Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Kryzys mówi: sprawdzam wasze wartości

Katarzyna Byczkowska, prezes zarządu BASF Polska, mówi o funkcjonowaniu swojej firmy w obliczu kryzysu i wartościach, którymi kieruje się w codziennej pracy.

Czy BASF już odczuwa skutki COVID‑19?

Dla naszej firmy skutki pandemii były dostrzegalne już w styczniu, ponieważ część produkcji globalnej jest zlokalizowana w Chinach. BASF dostarcza produkty do wielu segmentów gospodarki, które w różnym stopniu zostały nią dotknięte. Branża motoryzacyjna odczuwa je najbardziej dotkliwie, w mniejszym stopniu budownictwo. Są jednak sektory, które – zwłaszcza na początku pandemii – nie odczuły jej negatywnie (np. chemia gospodarcza, kosmetyczna, dodatki do żywności).

Obecna sytuacja może również wywołać efekty pozytywne. Wśród nich dostrzegamy przede wszystkim spore przyspieszenie wprowadzania rozwiązań cyfrowych i wzrost ich znaczenia. Obserwujemy ponadto dużą innowacyjność i kreatywność wśród pracowników, co pozwala zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz minimalizować groźne skutki koronawirusa w gospodarce. Z perspektywy BASF w Polsce najistotniejsze jest teraz zachowanie ciągłości biznesowej i wsparcie dla klientów, przy jednoczesnym wdrożeniu wszelkich środków bezpieczeństwa. W tym celu uruchomiliśmy sztab kryzysowy, który stale monitoruje sytuację i podejmuje decyzje adekwatne do zmiennych warunków. Wprowadzamy także liczne rozwiązania, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom.

Jakie działania, poza zapewnieniem bezpieczeństwa, podjęła firma BASF w stosunku do pracowników?

W ubiegłym roku wdrożyliśmy w BASF Polska nową kulturę organizacyjną. Kluczowymi wartościami, według których staramy się prowadzić firmę, są: atrakcyjność, elastyczność, innowacyjność i otwartość. Wiele naszych działań i projektów w ubiegłym roku i na początku 2020 prowadziliśmy, pokazując, jak ważne są te wartości. Kryzysowy moment, czyli czas pandemii, pokazał, jakie mają one faktyczne przełożenie na nasze codzienne funkcjonowanie. Do tych wartości możemy odnieść aktywność wewnętrzną. Atrakcyjność prezentujemy w licznych działaniach aktywizujących pracowników podczas pracy zdalnej, takich jak: konkursy, wyzwania, spotkania online, „coffee‑time”, webinary... Wszystko po to, aby utrzymać dobry klimat w zespole, tak potrzebny w obecnej sytuacji. Elastyczność to możliwość, a nawet zalecenie, korzystania z pracy zdalnej i zminimalizowanie ryzyka zakażenia się przez pracowników. Innowacyjność to z kolei stopniowe przechodzenie na nowoczesne technologie komunikacyjne pozwalające na ciągłość pracy BASF i współpracy z klientami. Natomiast otwartość to regularny i otwarty dialog z pracownikami, cotygodniowo rozsyłane Q&A, stały feedback i wsłuchanie się w to, czego nasi ludzie się obawiają.

Kluczowymi wartościami kultury organizacyjnej BASF, według których staramy się prowadzić firmę, są: atrakcyjność, elastyczność, innowacyjność i otwartość.

A co robi firma wobec swoich interesariuszy zewnętrznych oraz wobec otoczenia, w którym funkcjonuje?

BASF to koncern międzynarodowy, więc na poziomie globalnym zainicjował akcję „Helping Hands” i dostarczył m.in. 100 milionów masek dla instytucji medycznych oraz regularnie zaopatruje w środki dezynfekujące szpitale zlokalizowane w sąsiedztwie naszych fabryk. Zmieniliśmy także profil produkcyjny niektórych zakładów, które zaczęły regularnie wytwarzać płyny dezynfekujące. Warto też wspomnieć o innowacjach, w tym technologii druku 3D, dzięki której BASF i partnerzy wyprodukowali środki bezpieczeństwa osobistego.

W Polsce ideę odpowiedzialnego biznesu realizujemy poprzez dobre relacje z otoczeniem naszych zakładów oraz pozostawanie w stałym kontakcie z klientami i partnerami. Wsłuchujemy się w ich potrzeby i w miarę możliwości staramy się je wspierać. Współfinansowaliśmy ambulans medyczny dla szpitala w Legnicy, środki ochrony osobistej dla szpitali również w Legnicy i w Myślenicach oraz dla pogotowia ratunkowego w Środzie Śląskiej, gdzie mamy swój największy zakład produkcyjny. Natomiast klientom staramy się zapewniać ciągłość dostaw, nieprzerwane wsparcie techniczne i doradztwo.

Czy w ocenie BASF kryzys wywołany koronawirusem zmieni branżę, w której działa, czy w ogóle zmieni biznes światowy?

Stosowne komunikaty i oficjalne prognozy BASF będziemy publikować po ustabilizowaniu się sytuacji, gdyż obecnie jest na to za wcześnie. Jak już wspominałam, obserwujemy duży wzrost znaczenia i rozwoju rozwiązań cyfrowych. Pandemia pokazała, że są one już nie tylko uzupełnieniem, ale biznesową koniecznością. Możemy też zaobserwować w dużych koncernach zmiany w procesie podejmowania decyzji. Mogą to być w przyszłości procesy mniej globalne, a bardziej lokalne. Być może inwestycje w fabryki czy centra R&D będą lokalizowane nieco bliżej klientów dla zachowania bezpiecznego i bardziej stabilnego łańcucha wartości. Prawdopodobnie zmieni się także styl pracy. Przekonaliśmy się, że formuła pracy zdalnej działa praktycznie tak samo dobrze jak pracy biurowej i zakładam, że po zakończeniu pandemii będzie ona coraz bardziej popularna.

Skutki koronawirusa dla zdrowia ludzi są takie, jakie poznajemy z mediów. Mniej się mówi, jak on wpływa na środowisko naturalne, na czystość powietrza. Dla BASF są to bardzo ważne aspekty działalności. Będą takie nadal, kiedy trzeba będzie odbudowywać firmę po kryzysie?

Wielu ekspertów obawia się, że w przypadku kryzysu gospodarczego będącego następstwem pandemii wywołanej przez koronawirusa kwestie ekologiczne, zrównoważonego rozwoju, ograniczenia emisji spadną na dalszy plan. BASF nie zamierza rezygnować z dalszego realizowania swojej strategii zrównoważonej przyszłości. Nasze cele klimatyczne BASF 2030 pozostają aktualne i są realizowane. Uważamy, że konieczna jest integracja ekologicznych, ekonomicznych i społecznych aspektów na poziomie europejskim. Pakiety stymulujące restart gospodarczy muszą zawierać inwestycje w R&D, w innowacje w zakresie energii odnawialnej, w technologie wodorowe, niskoemisyjne, w elektromobilność oraz energooszczędne budownictwo. Firmy mające program wyjścia z kryzysu i realizujące cele innowacyjne i środowiskowe (przy jednoczesnym skupieniu na pracownikach i sferze socjalnej) będą w stanie kontynuować ambitne założenia programu Zielony Ład. BASF będzie zaangażowany w kontynuację tego trendu oraz we wsparcie dla swoich klientów w przezwyciężaniu skutków pandemii.

Katarzyna Byczkowska

Prezes zarządu BASF Polska.

Lidia Zakrzewska

Redaktor zarządzająca "ICAN Management Review".


Najpopularniejsze tematy