Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Jak odstresować pracowników?

Holistyczne podejście do dobrostanu pracowników powinno uwzględniać obszary takie jak psychologia, zdrowie, rozwój i odżywianie. Na tę potrzebę odpowiada nowy produkt Benefit Systems, czyli platforma MultiLife, zapewniająca dostęp do usług wspierających zdrowie, dobre samopoczucie oraz rozwój pracowników.

WEDŁUG EKSPERTÓW utrzymanie zaangażowania i efektywności pracowników nie jest możliwe bez długofalowego wspierania ich kondycji psychofizycznej. Tworząc strategie biznesowe, firmy sondują otoczenie rynkowe w poszukiwaniu swoich szans, ale i potencjalnych zagrożeń. Tymczasem takim zagrożeniom warto się przyjrzeć również w kontekście zarządzania ludźmi. Jednym z cichych wrogów firm jest stres, który wpływa na pracowników i odciska coraz większe piętno na biznesie. Skuteczne wdrożenie strategii zarządzania zdrowiem pracowników może z kolei okazać się mocną stroną pracodawcy, ponieważ coraz więcej kandydatów ceni firmy, które autentycznie dbają o swoich ludzi i przeciwdziałają ich wypaleniu. –

Takie podejście opłaci się również biznesowo, ponieważ stres pracowników może zmniejszać zyski firm, ograniczać zaangażowanie pracowników, powodować problemy zdrowotne i doprowadzać do licznych nieobecności czy wypalenia zawodowego. Tylko w 2021 roku zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania były powodem ponad 25 milionów dni absencji chorobowej. Trudno się dziwić tym danym, skoro – jak wynika z raportu „MultiSport Index 2023 – zaledwie co dziesiąty pracownik w Polsce nie odczuwa stresu związanego z pracą, a ponad połowa doświadcza go co najmniej raz w tygodniu – wyjaśnia Piotr Szostak z Benefit Systems, odpowiedzialny za rozwój platformy MultiLife.

Według raportu Deloitte „Global Millennial Survey Report 2021”, już 46% przedstawicieli pokolenia Z i 41% milenialsów permanentnie się stresuje. Ponadto w badaniu Kantar i Minds & Roses pod wiele mówiącym tytułem „Zmęczeni, obojętni, niezaangażowani” wyszło na jaw, że co piąty pracownik w naszym kraju odczuwa zmęczenie jeszcze przed rozpoczęciem pracy.

Stres kosztuje (także pracodawców)

Zła kondycja psychofizyczna pracowników odbija się zatem nie tylko na ich życiu prywatnym, lecz także zawodowym. To niepokojące zjawisko dostrzegają pracodawcy, coraz częściej obarczani bezpośrednimi i pośrednimi kosztami z tym związanymi. Według badania „2021 Benefit Trend Survey” firmy Willis Tower Watson, dla 73% pracodawców stres, wypalenie zawodowe i problemy z kondycją psychiczną pracowników to dziś główne wyzwania w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Choć pracodawcy coraz częściej są świadomi niszczycielskiego wpływu stresu, nie zawsze wiedzą, jak zaradzić jego skutkom. Aby im przeciwdziałać, powinni jak najszybciej wprowadzić działania profilaktyczne, edukować pracowników i menedżerów, a przede wszystkim dostarczać narzędzi wspierających zdrowe nawyki i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Jednym z rozwiązań, które pomaga wspierać zdrowie i dobrostan pracowników, jest program MultiLife – pakiet usług wellbeingowych od Benefit Systems, twórcy karty MultiSport i lidera rynku świadczeń pozapłacowych w Polsce. Idea tego produktu pojawiła się jeszcze podczas pandemii, kiedy zmiany związane z pracą i życiem prywatnym redefiniował lockdown. To wtedy w Benefit Systems powstała potrzeba rozwiązania holistycznie wspierającego dobrostan pracowników. W programie MultiLife, oferowanym w modelu abonamentowym, dostępne są usługi oraz treści z czterech obszarów: zdrowie, odżywianie, psychologia i rozwój. Platforma jest dostępna online przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, proponuje spersonalizowane i dopasowane do potrzeb poszczególnych grup pracowników narzędzia. Multi- Life zawiera kilkanaście zróżnicowanych usług oraz treści edukacyjnych wspierających użytkowników w codziennym dbaniu o zdrowie, dobre samopoczucie i rozwój osobisty, jak np. dostęp do badań profilaktycznych, teleporady z internistą, aplikację mindfullness Focusly, filmy i szkolenia rozwojowe Youniversity, kursy językowe ESKK, ćwiczenia online Yes2Move, kreator diety MultiLife Diet czy pakiet e‑booków i audiobooków Legimi.

Personalizacja pilnie poszukiwana

Aby wybory pracodawców związane z dbaniem o zdrowie pracowników przynosiły efekty, powinny odpowiadać na oczekiwania pracowników. Jak wynika z raportu „Zmęczeni, obojętni, niezaangażowani”, za najbardziej istotne cechy świadczeń pozapłacowych Polacy uważają: dopasowanie benefitów do swoich potrzeb i możliwości (73%), możliwość korzystania z benefitów w pełni finansowanych przez pracodawcę (72%), elastyczność wyboru różnorodnych usług w ramach jednego benefitu (66%), możliwość pokrycia części kosztów związanych z benefitami (61%) czy dostępność online (51%). Wraz z ewolucją stylu życia i popularyzacją nowych modeli pracy pracodawcy muszą modyfikować swoją ofertę benefitową, a takie rozwiązania jak MultiLife wpisują się w obecne potrzeby pracowników, wspierając ich w zdrowych nawykach i stymulując do rozwoju.

– Z naszych badań wynika, że blisko połowa zatrudnionych oczekuje od pracodawców przede wszystkim większego wsparcia w zakresie aktywnego stylu życia oraz kondycji psychicznej. Rośnie też grupa pracowników oczekujących benefitów dopasowanych do ich potrzeb i ta personalizacja świadczeń to dla wielu pracodawców spore wyzwanie. Dlatego w MultiLife połączyliśmy to, co oferują nowe technologie, w tym rozwiązania oparte na modelach językowych sztucznej inteligencji, z potrzebami pracowników i ich pracodawców, zapewniając abonamentowe i elastyczne rozwiązanie, dostępne non stop z szerokim wachlarzem usług zarówno z zakresu profilaktyki zdrowotnej, odżywiania i sportu, jak i rozwoju osobistego oraz zawodowego. Intensywnie rozwijamy także obszar wsparcia psychologicznego – komentuje Piotr Szostak.

Aktywność fizyczna źródłem zaangażowania

Wzrosła także świadomość pracowników dotycząca wpływu aktywności fizycznej na samopoczucie i efektywność w pracy. Jak wynika z badania MultiSport Index 2023, aż 79% aktywnych Polaków uważa, że regularna aktywność fizyczna zwiększa efektywność i zaangażowanie w pracy. Firmy mogą wspierać sportowe pasje pracowników, oferując im dostęp do treningów online (na platformie MultiLife) czy dofinansowując aktywność fizyczną w postaci karty sportowej (np. MultiSport). W połączeniu z edukacją może to być jeden z fundamentów zarządzania wellbeingiem.

***

Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy nie mają wątpliwości, że kondycja zdrowotna przekłada się na sukces zawodowy. Warto więc postrzegać zdrowie pracowników jako inwestycję. Firmy muszą się nauczyć mądrze wybierać benefity w tym obszarze, a przede wszystkim nie pomijać regularnych kampanii informacyjno- edukacyjnych, które pomagają zmaksymalizować zyski zdrowotne i biznesowe z podejmowanych inicjatyw.•


Najpopularniejsze tematy