Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Nowoczesna infrastruktura Data Center dla lidera e-commerce

Grupa MODIVO podjęła decyzję o modernizacji swojej infrastruktury Data Center, aby sprostać rosnącym wyzwaniom biznesowym. W partnerstwie z firmą K3System zainwestowała w nowoczesne rozwiązania, które zapewniły nie tylko wysoką wydajność, ale także skalowalność, bezpieczeństwo i ciągłość działania.

Współczesny konsument oczekuje komfortu, sprawnego procesu zakupowego i poczucia bezpieczeństwa. Z tego względu MODIVO, europejski lider specjalizujący się w sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów na rynku e‑commerce, z myślą o zadowoleniu klienta zdecydował się na modernizację infrastruktury Data Center. Głównym celem projektu było dostarczenie i wdrożenie przez K3System enterprisowego systemu informatycznego, zapewniającego wysoką wydajność, skalowalność i ciągłość biznesową (business continuity). Zadanie to stało się kluczowe ze względu na dynamiczny rozwój biznesu MODIVO oraz wzrost transakcji e‑commerce.

Modernizacja infrastruktury IT

Projekt obejmował wymianę środowiska produkcyjnego, w tym serwerów, macierzy, wirtualizatora i sieci SAN. K3System dostarczyło wydajną i skalowalną infrastrukturę, gotową sprostać wymaganiom przez co najmniej pięć lat. Istotnym aspektem było również zapewnienie stałej dostępności do danych poprzez działanie w klastrze na dwóch lokalizacjach.

Zaproponowaliśmy kompleksowe rozwiązanie, w którym kluczowym elementem były macierze IBM FlashSystem 7300 z funkcją IBM HyperSwap. Ta zaawansowana technologia umożliwia automatyczne przełączanie na drugi system w przypadku awarii, minimalizując przerwy w dostępie do danych. Złożoność infrastruktury dużego sklepu internetowego stanowiła wyzwanie, jednak dzięki precyzyjnie zaprojektowanemu harmonogramowi prac udało się skutecznie zapewnić ciągłość operacji.

Dokonaliśmy także modernizacji systemów przechowywania danych, zwracając uwagę na bezpieczeństwo i dostępność informacji. Zoptymalizowana została również infrastruktura sieciowa, co umożliwiło płynny przepływ danych i zwiększyło efektywność komunikacji między różnymi elementami systemu. W rezultacie K3System skonfigurowało nowoczesne środowisko, które nie tylko spełniało obecne potrzeby MODIVO, ale zostało przygotowane na ewentualne zmiany i rozwój w przyszłości.

Centrum Kompetencji IBM

Kluczową rolę w projekcie odegrało Centrum Kompetencji IBM w K3BusinessPark. To tam odbył się proces analityczny, projektowanie i testowanie rozwiązań przed wdrożeniem. Zespół inżynierów z ponad 15‑letnim doświadczeniem zapewnił kompleksowe wsparcie na etapie analizy środowiska klienta, co pozwoliło dostosować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb MODIVO.

Centrum Kompetencji IBM oferuje nie tylko zaawansowane technologie, ale przede wszystkim wsparcie merytoryczne i edukacyjne. Wśród najważniejszych zasobów Centrum Kompetencji IBM znajdują się wybitni specjaliści Data Center, posiadający bogate doświadczenie w obszarze macierzy, serwerów, systemów LAN (lokalna sieć komputerowa), SAN (sieć obszaru przechowywania), bezpieczeństwa oraz backupu. Centrum Kompetencji IBM w ramach K3System oferuje kompleksowe wsparcie, włączając w to doświadczonych inżynierów Data Center, możliwość przeprowadzania testów w zaawansowanych ośrodkach laboratoryjnych, cykliczne szkolenia w ramach Akademii K3System, dostęp do konsultacji oraz porad dla klientów.

Co istotne, lokalizacja centrum w siedzibie firmy K3System sprzyja regularnym spotkaniom i organizacji wydarzeń, takich jak śniadania technologiczne, które umożliwiają klientom śledzenie nowinek technologicznych, m.in. w dziedzinie rozwiązań IBM.

Spersonalizowany zespół

Dla K3System projekt realizowany dla Grupy MODIVO stanowił kolejne wyjątkowe wyzwanie w dziedzinie informatyki. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia, ponieważ posiada swoją specyfikę, a każdy klient kieruje własne, unikalne oczekiwania i specyficzne wymagania dotyczące środowiska informatycznego. Z tego względu kluczowym elementem sukcesu projektu jest skompletowanie doświadczonego zespołu, profesjonalne nim zarządzanie przez Project Managera, skrupulatne przestrzeganie harmonogramu, efektywna współpraca z najlepszymi dostawcami technologii oraz bliski kontakt z klientem – z pełnym zrozumieniem jego rzeczywistych potrzeb i oczekiwań.

W ciągu 25 lat działalności K3System zdobyło nieocenione doświadczenie. Każdy nowy projekt, który realizujemy, przynosi ze sobą różne wyzwania, ale to sprawia, że mamy szansę ciągle rozwijać nasze umiejętności. W trakcie pracy nad projektem dla firmy MODIVO mieliśmy bezpośredni kontakt z partnerami, takimi jak IBM i Arrow. Podczas współpracy przejawialiśmy synergiczne działanie, łącząc własne zasoby w celu zaprojektowania skutecznych rozwiązań, przeprowadzenia testów wstępnych oraz znalezienia optymalnych koncepcji.

Trwałe partnerstwa biznesowe

Projekt zakończył się pełnym sukcesem, dostarczając nowoczesną infrastrukturę spełniającą oczekiwania klienta. K3System wykazało się elastycznością i profesjonalizmem, radząc sobie z dynamicznym rozwojem biznesu MODIVO i zmieniającymi się warunkami rynkowymi, zwłaszcza w nowej, postpandemicznej perspektywie. Wnioski płynące z tego projektu są wielowymiarowe. Po pierwsze, jeszcze bardziej rozwinęliśmy się w obszarze technologii IBM. Po drugie, wzbogaciliśmy kompetencje w dziedzinie projektów infrastrukturalnych, a po trzecie, utrzymaliśmy długoterminową relację z klientem poprzez zaangażowanie, elastyczność i ciągłe dostosowywanie się do jego potrzeb.

Dla K3System utrzymywanie długoterminowych relacji z klientem stanowi fundament strategii działania. Kierujemy się zasadą zawartą w polskim przysłowiu: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. To podejście doskonale odzwierciedla nasze wartości – jesteśmy zawsze obecni dla klienta, szczególnie w trudnych chwilach, i gotowi do działania nawet w sytuacjach nieszablonowych. Rozumiemy biznes i wierzymy, że takie zaangażowanie pomaga w budowaniu nici zaufania pomiędzy firmą a klientami.

Patrząc w przyszłość, K3System planuje kontynuację rozwoju kompetencji w obszarze projektów infrastrukturalnych i technologii IBM. Jednocześnie zamierzamy utrzymać fundamenty sukcesu, które obejmują uczciwość, profesjonalizm i zaangażowanie w długoterminowe relacje z klientami. Działania te stanowią klucz do budowania trwałych partnerstw biznesowych i osiągania wspólnego sukcesu. •

k3system.com.pl/centrum‑kompetencji‑ibm/

k3system.com.pl/wdrozenia/grupa‑modivo/


Najpopularniejsze tematy