Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
LPP pierwszą polską firmą w globalnym porozumieniu New Plastics Economy

Malejące złoża surowców, krótki cykl życia produktów oraz rosnąca liczba odpadów na wysypiskach to symbole gospodarki linearnej - takiej, w której wydobyte surowce są zwykle jednorazowo wykorzystywane, a następnie wyrzucane. Jest to kierunek nierozwojowy i niebezpieczny. Odpowiedzią na gwałtownie narastające wyzwania środowiskowe jest model gospodarki obiegu zamkniętego, który postrzega produkt jako jeden z elementów przetwarzania i wielokrotnego użytkowania. Wyrób jest czystszy na każdym etapie łańcucha wartości, a cyrkularność wykorzystywanych materiałów zwiększa wydajność produkcyjną, a przede wszystkim podnosi konkurencyjność gospodarek.

Partnerem materiału jest LPP.

Bezwzględnym wyzwaniem, przed jakim stoi dzisiejsza globalna gospodarka, są stosy plastikowych wyrobów zalegające na wysypiskach. Warto mieć na uwadze, że o ile plastik w teorii można ponownie wykorzystać, o tyle nie każdy jego rodzaj może być przetworzony. Brak możliwości recyklingu takich odpadów oznacza wieloletni ich rozkład i zaleganie na wysypiskach, co globalnie ma negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

Promotorem koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego jest Fundacja Ellen MacArthur utworzona w 2010 roku. To organizacja charytatywna, która stała się światowym liderem promocji koncepcji gospodarki cyrkularnej w kręgach decydentów biznesu, rządów i środowisk akademickich. Swoją działalność koncentruje na działaniach naukowych wspierających wypracowanie wizji, rozwój umiejętności i sposobów myślenia stymulujących przejście na nowy model gospodarczy. Ponadto pobudza innowacyjność w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego i zwiększa możliwości osiągnięcia skali. Dzięki współpracy z rządami tworzy warunki sprzyjające rozkwitowi nowego modelu gospodarczego. Na bieżąco prowadzi też badania analityczne dostarczając dowody korzyści i konsekwencji z transformacji do gospodarki cyrkularnej.

Jednym z kluczowych kroków podjętych przez fundację we współpracy z ONZ jest zawiązanie w październiku 2018 roku globalnej inicjatywy – New Plastics Economy Global Commitment - zrzeszającej podmioty działające w zgodzie z duchem gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem tego porozumienia jest całkowita eliminacja plastikowych odpadów niepodlegających obiegowi zamkniętemu. Reprezentantem Polski w tej inicjatywie jest spółka LPP, która jako pierwsza i jedyna polska firma przystąpiła do tej inicjatywy. Producent odzieży zobowiązał się, że do 2025 roku plastikowe opakowania będą spełniały jedno z kryteriów: nadawać się w 100% do ponownego użycia, podlegać recyklingowi lub kompostowaniu.

Jeszcze kilka lat temu mogło się wydawać, że pojęcie ekologicznej mody jest zarezerwowane dla niszowych marek. Dziś jesteśmy przekonani, że nadszedł czas na przełomowe zmiany w całej branży. W LPP wsłuchujemy się w potrzeby otaczającego nas świata, analizujemy wyzwania z tym związane i podejmujemy zdecydowane działania. Przez ponad 25 lat na rynku osiągnęliśmy dojrzałość biznesową i wypracowaliśmy pozycję, która pozwala nam kreować trendy w branży. Przystąpienie do globalnego porozumienia na rzecz racjonalnego zarządzania plastikiem i eliminacji odpadów plastikowych oznacza podjęcie radykalnych działań w stosunkowo krótkim czasie. Jednocześnie to sygnał nadchodzących zmian we wszystkich markach LPP. Nowe zobowiązania względem ochrony środowiska staną się fundamentem naszej strategii rozwoju na najbliższe lata – zapowiada Marek Piechocki, prezes LPP.

New Plastics Economy Global Commitment to porozumienie wspierane m.in. przez Fransa Timmermansa, Stellę McCartney oraz szefa organizacji WWF Pavana Sukhdev, którzy podpisali list otwarty do przedstawicieli biznesu i rządów, apelując o wspólne działania na rzecz eliminacji odpadów i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych u ich źródła. W ramach międzynarodowego porozumienia już około 400 organizacji zobowiązało się do walki z odpadami plastikowymi, które nie podlegają obiegowi zamkniętemu. Podobne zobowiązania podjęło LPP jako pierwsza firma w Polsce.

W wielu sferach życia społecznego wykorzystanie plastiku stało się zwyczajem tak naturalnym, że ciężko byłoby wyobrazić sobie jego całkowitą eliminację. Jednak nadprodukcja plastiku, jego krótki cykl życia oraz brak cyrkularności stały się dziś światowym problemem, z którym powinniśmy walczyć. Chcemy to osiągnąć poprzez naukę mądrego zarządzania tworzywami sztucznymi oraz inicjatywy w kierunku ekonomii cyrkularnej. W praktyce oznacza to wprowadzanie do obiegu wyłącznie takiego plastiku, który może być używany wielokrotnie, zostać poddany recyklingowi lub kompostowaniu – komentuje Anna Miazga, koordynatorka ds. CSR w LPP.

Mając świadomość, jaki wpływ wywiera nadprodukcja plastiku na środowisko, LPP podjęło decyzję o wprowadzeniu we wrześniu br. zmian we wszystkich salonach w Polsce polegających na zastąpieniu darmowych toreb foliowych płatnymi torbami papierowymi z recyklingu. – Jesteśmy świadomi tego, że wykorzystanie każdego surowca na dużą skalę musi być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego nasze torby wykonane będą z papieru pochodzącego z recyklingu. Ponowne wykorzystanie tego surowca pozwala na znaczne ograniczenie zużycia wody i energii przy jego produkcji oraz na ochronę lasów. Te ostatnie postanowiliśmy też wspierać w inny sposób. Część środków ze sprzedaży toreb chcemy przeznaczyć na odbudowę kaszubskich lasów, które zostały doszczętnie zniszczone podczas nawałnicy w 2017 roku – dodaje Anna Miazga.

Według producentów opakowań symboliczna opłata za torbę zakupową to jedna z dobrych praktyk, które sprawdzają się na wielu rynkach. Widoczny jest jej wpływ na zmianę zachowań konsumenckich i ograniczenie produkcji opakowań z dużą korzyścią dla ochrony środowiska. Dzięki temu klienci rzadziej sięgają po nowe torby i częściej korzystają z tych wielokrotnego użytku.

Przystąpienie do porozumienia New Plastics Economy to kolejny krok polskiego producenta odzieży w kierunku zrównoważonego rozwoju, który w najbliższych latach ma determinować dalszy rozwój spółki. Podpisując międzynarodowe porozumienie, LPP zobowiązało się nie tylko do racjonalnej gospodarki plastikiem w salonach, ale również do wyeliminowania do roku 2025 plastikowych opakowań niepodlegających ponownemu wykorzystaniu ze sprzedaży internetowej, operacji logistycznych, w tym z przesyłek produktów od dostawców. - Przystąpienie do inicjatywy to poważne wyzwanie organizacyjne, którego jesteśmy gotowi się dziś podjąć. Zważywszy na liczbę ponad 1700 salonów zlokalizowanych w ponad 20 krajach, proces będzie wymagał czasu. Dlatego w pierwszym etapie najbardziej radykalne zmiany wdrożymy we wszystkich salonach w Polsce, a dopiero potem kontynuować będziemy je w sieci sprzedaży poza granicami kraju. Również tam wprowadzimy zasady zgodne z gospodarką cyrkularną – komentuje Marek Piechocki.

LPP to pierwsza polska firma odzieżowa, która od kilku lat wprowadza do swojej działalności rozwiązania zrównoważone. Tylko w 2018 roku w dwóch milionach sztuk odzieży zastąpiono wykorzystanie konwencjonalnej bawełny odmianą organiczną. W tym samym roku Reserved zadebiutowało z pierwszą kolekcją premium w 40% wykonaną z materiałów ekologicznych, a w dwudziestu największych salonach marki pojawiły się kontenery przeznaczone do zbiórki używanej odzieży. Klienci mogą tam oddawać ubrania dowolnej marki, a zebrana odzież jest przekazywana do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jako pomoc dla osób bezdomnych i ubogich. Kolejnym krokiem jest racjonalne zarządzanie plastikowymi odpadami i podjęcie odpowiedzialnych zobowiązań w tym zakresie.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Czy odpowiedzialy biznes to mit? »


Najpopularniejsze tematy