Najpopularniejsze tematy:

Magazyn

Biznes w cieniu pandemii
Najnowsze wydanie

Nr 2, kwiecień - maj 2020

Biznes w cieniu pandemii

Choć analitycy szukają analogii pomiędzy obecnym kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa a wcześniejszymi recesjami, trudno o porównania. Każdy kryzys jest bowiem inny, a skutków tego, z którym obecnie mamy do czynienia, nie jesteśmy jeszcze w stanie ocenić.

Jak w tych niepewnych realiach odnajdują się polskie firmy? Szukając odpowiedzi na to pytanie, redakcja „ICAN Management Review” przeprowadziła wraz z ICAN Research badanie, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad dwustu firm. W jego efekcie nakreślony został obraz rodzimych przedsiębiorców w obliczu kryzysu – ich pierwszych reakcji, sposobów podejmowania decyzji, metod zarządzania, ale również kompetencji, które uważają za niezbędne do przetrwania i osiągnięcia sukcesu w tych trudnych okolicznościach.

Jak więc zwyciężać tam, gdzie przegrywają inni? Choć nie ma uniwersalnej recepty, warto wyciągać wnioski z przeszłości i wzorować się na liderach, którzy potrafili przeprowadzić swoje firmy przez najpoważniejsze kryzysy. Pandemia COVID-19 spowodowała zmianę reguł gry - z dnia na dzień przeszliśmy ze świata złożoności do świata niejasności. Aby poradzić sobie w tych nowych warunkach z całą pewnością potrzebujemy dwóch cech – zdolności do elastycznej odpowiedzi na nadciągające zaskoczenia oraz umiejętności błyskawicznego reagowania, zanim zrobią to inni.

To tylko kilka kryzysowych wątków, które zostały poruszone w najnowszym wydaniu „ICAN Management Review”. Zachęcamy do lektury!

Ponadto w numerze:

- Jak reagować na zaburzenia rynkowe?

- Na czym polega wirusoodporne przywództwo?

- Co zrobić, by znaleźć sens w codziennej pracy?

- Jak mądrze radzić sobie z negatywne emocje w pracy?

Lista artykułów

Nr 2, kwiecień - maj 2020

TRENDY

Przewodnik prezesa: na froncie walki z koronawirusem

PREMIUM

Pandemia COVID-19 nie przypomina żadnego z wcześniejszych kryzysów i wymyka się wszelkim klasyfikacjom. W efekcie tradycyjne podejście do reagowania kryzysowego okazuje się niewystarczające. Jest jednak kilka działań, które prezesi mogą podjąć już dziś, aby złagodzić skutki kryzysu i przygotować swoją firmę na okres ożywienia.

Czy Polakom brakuje radości z robienia zakupów?

PREMIUM

Zamknięte galerie i supermarkety to nie tylko problem dla sieci handlowych i ich pracowników, ale i dla samych klientów, ponieważ Polacy znajdowali wielką przyjemność w robieniu zakupów i przed kryzysem robili to często.

Niestabilne otoczenie wymaga od lidera nowych umiejętności

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Świat biznesu zmienia się coraz szybciej, a praca w turbulentnym otoczeniu będzie wymagała od ludzi coraz intensywniejszego uczenia się. Wiąże się to z nieuniknioną koniecznością redefiniowania roli przywódcy. W przyszłości lider będzie musiał przede wszystkim skupić się na ułatwianiu swoim podwładnym nabywania nowych kompetencji.

Przemysł 4.0 zmienia perspektywę liderów

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Nie od dziś dominuje w biznesie przekonanie, że korporacje powinny przede wszystkim dążyć do osiągania zysków, a zarabianie pieniędzy dla akcjonariuszy jest jedynym powodem istnienia firmy. Jednak wraz z wchodzeniem firm w erę przemysłu 4.0 coraz więcej liderów i menedżerów zaczyna patrzeć szerzej i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich ciąży.

Odbuduj zaufanie wśród klientów

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Przywództwo oparte na danych zależy od poziomu zaufania, jakie wzbudza organizacja wśród swoich klientów, ludzi w przedsiębiorstwie i partnerów w całym ekosystemie.

Przewaga rynkowa dzięki danym

PREMIUM

Coraz więcej polskich firm przypisuje danym strategiczne znaczenie oraz wykorzystuje je nie tylko w celu budowania zaufania wśród klientów, ale i tworzenia systemów wsparcia dla liderów. O tym, jak rozwijać biznes, wykorzystując dane, mówi Jarosław Szymczuk, dyrektor generalny IBM na Polskę i kraje bałtyckie.

Zarządzanie kryzysowe

1 kwietnia 2020

Gdy na horyzoncie pojawia się kryzys, liderzy muszą zakasać rękawy. Od tego, jaki będzie ich pierwszy krok, zależy przyszłość firmy i związanych z nią ludzi. Jak okiełznać sytuację przy narastającej niepewności i ogromnej presji? Na pewno musisz działać szybko, ale nie na oślep.

TEMAT NUMERU

Oko w oko z czarnym łabędziem

PREMIUM

Pandemia COVID-19 boleśnie uderzyła w polskie przedsiębiorstwa, choć te, jak pokazuje badanie ICAN Research, w większości nie poddają się bez walki. Dowiedz się, jakie strategie okazały się skuteczne w pierwszym starciu z pandemią i jakie kompetencje stają się bezcenne dla liderów i menedżerów.

Wypracuj procedury ciągłości działania

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Każdy kryzys jest inny i niepowtarzalny, o czym przekonujemy się obecnie, obserwując sytuację wywołaną pandemią COVID-19. Nie oznacza to, że firmy nie mogą przygotować się wcześniej na różnego rodzaju zakłócenia i ustalić scenariusze działania. Można wręcz powiedzieć, że od stopnia przygotowania przedsiębiorstw do kryzysu zależy ich przyszła kondycja.

Recepta na kryzys? Patriotyzm gospodarczy

Trudno dziś prorokować, jak długo potrwa obecny kryzys i jaka będzie skala kosztów ekonomicznych pandemii. Dlatego szczególnego znaczenia nabiera w tych trudnych chwilach patriotyzm gospodarczy.

Liderka na trudne czasy

O tym, jak zachować czujność w niepewnych czasach, wykorzystać kryzys do wzmocnienia więzi z pracownikami i klientami, a także z sukcesem przejąć stery w firmie mimo nietypowych okoliczności, opowiada Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie. 

Jak zwyciężać tam, gdzie inni przegrywają

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Słyszeliście oczywiście o efekcie motyla, czyli sytuacji, w której ruch skrzydełek owada na jednej półkuli wywołuje tornado w zupełnie innym, oddalonym regionie świata. Metafora ta świetnie oddaje złożoność rzeczywistości, w której przyszło nam funkcjonować.

Pandemia przyspieszy rewolucję w technikach zarządzania

PREMIUM

O tym, jak kryzys spowodował prawdziwy przełom w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej i przyspieszył nieuchronne zmiany, m.in. wzrost produktywności w wielu branżach, opowiada Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

COVID-19 stał się katalizatorem zmian

W jakich obszarach koronawirus zmienił działalność firmy ubezpieczeniowej, mówi Agnieszka Wrońska, prezes zarządu LINK4. 

Wyzwania naszych klientów są naszymi wyzwaniami

Kryzys jest dla nas okazją do wzmocnienia relacji z klientami i partnerami. Mamy szansę pokazać, że jesteśmy nie tylko dostawcą energii i ciepła, ale też gwarantem stabilności w codziennym życiu – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

Co dalej z zainfekowanym biznesem

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Problemy wynikające z szoku wywołanego koronawirusem można sprowadzić do wspólnego mianownika – kultury organizacyjnej pozwalającej na dynamiczne dostosowywanie się do zmian w otoczeniu gospodarczym z jednej strony, a z drugiej – do umiejętności współpracy opartej na zaufaniu.

Kryzys mówi: sprawdzam wasze wartości

Katarzyna Byczkowska, prezes zarządu BASF Polska, mówi o funkcjonowaniu swojej firmy w obliczu kryzysu i wartościach, którymi kieruje się w codziennej pracy.

Zniweluj ryzyko dzięki odporności

PREMIUM

Aby skutecznie stawiać czoła gwałtownym zmianom rynkowym, organizacje muszą lepiej radzić sobie z nieoczekiwanymi zaburzeniami w funkcjonowaniu złożonych łańcuchów dostaw. Żeby zachować tę odporność, firmy powinny poznać swoje słabe strony – i wypracować kompensujące je konkretne zdolności.

Wszystko da się przezwyciężyć

O wartości międzypokoleniowej wymiany doświadczeń w zarządzaniu kryzysowym oraz autentyczności lidera w zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa pracownikom opowiada Marcin Małkowski, prezes zarządu spółki Małkowski-Martech.

Istota wirusoodpornego przywództwa

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Skutecznych prezesów, którzy będą w stanie przeprowadzić swoje przedsiębiorstwa przez kryzys spowodowany pandemią COVID-19, wyróżnia pięć kluczowych cech przywódczych. Rozwijaj je w sobie i prowadź konkretne działania, które pomogą twojej organizacji zwycięsko wyjść z kryzysu.

Sztab antywirusowy

PREMIUM

Globalna pandemia postawiła przedsiębiorców przed niezwykle trudnym zadaniem uporządkowania chaosu. Na szczęście nie jest to zadanie niemożliwe – pomocne może okazać się utworzenie sztabu kryzysowego, którego zadaniem będzie właśnie wyprowadzenie firmy na prostą.

JAK TO ZROBILIŚMY

Od dostawcy łączności do zaawansowanych usług IT

1 kwietnia 2020

Jeszcze kilka lat temu Orange kojarzony był przede wszystkim z typową działalnością telekomunikacyjną. Dziś dla wielu firm to już nie tylko operator telekomunikacyjny i dostawca infrastruktury, ale również dostawca usług IT i partner biznesowy. 

ZARZĄDZANIE

Jak nadać pracy sens – Przewodnik lidera

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Gdy mamy poczucie, że nasza praca ma sens, jesteśmy szczęśliwsi, bardziej produktywni i zaangażowani. Oto cztery praktyczne działania, dzięki którym wzrasta prawdopodobieństwo, że poszukiwania owego sensu zakończą się sukcesem.

RAPORT: PRACA ZDALNA

Rewolucja, której nikt się nie spodziewał

1 kwietnia 2020

Obecna sytuacja wywołana koronawirusem daje nam szansę na reset sposobu pracy. To także okazja do zastanowienia się, co tak naprawdę oznacza współpraca.

Zwinność w każdych warunkach. Jak dziś skalować zespoły IT?

1 kwietnia 2020

Skalowanie działów IT to obecnie olbrzymie wyzwanie. Firmy są zmuszone radzić sobie z ogromną presją czasu, zmieniającymi się potrzebami biznesowymi i technologią. Firmy, które nie mogą czekać na lepsze czasy, mogą skorzystać z leasingu zwinnych zespołów.

Jak zapewnić efektywną i bezpieczną pracę zdalną?

1 kwietnia 2020

Pojawienie się koronawirusa wymusiło na pracodawcach i pracownikach nagłą zmianę modelu pracy z biurowej na zdalną. Wraz z modelem zmieniał się także sposób komunikacji, gwałtownie wzrosła potrzeba wyposażenia pracowników w odpowiedni sprzęt, a także zapewnienia dostępu do danych i ich bezpieczeństwa.

Wirtualne pulpity otwierają drzwi do pracy zdalnej

1 kwietnia 2020

Zalety pracy poza biurem dostrzega coraz więcej firm. Wśród nich znalazł się także nasz klient, który zdecydował się na umożliwienie pracownikom pracy zdalnej.

NASZE DOŚWIADCZENIA

Praca zdalna: recepta na poprawę zaangażowania

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Po wybuchu pandemii COVID-19 praca zdalna stała się dla wielu firm jedynym sposobem na przetrwanie. Niestety, przedsiębiorcy, którzy z dnia na dzień stanęli przed koniecznością pracy poza biurem, napotkali na swojej drodze szereg wyzwań zagrażających ciągłości ich biznesu.

PSYCHOLOGIA

Jak mądrze reagować na negatywne emocje w pracy?

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Wielu menedżerów próbuje ignorować negatywne emocje w swoim środowisku zawodowym. Jednak taktyka ta może okazać się szkodliwa, a do tego kosztowna. Jeżeli negatywne odczucia pracowników spotkają się z mądrą reakcją, być może zaowocują ważnymi i odkrywczymi spostrzeżeniami.

Doświadczanie negatywnych emocji może przynosić korzyści

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Bycie przywódcą wymaga radzenia sobie z ludźmi w różnych sytuacjach, dlatego liderzy przedsiębiorstw powinni dążyć do rozwoju własnej inteligencji emocjonalnej i czerpać z jej pokładów.

Komunikuj się i zachowuj czujność

PREMIUM
1 kwietnia 2020

W obliczu niespodziewanych sytuacji, mających dramatyczny wpływ na biznes i zmuszających liderów do podejmowania trudnych decyzji, nie można tracić z oczu emocji pracowników.

Po pierwsze – wyrozumiałość

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Jeśli zawczasu zadbamy o dobrostan własny i zespołu, będziemy dzięki temu lepiej przygotowani na kryzys.

Kryzys jest testem dla przywódcy

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Pandemia, złożoność, niepewność i dotykające nas spowolnienie gospodarcze wymuszają na liderach trudne decyzje, które nierzadko prowadzą do negatywnych emocji. Te z kolei mogą obniżyć poziom

Odporność psychiczna w trudnych czasach

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Ostatnie wydarzenia na świecie wymagają od nas tego, co nazwalibyśmy odpornością psychiczną. Dlaczego jedni potrafią wyjść z najtrudniejszych sytuacji, a inni nawet przy znacznie mniejszych wyzwaniach się poddają? Oto pytanie – i zadanie – dla liderów firm na całym świecie.

PUNKT WIDZENIA

Pandemia i co dalej?

PREMIUM
1 kwietnia 2020

W przestrzeni publicznej, ale też w rozmowach prywatnych coraz częściej pada pytanie, co po pandemii. Jak będzie wyglądał świat, w tym Polska, co się zmieni, co z nami będzie? Najczęściej słyszymy odpowiedź: zmieni się wszystko.

STUDIUM DECYZJI

Zwalniać czy przeczekać

PREMIUM
1 kwietnia 2020

W obliczu gwałtownego, nieoczekiwanego spowolnienia gospodarczego firma meblowa Vulcan mierzy się z coraz większymi trudnościami w znalezieniu rynku dla swoich produktów. Co gorsza, trudno przewidzieć, kiedy sytuacja zacznie się poprawiać. Czy jedynym rozwiązaniem jest masowe zwolnienie pracowników?

Dobra okazja do zmian w firmie

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Kryzys kojarzy się nam zwykle wyłącznie negatywnie. Tymczasem warto potraktować go jako okazję do wprowadzenia zmian w firmie, a nie tragedię.

Szczerość i zaufanie

PREMIUM
1 kwietnia 2020

Pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy. Nawet w kryzysie nie wolno zawieść ich zaufania.

Odważni będą pierwszymi

PREMIUM
1 kwietnia 2020

W sytuacji kryzysu często bywa tak, że przetrwanie firmy zależy od zwolnień pracowników. Są one nieuniknione i – co więcej – powinny nastąpić szybko.

ALE LIDER

Kazimierz Szpotański, mistrz motywacji na trudne czasy

1 kwietnia 2020

Produkował napędy elektryczne do samochodów 80 lat przed Elonem Muskiem, a jego fabryka konkurowała z takimi gigantami jak Siemens czy AEG. Słynął z niebywałej umiejętności radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach oraz zdolności zjednywania sobie pracowników.