Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Jak odnaleźć równowagę, gdy rola lidera zaczyna kształtować twoją tożsamość?

Objęcie stanowiska kierowniczego często wiąże się z prestiżem i świadczy o umiejętnościach oraz osiągnięciach danej osoby. Niemniej jednak, gdy poczucie tożsamości zaczyna być nadmiernie uzależnione od statusu zawodowego, to pojawiają się różnorodne wyzwania i zagrożenia.

Dobrostan emocjonalny staje się podatny na zmienny charakter sukcesów i porażek organizacyjnych. Ta wrażliwość przekłada się na emocjonalny tumult charakteryzujący się oscylującymi wzlotami i upadkami, zależnymi od zewnętrznych form walidacji oraz od triumfów lub niepowodzeń korporacyjnych.

Strach przed krytyką i stratą leży u podstaw tej dynamiki. Liderzy, którzy utożsamiają poczucie własnej wartości ze swoimi tytułami, mogą postrzegać informacje zwrotne lub niepowodzenia nie jako okazje do rozwoju, ale jako osobiste zniewagi. Ta wrażliwość może prowadzić do oporu przed konstruktywną krytyką i niechęcią do ryzyka, a to może przełożyć się zarówno na pogorszenie osobistego samopoczucia, jak i efektywność samej organizacji. Nieumiejętność zachowania równowagi pomiędzy statusem zawodowym a tożsamością osobistą, nieraz prowadzi do kruchego poczucia własnego „ja”, zależnego od zewnętrznej walidacji. Oto kilka powodów.

Wyznaczenie granicy między rolą zawodową a tożsamością

Każdy lider odgrywa wiele ról, począwszy od profesjonalisty, członka rodziny, przyjaciela i nie tylko. Każda rola jest integralna i kształtuje wszechstronną tożsamość. Zrozumienie tego może zmniejszyć przytłaczający wpływ domeny zawodowej. Rozpoznanie i docenienie siebie poza granicami przywództwa może sprzyjać zrównoważonemu i odpornemu poczuciu samego siebie. Jest to podróż polegająca na introspekcji i uznaniu, w której każdy aspekt życia jest celebrowany za swój wyjątkowy wkład w budowanie tożsamości.

Sukces również jest wielowymiarowy. Jeśli jest mierzony wyłącznie liczbą kamieni milowych przywództwa, to wtedy przedstawia wypaczoną i wąską narrację. Lider jest definiowany nie tylko przez pryzmat osiągnięć organizacyjnych, ale także przez rozwój osobisty, relacje i swój wkład w społeczeństwo. Dywersyfikacja mierników sukcesu zapewnia bardziej zrównoważone i wzbogacone postrzeganie siebie. Jest to ekspansywny pogląd, który obejmuje różne dziedziny życia, oferując odporność i zadowolenie poza sferą zawodową.

Tak więc odróżnienie roli od tożsamości i poszerzenie definicji sukcesu stają się kluczowymi krokami. Redukują one ryzyko nadmiernego łączenia tożsamości zawodowej i osobistej, sprzyjając jednocześnie bardziej holistycznemu spojrzeniu na siebie. W ramach tej zróżnicowanej narracji próby i triumfy przywództwa stają się integralną częścią wszechstronnego pejzażu tożsamości, który jest zarówno bogaty, zróżnicowany, jak i odporny.

Kultywowanie nastawienia na rozwój i poszukiwanie informacji zwrotnej

Zmiana nastawienia na rozwój jest transformująca. Oferuje paradygmat, w którym wyzwania nie są zagrożeniami, ale szansami, a błędy nie są porażkami, ale doświadczeniami edukacyjnymi. W zmiennym i wymagającym krajobrazie przywództwa taki sposób myślenia jest nie tylko korzystny, ale wręcz niezbędny. Wspiera zdolność adaptacji, odporność oraz wewnętrzną motywację do nauki i rozwoju, oddzielając poczucie własnej wartości od nieustannego dążenia do zewnętrznej walidacji i doskonałości.

Uzupełnieniem nastawienia na rozwój jest aktywne poszukiwanie informacji zwrotnych. Oferują one wgląd, refleksje i perspektywy, które są kluczowe dla rozwoju osobistego i zawodowego. Dla liderów, których tożsamość jest spleciona z ich rolami, informacja zwrotna staje się mechanizmem zrównoważenia w postrzeganiu siebie. Sprawia, że osiągnięcia są celebrowane, a obszary wymagające poprawy są akceptowane i rozwiązywane, wspierając dynamiczne i ewoluujące poczucie siebie.

Zasadniczo nastawienie na rozwój i informacje zwrotne są synergiczne. Wspierają one środowisko, w którym uczenie się i rozwój znajdują się na pierwszym planie. W tej przestrzeni lider nie jest definiowany przez rolę lub wyróżnienia, ale przez podróż ciągłego samorozwoju. Jest to narracja charakteryzująca się zdolnością adaptacji, odpornością i poczuciem siebie, które jest zarówno ugruntowane, jak i ekspansywne.

Budowanie systemu wsparcia i angażowanie się w działania zewnętrzne

W skomplikowanym tańcu przywództwa i poczucia własnej wartości system wsparcia może działać zarówno jak kotwica, ale i jak kompas. Mentorzy, rówieśnicy i bliscy oferują różnorodne oraz wzbogacające perspektywy. Przypominają liderom o wrodzonej wartości, niezależnie od ich zawodowych sukcesów i osiągnięć. Ta wieloaspektowa refleksja sprzyja zrównoważonej tożsamości, w której profesjonalizm jest integralny, ale nie wszechogarniający. Jest to forma wsparcia podnosząca na duchu i jest niezbędna dla osiągnięcia holistycznego dobrostanu przez lidera.

Poza sferą zawodową życie oferuje niezliczone doświadczenia, z których każde jest bogate i satysfakcjonujące. Angażowanie się w działania niezwiązane z pracą, czy to realizowanie hobby, wolontariatu, czy po prostu rozkoszowanie się towarzystwem bliskich, oferuje alternatywne źródła spełnienia i osiągnięć. Doświadczenia te przyczyniają się do zróżnicowanej i zrównoważonej tożsamości, w której poczucie własnej wartości nie jest zakładnikiem triumfów w życiu zawodowym, ale jest wzbogacane przez różnorodne doświadczenia życiowe.

Solidny system wsparcia i zaangażowanie w działania zewnętrzne wspólnie tworzą narrację równowagi i różnorodności. W tej historii lider nie jest definiowany tylko przez rolę zawodową, ale jest sumą różnorodnych, bogatych i satysfakcjonujących doświadczeń. To holistyczna tożsamość, której odporność tworzy różnorodność i wielość życiowych doświadczeń.

Pokora i przyjmowanie profesjonalnych wskazówek

Przywództwo w swej istocie jest służbą, zobowiązaniem do podnoszenia i wzmacniania pozycji innych. Ta perspektywa oparta na pokorze zapewnia, że ego nie łączy roli z tożsamością. Sprzyja zdrowej relacji z pozycją lidera, w której nacisk kładziony jest na wkład i służbę, a nie na władzę i wyróżnienia. Taka perspektywa wzbogaca, wspierając poczucie celu, które wykracza poza granice tytułów i ról.

Niemniej jednak zawiłości tej dynamiki mogą wymagać wsparcia profesjonalnego doradztwa. Trenerzy, terapeuci i doradcy mogą zaoferować konkretne spostrzeżenia, dostosowane strategie i wsparcie w podróży odseparowania poczucia własnej wartości od roli lidera. Wnoszą oni fachową wiedzę, empatię i obiektywizm, wspierając samoświadomość, wgląd i rozwój. Jest to partnerstwo, które może być transformujące, oferując liderowi narzędzia oraz wgląd w poruszanie się po skomplikowanym krajobrazie przywództwa i tożsamości.

Tak więc taniec między przywództwem a poczuciem własnej wartości jest skomplikowany i dynamiczny. Wykazując się pokorą, szukając profesjonalnych wskazówek i rozwijając samoświadomość, liderzy mogą poruszać się po tym krajobrazie z wdziękiem i równowagą. W tej podróży lider nie jest definiowany przez rolę, ale wzbogacony przez nią, z poczuciem siebie, które jest zróżnicowane, zrównoważone i odporne.

Ben Laker

profesor przywództwa w Henley Business School i współautor książki "Too Proud to Lead: How Hubris Can Destroy Effective Leadership and what to do about it" (Bloomsbury, 2021).

Polecane artykuły


Najpopularniejsze tematy