Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Konsekwentna strategia podzielona na etapy

Grupa Kapitałowa, jej wyniki, plany budzą uznanie nie tylko akcjonariuszy, ale i innych przedsiębiorców. O rozwoju Grupy FAMUR mówi prezes Mirosław Bendzera.

Mirosław Bendzera jest laureatem trzeciego miejsca mWIG40 w rankingu Najskuteczniejszych prezesów na parkiecie GPW 2018.

Cały ranking: Pogoda dla graczy. Ale nie giełdowych

Grupa FAMUR wprowadza w życie nową strategię rozwoju na najbliższe 5 lat. Głównym celem, jaki sobie postawiła, jest osiągnięcie do 2023 roku trzeciego miejsca na świecie, jako producent maszyn dla przemysłu wydobywczego w segmencie Soft Rock Mining. Jak chce to osiągnąć?

Na początku, dla lepszego zobrazowania, jak wygląda planowanie strategiczne w Grupie FAMUR, warto przenieść się w przeszłość. Strategia na lata 2019–2023 to kolejny, trzeci, etap realizowanego systematycznie od 17 lat planu rozwoju. Pierwszy, przypadający na lata 2002–2013, skupiał się na zbudowaniu pełnego portfolio produktowo‑kompetencyjnego, pozwalającego realizować kompleksowe projekty dla podziemnej eksploatacji surowców skał miękkich. Tak powstał segment Underground. Drugi, realizowany w latach 2014–2018, to dywersyfikacja obszarów naszej działalności i konsolidacja regionalnego rynku producentów maszyn i urządzeń górniczych oraz budowa segmentu Surface, odpowiedzialnego za realizację projektów w zakresie technologii wydobycia odkrywkowego i rozwiązań przeładunkowo‑transportowych. Sukcesem zakończyliśmy również integrację Famuru i Kopeksu, w wyniku której Grupa FAMUR stała się jednym z największych dostawców kompleksowych technologii wydobywczych dla Soft Rock Mining w Europie Środkowo‑Wschodniej.

W trzecim etapie, zgodnie z ogłoszoną we wrześniu 2018 strategią na lata 2019–2023, przyjęliśmy systemowy plan działań, który zakłada dywersyfikację rynkową, produktową i segmentową, jednocześnie wskazując rynek polski jako kluczowy dla intensyfikacji działań międzynarodowych. W ramach ekspansji zagranicznej przeprowadziliśmy szczegółową analizę rynków, dopasowując do każdego z nich jasno zdefiniowane kroki. Tam, gdzie nasza pozycja jest już ugruntowana – w Rosji, Kazachstanie i Turcji – intensyfikujemy działania sprzedażowe i rozbudowujemy bazy serwisowe, wzmacniając tym samym działalność w ramach aftermarketu. Monitorujemy i aktywnie wykorzystujemy szanse plasowania naszych rozwiązań na rynkach oportunistycznych Chin, Ameryki Południowej, Bałkanów i Indonezji oraz intensywnie przygotowujemy ścieżki wejścia do USA, Australii i Kanady, które jako obszar działalności biznesowej są dla nas nowe, ale w perspektywie długofalowej – kluczowe. Liczymy, że w 2023 roku z naszej aktywności zagranicznej będzie pochodzić ponad 50% przychodów.

Równolegle rozbudowujemy portfolio produktowe zarówno pod kątem jego kompleksowości, jak i wykorzystania technologii smart. Skupiamy się na poszerzaniu oferty o rozwiązania Predictive Maintenance (i EAM), One Control Room czy Inteligentną Kopalnię oraz budowaniu szerokiego wachlarza usług aftermarket, które przy potencjale wykorzystania naszej istniejącej bazy zainstalowanego sprzętu mają szansę w perspektywie pięcioletniej stanowić ok. 25% przychodów.

Długoterminowo planujemy rozwijać nowe segmenty działalności w ramach branży wydobywczej – mam tu na myśli wejście w górnictwo Hard Rock. Widzimy tu spory potencjał zarówno w obszarze nowej sprzedaży i rozwiązań, jak i wykorzystania synergii z istniejącymi kanałami dystrybucji Grupy FAMUR.

Chciałbym podkreślić, że dzisiejsza Grupa FAMUR to wynik konsekwencji działania, determinacji i niewątpliwy sukces całego zespołu. Wspólnie stworzyliśmy firmę, która skupia wieloletnie doświadczenia branżowe, dysponuje nowoczesnym i efektywnym potencjałem produkcyjno‑technologiczno‑inżynieryjnym oraz świetnym zespołem fachowców, który wielokrotnie udowodnił, że potrafi sprostać najbardziej wymagającym projektom, dzięki czemu możemy planować kolejny etap naszego rozwoju.

Globalna polityka związana z ochroną zasobów, z tzw. zieloną energią, nie sprzyja przemysłowi wydobywczemu. Czy ten trend ma wpływ na kierunki ekspansji, poszukiwanie klientów na rynkach, na których wspomniane idee nie są tak ważne?

Zmiany klimatyczne i polityka środowiskowa to obecnie wyzwanie dla całego świata. Nastawienie na produkcję energii ze źródeł odnawialnych staje się ważnym elementem strategii energetycznych wielu państw. O ile w krajach rozwiniętych pozyskiwanie energii z OZE jest już na wysokim poziomie, o tyle w krajach, w których model energetyczny jest na wczesnym etapie rozwoju, węgiel jeszcze długo będzie podstawowym surowcem energetycznym. Energetyka jest kluczową dziedziną przemysłu w większości krajów świata, a przykładowo Indie, Pakistan, Wietnam czy Indonezja wciąż borykają się z problemem zapewnienia stabilności dostaw energii. Bez konkretnych inwestycji w rozwój nowych zakładów wydobywczych oraz energetyki konwencjonalnej trudno szybko i efektywnie zwiększać podaż i zapewnić rozwój gospodarek takich państw. Dlatego należy zwracać uwagę na wprowadzanie innowacji ograniczających negatywny wpływ na środowisko nie tylko w branży wydobywczej, co jako Grupa FAMUR już robimy, ale przede wszystkim tam, gdzie pozyskujemy energię z wydobytych już surowców. Ich odpowiednie wykorzystanie ma niebagatelny wpływ na środowisko i to na tym etapie warto wprowadzać technologie ograniczające emisję, gdyż pozytywne efekty będą odczuwać wszyscy.

Motorem wzrostu Grupy, jak zostało zapisane w strategii, ma być ekspansja zagraniczna. Zarząd planuje uzyskać ponad 50% przychodów z eksportu. Czy ten cel będzie trudny do zrealizowania?

Jak już wspominałem, Grupa FAMUR budowała swoją pozycję konsekwentnie przez wiele lat, rozwijając portfolio produktowe oraz stopniowo intensyfikując działalność zagraniczną, czego efektem jest obecność naszych rozwiązań w 40 krajach na pięciu kontynentach. Po zakończeniu integracji z Kopeksem aktywnie wykorzystujemy efekty synergii, szczególnie w obszarach sprzedaży i znajomości rynków międzynarodowych, know‑how i doświadczenia oraz modelu operacyjnego. Obecnie posiadamy zdolność realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo‑energetycznym praktycznie w każdym rejonie świata. Pozyskujemy kontrakty na nowych rynkach, czego najlepszym przykładem jest podpisanie pod koniec 2018 roku umowy na dostawę zautomatyzowanego kompleksu typu MIKRUS do największej spółki wydobywczej Państwa Środka. Jesteśmy od lat obecni na rynkach wschodnich – w Rosji, Kazachstanie czy na Ukrainie – i stajemy się równie rozpoznawalni w Turcji, Meksyku czy Argentynie.

Budując obecnie realizowaną strategię rozwoju, szczególną uwagę zwróciliśmy na dogłębne analizy rynków, które chcemy rozwijać. Do skutecznego wejścia i działania niezbędna jest świadomość różnych rodzajów ryzyka, nie tylko prawnego, ekonomicznego i politycznego, ale także techniczno‑rozwojowego i kulturowego, oraz umiejętność aktywnego nimi zarządzania. Konsekwencja w działaniu, stały monitoring branży i konkurencji, a także zdolność przewidywania i elastycznego dostosowywania się do zmian rynkowych, to nasze mocne strony, dzięki którym udowodnialiśmy już, że postawione cele potrafimy realizować.

W strategii szczególny nacisk położono na ścisłą współpracę z klientem, od wsparcia go w pozyskaniu finansowania po zapewnienie profesjonalnej obsługi posprzedażowej 24/7 oraz pełnej oferty usług dodanych. Czy pakietowanie produktów i usług stanowi ofertę wartości? Jeśli nie to, co nią jest?

Od zawsze szczególny nacisk kładziemy na ścisłą współpracę z odbiorcą, od wsparcia go na etapie rozpoznania warunków geologicznych, poprzez projektowanie efektywnych, niezawodnych, bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań, uwzględniających potrzeby klienta i zapewniających value‑for‑money, optymalizowanie procesów produkcyjnych i logistycznych, zapewniających wysoką jakość produktów i dostawę zawsze na czas, aż po wsparcie w pozyskaniu finansowania na realizację wdrażanych projektów. Co warte podkreślenia, po okresie gwarancyjnym także jesteśmy z naszymi klientami, dostarczając usługi serwisowe oraz szeroko pojęty aftermarket, który jednocześnie buduje fundament pod sprzedaż kompleksowych rozwiązań w przyszłości (np. performance‑based contracts). Rozumiemy, jak ważne jest wielowymiarowe poczucie bezpieczeństwa naszych klientów – zarówno w obszarze technicznym, jak i ekonomiczno‑finansowym. Tak projektujemy nasze rozwiązania i usługi dodane, aby z jednej strony zapewniały bezpieczeństwo pracownikom klienta, a z drugiej strony podnosiły efektywność procesu wydobycia i oferowały możliwie najwyższy poziom dostępności maszyn.

Weronika Podhorecka

ICAN Institute

Mirosław Bendzera

Prezes zarządu FAMURU.


Najpopularniejsze tematy