Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Bydgoszcz czuje zielony klimat zmian

Samorządy także powinny wpisać się w trend szeroko pojętej odpowiedzialności organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Bydgoszcz jest przykładem miasta, które aktywnie podejmuje wyzwanie działania w duchu ekologicznej transformacji i świadomie spoglądając w przyszłość, zakłada zielone okulary.

ŻYJEMY W ŚWIECIE, który wśród najważniejszych wyzwań dostrzegł pilną potrzebę przejścia na odpowiedzialne gospodarowanie zasobami. Zmierzamy w kierunku zielonej transformacji, a inwestorzy coraz mocniej stawiają na prowadzenie biznesu w duchu ESG, uwzględniając w inwestycjach kwestie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny. Ważną rolę w tym procesie może odgrywać miasto, będące podstawowym otoczeniem ulokowanych w nim przedsiębiorstw. Miejski „ekosystem” może działać w duchu zielonej transformacji, a Bydgoszcz jest tego świetnym przykładem.

Ekomurale jak drzewa

Kto odwiedzał Bydgoszcz, pewnie zauważył, że w mieście jest wiele murali. Każdy z nich ma nie tylko walory estetyczne, ale niesie także za sobą jakieś ważne społeczne, kulturowe lub historyczne przesłanie. Sztuka uliczna nie tylko towarzyszy na co dzień mieszkańcom, ale ostatnio zaczęła również oczyszczać powietrze. W Bydgoszczy sukcesywnie przybywa ekomurali wykonanych z użyciem specjalnych farb fotokatalitycznych, które mają właściwości oczyszczające powietrze. Szacuje się, że 1 mkw. farby antysmogowej absorbuje taką samą ilość trujących substancji, co pojedyncze drzewo w ciągu jednego dnia.

Urzędowy CSR

CSR, czyli szeroko pojęta odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, to już nie tylko domena wielkich międzynarodowych korporacji. Konieczne jest, by samorządy także wpisały się w ten trend, a tu Bydgoszcz może się pochwalić konkretnymi działaniami. W bydgoskim ratuszu wdrożony został w ostatnim czasie proces robotyzacji obsługi faktur. Innowacja polegająca na wprowadzeniu technologii RPA pozwala na bardziej efektywne zarządzanie potrzebami miasta w zakresie zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie – sprawia, że miasto płaci mniej za energię. Dodatkowo system optymalizuje pracę w urzędzie i uwalnia urzędników od wykonywania nudnych, żmudnych i powtarzalnych czynności, pozwalając im na większe zaangażowanie w kreatywną pracę na rzecz miasta i mieszkańców.

Inicjatywa ta zyskała uznanie również w środowisku biznesowym, trafiając na „short‑listę” w konkursie CEE Business Services Awards w kategorii „Top CSR Initiative – Poland”. Bydgoski robot przyniósł miastu także tytuł Lidera Transformacji Energetycznej 2023, przyznawany przez Polski Kongres Klimatyczny, oraz pierwsze miejsce za najlepsze usługi smart w polskich miastach podczas prestiżowych targów Smart City Expo Poland w 2022 roku.

Miasto‑gąbka

Bydgoszcz jest także jednym z pierwszych miast, które podjęły wyzwanie mądrego zarządzania wodami opadowymi. Zmiany klimatu powodują, że miasta są coraz bardziej narażone na problemy związane z niedoborem wody i powodziami. W Bydgoszczy udaje się zmieniać sposób myślenia i traktować wodę deszczową nie jako problem, ale jako wartościowy zasób. Wdrażane od kilku lat działania mają na celu stworzenie miasta, które akumuluje wody deszczowe w czasie opadów i wykorzystuje deszczówkę w okresie suszy. Realizując koncepcję „miasta‑gąbki”, Bydgoszcz podjęła szereg inicjatyw, poprawiając założenia polityki miejskiej, modernizując sieć, edukując i analizując możliwości wprowadzania kolejnych praktycznych działań. Obecnie miasto stawia na upowszechnianie zielono‑niebieskiej infrastruktury przy równoczesnym zarządzaniu retencją zbiornikową i wykorzystaniem deszczówki. W ciągu ostatnich lat wybudowano 100 zbiorników retencyjnych, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie sieci, a wody opadowe zamiast do kanalizacji są przekierowywane przy wykorzystaniu naturalnych spadków na tereny zielone.

Miejski biogaz cenny dla środowiska

Niezmiernie ważne w procesie zielonej transformacji są również inwestycje w branży odpadowej i energetycznej. W tej kwestii Bydgoszcz ma w planach ambitne przedsięwzięcia. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura, lokalna spółka odpowiedzialna za gospodarowanie odpadami, planuje budowę instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów – czyli biogazowni. To projekt, którego głównym celem jest umożliwienie efektywnego przetwarzania zbieranych selektywnie odpadów biodegradowalnych, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Z odpadów pochodzenia roślinnego powstaje także biogaz, który może służyć za paliwo np. dla śmieciarek.

Fotowoltaika „z polotem”

Politykę ekologicznych rozwiązań i zrównoważonego zużycia energii od lat realizuje również Port Lotniczy Bydgoszcz (PLB), w którym swoje udziały ma miasto Bydgoszcz. W ramach tych działań, przykładowo, podczas remontu drogi dojazdowej na lotnisko zamontowano inteligentne oświetlenie, które swoją pełną moc osiąga jedynie po wykryciu ruchu pojazdów, a przygasa, kiedy drogą nikt się nie porusza. Lotnisko inwestuje również we flotę aut elektrycznych. Port Lotniczy Bydgoszcz dąży także do niezależności energetycznej i statusu lidera w produkcji ekologicznego prądu. Na jego terenie powstała niedawno pierwsza instalacja fotowoltaiczna, licząca 110 modułów, a wkrótce pojawiać się będą kolejne. Docelowo PLB planuje budowę jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych. Inwestycja pozwoli ograniczyć wydatki na energię, zwiększy bezpieczeństwo energetyczne portu, a także przyczyni się do poprawy jakości powietrza w jego sąsiedztwie. Zakładana produkcja prądu znacznie przewyższy potrzeby lotniska, dlatego z czystej energii skorzystają również m.in. mieszkańcy Bydgoszczy i gminy Białe Błota oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2. Przedsięwzięcie wpisuje się również w projekt dekarbonizacji bydgoskiego lotniska w ramach inicjatywy Green Airports.

Woda, zieleń i aktywny styl życia to dla mieszkańców Bydgoszczy ważne czynniki, budujące wyjątkową wartość i tożsamość tego miejsca, a w połączeniu z dynamicznie rozwijającą się lokalną gospodarką, opartą o nowoczesną produkcję, usługi i technologie, determinują one angażowanie się miasta w działania pozwalające mu nadążać za trendem zielonej transformacji. Lista wyzwań, z którymi należy się jeszcze w tym zakresie zmierzyć, jest obszerna, jednak Bydgoszcz nie waha się podejmować wysiłku, by podążać we właściwym kierunku. •


Najpopularniejsze tematy