracowników biurowych, a techniki relaksacji cieszyły się dużym zainteresowaniem personelu medycznego. Analiza wewnętrzna wykazała, że pełna realizacja programu enel‑med dla zdrowia podnosi satysfakcję i zaangażowanie pracowników oraz istotnie wpływa na wzrost ocen w badaniu NPS. Partnerzy biznesowi, którzy zdecydują się na zmianę swojej polityki zdrowotnej we współpracy z enel‑med, otrzymają wsparcie eksperckie na każdym etapie realizacji programu, a po jego zakończeniu specjalny certyfikat.

Alina Smolarek, dyrektor HR w Centrum Medycznym ENEL‑MED

Zmiana myślenia o polityce employer branding oraz rozszerzenie jej o komponenty prozdrowotne ma nie tylko ogromny wpływ na budowę kultury organizacyjnej, ale również przekłada się na wyniki biznesowe firmy. Zaangażowanie koreluje z wydajnością, jakością obsługi klienta i rentownością organizacji. Eksperci dowodzą, że już przy 5‑procentowym wzroście indeksu zaangażowania pracowników zysk firmy podnosi się o prawie 1%. Zadowoleni pracownicy są o 43% bardziej produktywni oraz mniej rotują. Z raportu „Kapitał Zdrowia 2020” wynika, że aż 4 na 5 członków kadry zarządzającej już w okresie pandemii COVID‑19 zwiększyło wydatki na zdrowie w swoich zespołach.

Wśród menedżerów rośnie świadomość, że dobrostan pracowników wpływa nie tylko na motywację i wydajność, ale także na wyniki finansowe. Pracodawcy, którzy potraktują politykę prozdrowotną strategicznie, zdobędą znaczącą przewagę konkurencyjną.


Najpopularniejsze tematy