Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>

Prawie pół miliona – tyle nowych samochodów wyjechało w zeszłym roku z polskich salonów na drogi. Jest to najlepszy w tym stuleciu wynik branży motoryzacyjnej w Polsce, na który w blisko 70% składają się zakupy aut do firm. Co stoi za sukcesem tego segmentu rynku i w którą stronę będzie on zmierzał, opowiada Michał Chudzik, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu w Alphabet Polska.

Partnerem materiału jest Alphabet.

Polska branża motoryzacyjna radzi sobie znakomicie. Z czego wynika ta dobra passa?

W minionym roku klienci kupili o 17% nowych aut osobowych więcej niż rok wcześniej, co stanowi najlepszy wynik sprzedaży od 1999 roku. Jednocześnie dzięki danym Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) wiemy, że branża wynajmu długoterminowego samochodów rozwijała się w zeszłym roku w tempie ponad 13% rok do roku. Jest to najlepszy wynik tego sektora w ciągu ostatnich sześciu lat.

To przede wszystkim potwierdzenie, że korzyści wynikające z tej formy finansowania samochodów, coraz częściej opisywanej także obrazowo jako abonament na samochód, docierają do coraz szerszego grona odbiorców. W takiej kompleksowej ofercie, połączonej w ramach jednej raty z dodatkowymi usługami, jak ubezpieczenie, assistance, wymiana opon czy przeglądy i naprawy, w ubiegłym roku było obsługiwane aż co piąte nowe auto firmowe. Dla przedsiębiorców korzyści w postaci możliwości rozliczenia takiej usługi w kosztach, przy jednoczesnym scedowaniu obowiązków administracyjnych związanych z obsługą służbowych pojazdów, są nieporównywalne z żadną inną formą finansowania, jak zakup, tradycyjny kredyt czy klasyczny leasing finansowy.

Pierwsze miesiące tego roku przyniosły naszej branży nie tylko kolejne dwa punkty procentowe wzrostu, ale także nowe przepisy, które przyczynią się również do zmian w obrazie polskich dróg w przyszłości. Mam na myśli ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, której celem jest zapewnienie impulsu do rozwoju przyjaznego środowisku transportu drogowego w Polsce.

Rozwój dzięki klientom firmowym

Chcesz poznać więcej przełomowych idei?

Zainspiruj się! Pobierz bezpłatny pakiet harwardzkich artykułów „Przełomowe idee”, który dostarczy Ci kolejnych pomysłów biznesowych – wprost od najważniejszych współczesnych autorytetów zarządzania.

W jaki sposób?

Poprzez stopniowe ograniczanie największych barier w postaci wysokich cen zakupu pojazdów z napędami elektrycznymi i hybrydowymi, braku zachęt prawnych i podatkowych oraz niewystarczającej sieci publicznie dostępnych punktów ładowania takich aut.

Nowe przepisy zakładają zwolnienie z 3,1% akcyzy przy zakupie samochodów z napędem elektrycznym, a do 2020 roku będzie ono obejmować także pojazdy hybrydowe i elektryczno‑spalinowe. Zwiększona została także stawka amortyzacji takich aut do maksymalnego poziomu 30 tysięcy euro, co stanowi dodatkową korzyść w przypadku przedsiębiorców decydujących się na wykorzystanie przyjaznych środowisku pojazdów w swoich flotach.

Użytkownicy samochodów z alternatywnymi napędami będą mogli cieszyć się także dodatkowymi przywilejami, które będą obecnie leżały w gestii samorządów. W ustawie przewidziano możliwość wprowadzania preferencji w ruchu drogowym. Oznacza to m.in. możliwość poruszania się po buspasach oraz bezpłatnego parkowania w płatnych strefach w centrach miast. Dodatkowo samorządy będą mogły ustanawiać tzw. strefy czystego transportu, do których będzie można wjechać wyłącznie samochodom zeroemisyjnym.

Potencjalni nabywcy samochodów elektrycznych lub hybrydowych wskazują często na brak odpowiedniej infrastruktury do ładowania pojazdów.

Ustawa o elektromobilności odnosi się także do tej kwestii i wskazuje kierunki rozwoju odpowiedniej infrastruktury. Wprowadzony został obowiązek budowy stacji ładowania dla operatorów sieci dystrybucji energii w 32 największych aglomeracjach oraz wzdłuż korytarzy transportowych ustanowionych przez Unię Europejską w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN‑T.

Biorąc pod uwagę zmiany, jakie będziemy obserwować w ciągu najbliższych lat, niewątpliwie możemy spodziewać się, że zainteresowanie samochodami z alternatywnymi napędami będzie w naszym kraju rosło. Już teraz coraz więcej firm decyduje się na włączenie do swoich flot pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych.

Do 2020 roku jest planowana budowa sieci ponad sześciu tysięcy punktów publicznego ładowania, obejmująca 400 urządzeń pozwalających na szybkie uzupełnienie energii. Dzięki strategicznej lokalizacji przy autostradach oraz drogach szybkiego ruchu pokonywanie nawet długich dystansów pojazdem elektrycznym stanie się znacznie prostsze. Dla porównania, obecnie na terenie całego kraju jest dostępnych nieco ponad 300 punktów ładowania, z których tylko kilkanaście procent stanowią stacje szybkiego ładowania.

Jakie są zatem perspektywy rozwoju segmentu samochodów elektrycznych i hybrydowych w przyszłości?

Patrząc na udział przyjaznych środowisku pojazdów we flotach, widzimy, że do tej pory był on raczej niewielki i stanowił nieco ponad 1% wszystkich służbowych pojazdów. Jednocześnie jednak nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, że nawet mimo braku zachęt w ciągu ostatniego roku zwiększył się on czterokrotnie, do poziomu około dwóch tysięcy samochodów (dane PZWLP).

Biorąc zatem pod uwagę zmiany, jakie będziemy obserwować w ciągu najbliższych lat, niewątpliwie możemy spodziewać się, że zainteresowanie samochodami z alternatywnymi napędami będzie w naszym kraju rosło. Już teraz coraz więcej firm decyduje się na włączenie do swoich flot pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych. Do tej pory kluczową korzyścią z takiej decyzji była możliwość obniżenia poziomu emisji dwutlenku węgla całej floty oraz kwestie wizerunkowe. Obecnie, wraz z wprowadzeniem nowych przepisów, lista korzyści zostanie uzupełniona o realne wsparcie ze strony państwa.

Jako firma jesteśmy doskonale przygotowani do tego, aby zapewnić klientom łatwe i szybkie wdrożenie samochodów elektrycznych do flot dzięki usłudze AlphaElectric – pierwszemu na polskim rynku programowi stworzonemu właśnie w tym celu. Usługa ta została skonstruowana z wykorzystaniem czterech etapów, dzięki którym możliwe staje się optymalne dopasowanie aut do potrzeb oraz oczekiwań klientów. Obejmują one kolejno analizę potencjału elektryfikacji floty, wskazującą, które auta można z korzyścią wymienić na bardziej przyjazne środowisku, dobór typów oraz modeli pojazdów elektrycznych, dobór niezbędnej infrastruktury ładowania oraz zapewnienie usług dodatkowych, obejmujących m.in. 24‑godzinne wsparcie ekspertów firmy Alphabet.

Michał Chudzik

Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu w Alphabet Polska.

Aleksander Krakowski

Redaktor ICAN Institute.


Najpopularniejsze tematy