biznes technologie innowacje
technologiczna strona biznesu
biznes technologie innowacje
najważniejsze informacje zebrane w jednym miejscu
X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Chmura podstawą pracy zdalnej 

Cloud computing umożliwia firmom tworzenie wydajnego środowiska pracy, także poza biurem. W nowej normalności rozwiązania wielochmurowe staną się największym wsparciem dla pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie.

JEDNYM Z TRENDÓW ZAPOCZĄTKOWANYCH przez pandemię COVID‑19 jest praca zdalna. Jej bądź co bądź przymusowe wdrożenie miało bezpośredni wpływ na przyspieszenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, co z kolei wpłynęło na rozwój środowisk chmurowych. Potwierdzają to również dane. Według 87% uczestników sondażu przeprowadzonego przez firmę Logic Monitor – menedżerów odpowiedzialnych za kwestie informatyczne w firmach z całego świata – pandemia przyspieszy migrację organizacji do chmury. I choć wiele przedsiębiorstw stosowało podejście oparte na chmurze jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa, wskaźnik przyjęcia tego rozwiązania w 2020 roku w Polsce poszybował w górę.

Jak bowiem wynika z najnowszego (opublikowanego w styczniu 2021 roku) zestawienia wykorzystania przez przedsiębiorstwa UE usług chmury obliczeniowej za rok 2020, zrealizowanego przez Eurostat, od 2018 do 2021 roku liczba firm korzystających z usług chmurowych w kraju wzrosła z 11% do 24%. Niemniej należy przyznać, że „umieszczenie” narzędzi do pracy zdalnej w chmurze ma wiele korzyści, więc powyższe dane nie powinny być zaskoczeniem.

Po pierwsze, dzięki rozwiązaniom chmurowym ludzie mogą współpracować ze swoimi kolegami i koleżankami z pracy oraz komunikować się z klientami.

Po drugie, umożliwiają one kontrolę procesów i pozwalają na sprawne zarządzanie projektami.

Po trzecie, z technologicznego punktu widzenia, zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa w sytuacji, gdy ludzie pracują w domowym zaciszu. Odpowiednio zabezpieczona chmura (np. od sprawdzonego dostawcy rozwiązania) może stanowić odpowiednik firmowego serwera.

Korzyści biznesowe wynikające z pracy zdalnej

Mimo początkowych obaw związanych z opuszczeniem przez pracowników swoich firmowych biurek pracodawcy czerpią korzyści z przejścia zatrudnionych na tzw. home office. Jak wynika z raportu Przyszłość pracy, od pracy zdalnej do hybrydowej, zrealizowanego przez Capgemini, aż 63% organizacji na całym świecie odnotowało w trzecim kwartale 2020 roku wzrost wydajności pracy zatrudnionych. Jak czytamy w badaniu, mają na to wpływ: krótszy czas dotarcia do pracy, elastyczny harmonogram zadań i przyjęcie skutecznych narzędzi do współpracy wirtualnej.

Pod względem produktywności przodują działy IT i funkcji cyfrowych (68% wzrostu), tuż za nimi plasują się obsługa klienta (60%) oraz marketing i sprzedaż (59%). Przyczyniło się do tego wdrożenie takich technologii jak sztuczna inteligencja (AI) czy chmura obliczeniowa (cloud computing).

Dla porównania osoby pracujące w obszarach, które wymagają pracy „na miejscu” bądź większego udziału pracowników fizycznych (np. przy obsłudze łańcuchów dostaw), mogą pochwalić się „tylko” 51‑procentowym wzrostem. Aby jeszcze mocniej podkreślić, że możliwość pracy zdalnej zwiększa produktywność pracowników, przyjrzyjmy się wynikom badania, które przeprowadził profesor Nicholas Bloom z Uniwersytetu Stanforda. (Pełny opis wyników badania prof. Blooma znajduje się na platformie TEDx w formie wykładu pt. Go Ahead, Tell Your Boss You Are Working From Home).

Po dwóch latach analiz i eksperymentów prof. Bloom dowiódł, że pracownicy zdalni, którzy korzystali z aplikacji w chmurze (i mieli do nich dostęp poza siedzibą firmy), są o 13% bardziej produktywni niż ci, którzy wykonywali swoje obowiązki w biurze – korzystając z tej samej infrastruktury. Biorąc pod uwagę fakt, że niska produktywność może kosztować firmy nawet 7 bilionów dolarów rocznie (dane Gallupa) – 13‑procentowy wzrost to potencjalnie duża oszczędność kosztów.

Wirtualne zespoły celem cyberprzestępców Trend pracy zdalnej nie umknął uwadze cyberprzestępców, którzy w 2020 roku zintensyfikowali swoje działania poprzez stosowanie phishingu i złośliwego oprogramowania. Tym bardziej że pandemia wymusiła na organizacjach przyspieszone wdrożenie infrastruktury do pracy zdalnej, co zwiększyło ryzyko powstawania luk w zabezpieczeniach. Jak czytamy w badaniu przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Fortinet, na próbie 150 działających w Polsce przedsiębiorstw, w październiku 2020 roku – utrzymanie na dłuższą metę tzw. home office generuje potrzebę nabycia umiejętności zarządzania systemami chroniącymi firmowe zasoby IT w nowych realiach i zrozumienie konsekwencji zachodzących zmian dla ich bezpieczeństwa. I chociaż praca zdalna wiąże się z nowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, istnieje wiele narzędzi zapewniających ochronę dla stale rozwijającej się infrastruktury IT – czytamy w raporcie.

Są to między innymi rozwiązania SD‑WAN, które umożliwiają szybkie działanie aplikacji na brzegu i wewnątrz rozległej sieci korporacyjnej, obejmującej liczne urządzenia w domu, w biurze lub w podróży. Jak podkreślają eksperci, należy także zadbać o dynamiczne zabezpieczenia w chmurze, które ochronią aplikacje i procesy biznesowe o znaczeniu krytycznym – zarówno w chmurowej infrastrukturze publicznej, prywatnej, jak i hybrydowej.

Niestety, według Security Report 2021, opublikowanego przez firmę Check Point, dla 75% firm i organizacji bezpieczeństwo chmury publicznej wciąż stanowi poważny problem, a aż 80% wskazuje, że ich istniejące narzędzia bezpieczeństwa w ogóle nie działają lub mają tylko ograniczone funkcje w chmurze. Dowodzi to, że problemy z bezpieczeństwem tego typu rozwiązań będą utrzymywać się również w 2021 roku.

Strategia wielochmurowa to przyszłość

Nie ulega wątpliwości, że podczas przenoszenia swoich systemów korporacyjnych do chmury firmy muszą mierzyć się z wyzwaniami związanymi ze złożonością swoich struktur IT i zagrożeniem dla swojego bezpieczeństwa. Jak czytamy w opracowaniu firmy Deloitte, pt. Przyszłość infrastruktury pracy w środowisku chmury. Co zrobić, żeby infrastruktura biznesowa działała bez zarzutu?, najbardziej prężne organizacje i ich liderzy traktują obecną sytuację jako okazję do modernizacji struktur technologicznych, wykorzystując przy tym skalowalność zasobów infrastruktury w chmurze. Według ekspertów Deloitte, aby pokonać trudności związane ze złożonością środowisk chmurowych, należy wdrożyć skuteczne narzędzia, właściwe metody i zatrudniać odpowiednich ludzi.

Dla wielu pracodawców oznacza to konieczność odświeżenia programów chmurowych, zastosowanie nowych strategii na obszarze DevOps, wprowadzenie zabezpieczeń federacyjnych oraz rozwiązań wielochmurowych (multicloud). Jak bowiem podaje Deloitte, to właśnie rozwiązania typu multicloud, a nie strategie, będą największym wsparciem dla pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie. Globalnie już 93% przedsiębiorstw, które korzystają z infrastruktury oferowanej przez chmurę, używa systemów wielochmurowych, przy czym 87% z nich wykorzystuje model hybrydowy.

Według respondentów Enterprise Cloud Index 2019 Edition: Application requirements to drive hybrid cloud growth, chmura hybrydowa to „idealny” model używania rozwiązań informatycznych (85% wskazań). Natomiast 61% ankietowanych uznaje możliwość przenoszenia aplikacji między chmurami i jednoczesnego korzystania z różnych rodzajów chmur za „bardzo ważną”.

Warto dodać, że dywersyfikacja platform technologicznych, którą reprezentują rozwiązania wielochmurowe, nie jest strategią do tej pory niewykorzystywaną. Taka technika ułatwia przedsiębiorcom dostosowanie się do stale zmieniających się wymagań biznesowych. Biorąc pod uwagę fakt, jak dużą elastyczność zapewniają tego typu systemy, ich popularność najprawdopodobniej będzie dalej rosła. Jak widać, zdalne style pracy niosą ze sobą zarówno szereg korzyści, jak i nowe zagrożenia. Właściwie wdrożona praca wirtualnych zespołów może poprawić produktywność pracowników i ich zadowolenie z pracy.

Z drugiej jednak strony nieświadomość zatrudnionych względem działań cyberprzestępców może sprowadzić na firmę nie lada zagrożenie. Praca zdalna to zdecydowanie nowa norma. Z tego względu pracodawcy powinni pamiętać o tym, że zapewnienie zatrudnionym odpowiednich narzędzi do pracy – mimo że jest to działanie kluczowe – nie stanowi jedynej zmiennej zapewniającej tak wysoką produktywność zatrudnionych, z jaką mamy obecnie do czynienia. Organizacje muszą się skupić również na pracowniku – na jego zmieniających się potrzebach i zachowaniach. Podczas gdy prawie 70% organizacji (dane za Capgemini) spodziewa się, że korzyści przetrwają pandemię, w pracownikach rośnie obawa związana z jej długoterminowymi konsekwencjami. Tymczasem wypalenie zawodowe już zbiera swoje żniwo.

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ SYSTEMY WIELOCHMUROWE OD ROZWIĄZANIA HYBRYDOWEGO?
W cloud computingu chmura to zbiór serwerów, do których klienci uzyskują dostęp przez sieć. Każda taka chmura jest zarządzana przez dostawcę – firmę, która oferuje usługi w chmurze. Chmura może być także publiczna i wówczas korzysta z niej więcej niż jeden klient. Multicloud oznacza natomiast wiele chmur publicznych. Przedsiębiorca, który korzysta z rozwiązania wielochmurowego, użytkuje zatem wiele chmur publicznych od kilku dostawców. Za to chmura hybrydowa odnosi się do połączenia minimum dwóch różnych typów infrastruktury, np. łączy chmurę prywatną bądź lokalne centrum danych z co najmniej jedną chmurą publiczną. Wielochmurowość niekoniecznie obejmuje chmurę prywatną, chociaż może.

Paulina Kostro

Redaktor "MIT Sloan Management Review Polska"