Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Rozwój: twoje wyzwanie na całe życie

Chcesz rozwinąć tylko jeden nawyk, który pomoże ci odnieść sukces w najbliższych latach? Niech będzie to nawyk systematycznej nauki.

Lifelong learning, w Polsce znane także jako kształcenie ustawiczne, jest procesem nieustannego rozwijania swoich umiejętności, poszerzania kompetencji i zdobywania nowej, przydatnej wiedzy, trwającym – jak sama nazwa wskazuje – przez całe życie. A już wkrótce stanie się także najbardziej pożądaną umiejętnością wśród pracowników każdego szczebla: od specjalistów po prezesów. Dlaczego permanentny rozwój staje się dziś tak ważny?

Zmiany, jakie zachodzą w biznesie na naszych oczach (automatyzacja, elastyczne obszary robocze, nowe narzędzia komunikacji), oznaczają wejście firm w zupełnie nową rzeczywistość świata pracy. Jak pokazują polskie wyniki badania Deloitte „Human Capital Trends 2018”, 48% rodzimych firm już zmaga się z reorganizacją pracy w związku z automatyzacją, a 25% z wykorzystywaniem big data w procesach planowania i podejmowania decyzji. Nowe technologie to szansa na większą produktywność i efektywność firm oraz pracowników, ale także zupełna zmiana spojrzenia na to, w jaki sposób będziemy wykonywać swoją pracę w przyszłości i jakie kompetencje będą przydatne w dostosowaniu się do tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Nic więc dziwnego, że ok. 80% respondentów wspomnianego badania przyznaje, iż największym wyzwaniem dla polskich firm na najbliższe lata będzie stworzenie kultury uczenia się oraz zapewnienie pracownikom dostępu do nowoczesnych metod rozwijania kariery i ścieżek rozwoju XXI wieku. Rozwój technologii i biznesu nierozerwalnie musi łączyć się przecież ze stałym rozwojem osób, których te zmiany będą bezpośrednio dotyczyć. Firmy potrzebują inspirujących przywódców, większych inwestycji w kapitał ludzki, efektywniejszej współpracy i komunikacji. Lifelong learning staje się zatem koniecznością – przepustką do sukcesu w tym nieprzewidywalnym, ale stwarzającym wiele nowych możliwości rozwoju świecie.

Jaki sposób na rozwój wybrać? Opcji jest wiele: od samokształcenia się z pomocą odpowiednich publikacji i e‑learningu, przez studia podyplomowe, aż po kompleksowe udoskonalanie kompetencji w ramach programów szkoleniowych przeznaczonych dla pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Polscy menedżerowie najczęściej decydują się na jedną z dwóch ostatnich opcji – w zależności od celu, jaki chcą osiągnąć.

ICAN Institute, wydawca „Harvard Business Review Polska”, odpowiadając na konieczność zapewnienia polskim pracownikom możliwości stałego rozwoju, wprowadził na rynek dwie główne linie programów rozwojowych, zapewniających ciągłość nauki i możliwość poszerzania praktycznych kompetencji na każdym szczeblu organizacji i na każdym etapie nowoczesnej ścieżki kariery. Są to: ICAN Total LeadershipTM oraz ICAN Total SellingTM.

ICAN Total LeadershipIndeks górny TM to seria programów nastawiona na pełny rozwój praktycznych umiejętności przywódczych oraz efektywności menedżerów i liderów. Ścieżka rozwoju obejmuje: początkujących menedżerów i osoby przygotowujące się do objęcia tego stanowiska, menedżerów chcących poszerzać swoje dotychczasowe umiejętności i wiedzę oraz doświadczonych liderów, pragnących rozwinąć miękkie umiejętności przywódcze oraz te związane z zarządzaniem strategicznym.

ICAN Total SellingIndeks górny TM to linia programów rozwoju sprzedaży, oparta o światowe rozwiązania dostosowane do wyzwań polskich handlowców. Składa się z czterech etapów rozwoju, obejmujących pełne praktyczne szkolenie na każdym szczeblu sprzedażowym: od handlowców (poziom BASIC), przez menedżerów liniowych (poziom GENERAL), aż po liderów organizacji, którzy otrzymują możliwość kompleksowego rozwoju kompetencji zarówno przywódczych, jak i strategicznych (poziom EXECUTUVE).

Więcej informacji na temat programów znajdujących się w każdej ze ścieżek rozwoju można znaleźć na stronach dedykowanych obu liniom: ican.pl/ican‑total‑selling oraz <a href=>ican.pl/ican‑total‑leadership.


Najpopularniejsze tematy