Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Odnoszący sukcesy biznes to zrównoważony biznes

Redukcja śladu węglowego o ponad 5%., dotarcie do ponad 6 mln osób z przekazem społecznym, spadek liczby wypadków – to niektóre dane ujęte w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska za 2018 r. Najnowszy raport, opracowany zgodnie ze standardem GRI, dostępny jest na stronie internetowej firmy.

Carlsberg Polska prezentuje stan realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ujętych w globalnej strategii Grupy Carlsberg pn. Together Towards Zero. Najnowszy raport przedstawia postępy firmy w obszarze redukcji śladu węglowego, gospodarowania wodą, zmniejszenia liczby wypadków pracowników, a także działań społecznych i edukacji w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Raport, gromadząc informacje i dane w jednym miejscu, pozwala nam ocenić stopień zaawansowania prac i ich rezultaty w zakresie realizacji celów strategii Together Towards ZERO. Stanowi dla nas podsumowanie dokonań i pomaga w planowaniu działań na kolejne lata. Zgodnie z naszą misją „Warzymy dla lepszego dziś i jutra” podejmujemy kroki, aby sprostać wyzwaniom dzisiejszego świata, szczególnie w obszarze dbałości o środowisko i naszych interesariuszy – mówi Beata Ptaszyńska‑Jedynak, dyrektor ds. komunikacji w Carlsberg Polska.

Odkrywaj jeszcze więcej i częściej. Kupując prenumeratę, gwarantujesz sobie dostęp do solidnej dawki harvardzkiej wiedzy. Miej pewność, że nic cię nie ominie.

Z prenumeratą możesz więcej!

ZERO śladu węglowego

Redukcja zużycia energii oraz emisji CO2 jest jednym z największych wyzwań dla dzisiejszego przemysłu. Carlsberg Polska wprowadza szereg rozwiązań zwiększających wydajność energetyczną i tym samym realizujących cel globalnej strategii, jakim jest ograniczenie do zera śladu węglowego do 2030 r. W 2018 r. Carlsberg Polska osiągnęła redukcję śladu węglowego o 5,2% w stosunku do 2015 r. Rezultat ten to efekt inwestycji, zmian procesów i innowacji wprowadzonych w browarach Okocim, Kasztelan oraz Bosman.

Energia elektryczna

W 2018 r. Carlsberg Polska zanotował spadek zużycia energii elektrycznej do 19,7 kWh/hl z 20,3 kWh/hl w 2017 r. Emisja CO2 spadła z 3.0 kg CO2/hl w 2017 do 2.9 kg CO2/hl. W browarze w Sierpcu przeprowadzona została kompleksowa wymiana oświetlenia i sterowania w magazynach. Zmiany te miały znaczący wpływ na redukcję zużycia energii elektrycznej o blisko 33% w stosunku do poprzedniego systemu. Browar w Szczecinie uruchomił nową instalację wykorzystującą ciepło z amoniaku z instalacji chłodniczej browaru do zgazowania CO2 używanego w produkcji. Dzięki tej metodzie udało się przetworzyć ponad 2 tys. ton dwutlenku węgla i zaoszczędzić 140.000 kWh energii elektrycznej, która używana była wcześniej do tego celu. Dzięki modernizacjom i inwestycjom ograniczono zużycie mediów także w Browarze Okocim. W 2018 r. zmniejszono zużycie energii cieplnej i elektrycznej o 1% (w porównaniu do 2017 r.) a emisję CO2 o 4%.

Logistyka

Duży wpływ na redukcję emisji CO2 miały także rozwiązania wprowadzone w łańcuchu dostaw, w tym w obszarze logistyki. Podjęte działania obejmują m.in. usprawnienie analityki logistycznej dotyczącej liczby tras. Dzięki nim zredukowano ponad 100 tys. przejechanych kilometrów w odbiorach własnych oraz prawie 0,5 mln kilometrów w dystrybucji i transporcie produktów oraz opakowań zwrotnych.

Opakowania

Opakowania mają wpływ na środowisko, dlatego Carlsberg Polska wdraża liczne rozwiązania optymalizujące zużycie materiałów do ich produkcji. Od lat zmniejszana jest grubość ścianek puszek i butelek na piwo. Mniejsza masa opakowania oznacza mniejszy poziom emisji CO2 podczas transportu. Bardzo duże znaczenie ma także butelka zwrotna. Aktualnie 42% piwa w opakowaniach detalicznych jest sprzedawane właśnie w tej formie. Redukcja w obszarze opakowań dotyczy także folii używanej do wielopaków piwa. W 2018 r. Grupa Carlsberg wprowadziła rewolucyjne rozwiązanie pn. Snap Pack. Polega ono na łączeniu puszek piwa kroplą specjalnego biodegradowalnego kleju zamiast owijania wielopaku folią. Dzięki temu Grupa zamierza zredukować ilość odpadów z tworzyw sztucznych na świecie o ponad 1200 ton rocznie – co odpowiada 60 milionom plastikowych torebek.

ZERO marnowania wody

Badania pokazują, że do 2025 r. dwie trzecie ludności na świecie stanie w obliczu niedoboru wody, a ekosystemy mogą być zagrożone. Grupa Carlsberg wyznaczyła sobie cel zmniejszenia o połowę zużycia wody w browarach i współpracę nad ochroną wspólnych zasobów wodnych na obszarach wysokiego ryzyka. W tym celu firma pracuje nad doskonaleniem standardów zarządzania mediami, w tym wodą, ściekami i energią; wprowadza programy poprawy wydajności zużycia wody i  podnosi standardy oczyszczania ścieków. Dzięki modernizacji oczyszczalni ścieków przy Browarze Okocim odzysk wody i jej powtórne wykorzystanie w okocimskiej stacji uzdatniania wody generuje oszczędności na poziomie 1.000mIndeks górny 3 miesięcznie. W 2018 r. średnie zużycie wody w tym browarze wynosiło 3,02 hl/hl gotowego piwa, co oznacza, że od 2010 r. zmalało ono o 13%. Na uwagę zasługuje także piwo PU:REST uwarzone w Szwecji w limitowanej edycji. To krystalicznie czysty pilzner warzony z oczyszczonej wody. Piwo to pokazuje, w jaki sposób technologia oczyszczania ścieków może pomóc w rozwiązaniu przyszłych niedoborów wody na świecie. Piwo wyprzedało się w ciągu kilku dni.

Kultura ZERO wypadków

Ochrona życia i zdrowia pracowników jest podstawową wartością firmy Carlsberg. Wyznajemy zasadę, że jedynie dzięki połączeniu aktywności liderów, spójnej i konsekwentnej edukacji oraz procedur bezpieczeństwa można budować kulturę zera wypadków. Browary Carlsberg Polska posiadają certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001. W drugim półroczu 2018 r. pracownicy mogli zgłaszać własne pomysły na rozwiązania i usprawnienia z zakresu BHP (Kaizeny). Jednym z rozwiązań, które służą podnoszeniu bezpieczeństwa jest program 5 ZŁOTYCH ZASAD. Opracowano go na podstawie praktyki branżowej. Skupia się on na określonych obszarach zagrożeń dla pracowników wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Dzięki wdrażanym działaniom udało się osiągnąć długoterminowy trend ograniczania liczby wypadków z udziałem pracowników skutkujących zwolnieniem lekarskim. W 2018 r. spadła ona o 18% w porównaniu do 2017 r., a największym osiągnięciem w tym okresie jest zmniejszenie wypadków w obszarze sprzedaży o 37%.

ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu

Działania Carlsberga na rzecz podnoszenia świadomości i budowania kultury odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu prowadzone są wielotorowo. 100% piw alkoholowych Carlsberg Polska jest opatrzonych symbolami, które przestrzegają konsumentów przed jazdą po spożyciu alkoholu, piciu w ciąży lub przez nieletnich. Od 3 lat prowadzona jest także kampania społeczna pod hasłem „Trzeźwo myślę”. Dzięki aktywnościom z influencerami w mediach społecznościowych, kampanii display’owej na ekranach w placówkach medycznych LuxMed i Medicover w Polsce, wydarzeniom w wybranych pubach w Warszawie oraz działaniom komunikacyjnym w mediach w 2018 r. kampania dotarła do ponad 6 milionów osób. Carlsberg Polska daje swoim konsumentom także możliwość wyboru, oferując bezalkoholowe warianty piwa. W 2018 r. firma wprowadziła na rynek bezalkoholowe piwo o właściwościach izotonicznych – Birell, a także okocimski Radler Wiśnia z pigwą 0,0%. Ważnym aspektem celu ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu są także działania skierowane do pracowników. Jednym z nich jest instalacja AlkoStopów w samochodach służbowych dla wzmocnienia bezpieczeństwa pracowników i na drogach.

Warzymy dla lepszego dziś i jutra

Zrównoważony rozwój to także długofalowa współpraca z interesariuszami. Ważną grupą dla Carlsberg Polska są społeczności lokalne w sąsiedztwie browarów firmy. Chcąc wspierać ich rozwój, Carlsberg Polska prowadzi od 2014 r. m.in. program „InicJaTyWy”. W jego ramach pracownicy‑wolontariusze firmy otrzymywali granty na realizację projektów, mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Brzeska, Sierpca, Szczecina i okolic. Działania obejmują rewitalizację terenów zielonych, tworzenie miejsc sprzyjających aktywnemu wypoczynkowi oraz edukację dotyczącą odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. W 2018 r. podczas V edycji programu 80 wolontariuszy zrealizowało 12 projektów na rzecz lokalnych społeczności, przepracowując 1328 godzin.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska jest dostępny na stronie www.carlsbergpolska.pl w zakładce Zrównoważony Rozwój, tu pod linkiem.

Wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu raportu zapewniła firma SUSTAINERS.


Najpopularniejsze tematy