Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Czego dziś potrzebują liderzy, by rozwijać zdrową kulturę organizacji

Zmęczeni, przeciążeni, pod presją piętrzących się wyzwań – tak w skrócie można opisać kondycję wielu współczesnych liderów zarządzających zespołami. Sprawdź, czego najbardziej potrzebują i jak zadbać o ich dobrostan, by mieli siłę i energię do dzielenia się swoimi zasobami.

MENEDŻERSKA LISTA „TO‑DO” często wymaga ponadstandardowych zasobów, odpowiedzialności i kompetencji, co nie pozostaje bez wpływu na samopoczucie i kondycję zdrowotną liderów. Aż 43% menedżerów średniego szczebla w raporcie Future Forum Pulse z jesieni 2022 roku przyznaje, że doświadcza wypalenia z powodu chronicznego stresu w pracy. Tymczasem, aby być wsparciem dla zmęczonych, pełnych obaw i zestresowanych pracowników, liderzy w pierwszej kolejności muszą zadbać o swoją wewnętrzną energię. Tylko jak to zrobić? Dużą rolę do odegrania mają w tym zakresie pracodawcy, działy HR i kreowane przez nich środowisko pracy. Zdrowa kultura organizacji buduje profesjonalne przywództwo. Gdy firma troszczy się o zaspokojenie potrzeb liderów w różnych obszarach, sprzyja ich efektywności i sprawia, że czują się oni na siłach, by inspirować, motywować i wzmacniać swoje zespoły.

Najprostsze, ale najtrudniejsze?

Według koncepcji czterech źródeł energii, spopularyzowanej dzięki książce Taka praca nie ma sensu, czyli jak zarządzać swoją energią, autorstwa m.in. Tony’ego Schwartza, wiadomo, że „(…) człowiek, aby funkcjonował optymalnie, potrzebuje czterech źródeł energii: fizycznej, emocjonalnej, umysłowej i duchowej”. Aby zaspokoić potrzeby fizjologiczne, potrzebna jest równowaga, emocjonalne – bezpieczeństwo, umysłowe – samorealizacja, a duchowe – uznanie. W związku z tym na zasoby energetyczne lidera warto popatrzeć w sposób holistyczny, obejmujący m.in. troskę o zdrowie i odporność, regenerację ciała i umysłu, poczucie bycia docenianym, możliwość wykorzystania swoich talentów i rozwijania umiejętności, poczucie sensu działań. Wszystkie te elementy składają się na swego rodzaju maskę tlenową, dzięki której zyskuje się fizyczne i mentalne „paliwo” do codziennego funkcjonowania.

Jak jednak tę wiedzę o potrzebach liderów przełożyć na konkretne działania? Choć zasady zdrowego stylu życia, jak np. odpowiednia ilość snu, regularne przerwy od pracy, regeneracja, regularne i pełnowartościowe posiłki w pracy, są dobrze znane, dla wielu liderów stosowanie się do nich nadal stanowi wyzwanie. W natłoku zadań zdrowe nawyki często schodzą na dalszy plan, tymczasem, jak pisze Tony Schwartz: „Energia fizyczna stanowi podstawę wszystkich form energii, a sen jest głównym źródłem energii fizycznej”. Zaniedbanie higieny snu i regeneracji w połączeniu ze stresem i niezdrowym odżywianiem w dłuższej perspektywie przynoszą szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych, które wpływają również na efektywność pracy.

Holistyczne spojrzenie na potrzeby liderów

Firma może wspierać zdrowe nawyki liderów, kreując pozytywną kulturę dobrostanu. Do dobrych praktyk w tym zakresie zaliczymy m.in.: przestrzeganie przerw od pracy, możliwość dopasowania rytmu pracy do własnych potrzeb, benefity żywieniowe, jak np. regularne dofinansowanie posiłków, a także stawianie realnych do osiągnięcia celów, partnerski dialog, konstruktywny feedback i dobrą atmosferę współpracy. Poza takim działaniami, które bezpośrednio poprawiają codzienną jakość życia i pracy liderów, konieczne są również inicjatywy edukacyjne, które pozwolą budować świadomość nt. dbania o dobrostan wśród kadry zarządzającej. Warto angażować liderów w projekty wellbeingowe, a także dostarczać im inspiracji w postaci konkretnych rozwiązań i koncepcji mogących usprawnić ich pracę, jak np. praca głęboka, mindfullness, konsultacje specjalistyczne. Ponadto należy zadbać, by menedżerowie mieli poczucie sprawczości i włączać ich w tworzenie strategii organizacji, tak by dawało im to poczucie rozwoju i sensu swoich działań, co przy okazji pozwoli zniwelować ryzyko wypalenia zawodowego.

Tylko całościowe spojrzenie na potrzeby menedżerów w różnych obszarach pozwoli wypracować prawdziwą zmianę na lepsze. Dobrym pomysłem jest stworzenie przestrzeni, w której liderzy mogą wymieniać się wzajemnymi doświadczeniami, przyjrzeć się swoim postawom i zachowaniom, dowiedzieć, co stanowi dla nich największe wyzwanie i jak pracodawca może ich w tym wspierać. Rozwijanie samoświadomości w połączeniu z poczuciem wspólnoty i akceptacji ze strony społeczności może się okazać dla liderów milowym krokiem w stronę zadbania o siebie i swoje potrzeby, co w konsekwencji przełoży się na efektywność pracy, relacje w zespołach i styl komunikacji.

Sprawdzone rozwiązania w Sodexo

W Sodexo Benefits and Rewards Services Polska przeprowadziliśmy w ostatnich latach wiele strategicznych zmian służących wzmocnieniu roli liderów i zatroszczeniu się o ich dobrostan. Przede wszystkim wprowadziliśmy funkcję HR Business Partnera. Jest on swego rodzaju liderem, mentorem wspierającym pozostałych liderów, by mogli rozwijać swój potencjał oraz mądrze wdrażać w praktykę biznesową ideę dojrzałego przywództwa. Liderzy Sodexo mogą także liczyć na wzmacnianie kompetencji w duchu swoich potrzeb i celów, które są spójne z wartościami, misją i celami organizacji. Prowadzone są sesje mentoringowe, dzięki którym mogą znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań i odkrywać swoją osobowość, lepiej poznawać swoje mocne i słabe strony, a także obserwować rzeczywisty postęp w działaniach, które podejmują. Realizujemy także program ICAN discover the leader in you, w którym duży nacisk położyliśmy na takie zagadnienia jak strategiczne myślenie, innowacyjność w działaniu i samorozumienie lidera.

Wierzymy w moc bieżącej i przejrzystej komunikacji, od której w dużym stopniu zależy dobrostan. W związku z tym stawiamy na kulturę feedbacku i doceniania, partnerski dialog z zarządem i włączanie liderów w wyznaczanie strategii firmy. Przełożyło się to na wiele pozytywnych efektów, w tym m.in. wzrost zaangażowania i satysfakcji zawodowej wśród pracowników. Jedną z wartości, które przyświecają budowaniu zdrowej kultury organizacji, jest także poczucie wpływu. W myśl hasła #JesteśZmianą wszyscy pracownicy w Sodexo mają wpływ nie tylko na własną ścieżkę rozwoju zawodowego, ale również na wewnątrzfirmowe działania.

Inwestycja w potencjał liderów = najlepszy employee experience

Jednym z ważnych, ale zaniedbywanych aspektów budowania dobrostanu w organizacji jest docenianie. Z badania „Lider w oczach pracowników”, zrealizowanego przez ARC Media i Opinia na zlecenie Sodexo, wynika, że aż 48% respondentów ze względu na brak doceniania, negatywne zachowania i słabe relacje z przełożonym odeszłoby ze swojego miejsca zatrudnienia, mimo że wynagrodzenie i zadania są dla nich satysfakcjonujące. Co liderzy powinni udoskonalić w swojej pracy? Na pierwszym miejscu znalazły się motywacja i docenianie – aż 27% badanych uważa, że ich liderzy powinni bardziej popracować nad umiejętnościami w tym zakresie. Pracownicy oczekują, by osoby zarządzające zespołami wykazywały się nie tylko kompetencjami twardymi, ale też umiejętnościami m.in. komunikacyjnymi i udzielania informacji zwrotnej (14%), delegowania zadań (13%) i radzenia sobie ze stresem i emocjami (12%). Wyniki badania wyraźnie pokazują, jak duże znaczenie mają postawy liderów – od nich często zależy dobrostan zatrudnionych, utrzymanie retencji w organizacji i efektywność biznesowa. To wystarczający argument przemawiający za tym, by nie odkładać na później troski o zdrowie i kondycję psychofizyczną liderów. •


Najpopularniejsze tematy